Bạn click vào đây xem hướng dẫn Thống kê đặc biệt ngày mai hướng dẫn xem thống kê giải đặc biệt ngày mai trong quá khứ
Đây là một chương trình thống kê các dữ liệu đặc biệt đã về trong quá khứ có 2 số cuối giống với lần quay mới nhất và dữ liệu đặc biệt về trong lần quay ngày mai (kế tiếp) của các năm trước. Nhờ đó bạn có thể có thêm nhiều thông tin trước khi đưa ra quyết định thống kê của mình. Nhiều khi nó khá hữu ích đấy. Rất mong chương trình sẽ đem lại nhiều may mắn cho các bạn. Để xem rất đơn giản bạn chỉ cần chọn Biên ngày rồi bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Biên ngày:  (dd/mm/yyyy)

1. Các kết quả đặc biệt đã về sau khi giải đặc biệt xuất hiện 2 số cuối là 91 ra ngày 26/05/2023

Ngày 04/06/2000 về 25991 sau đó ngày 05/06/2000 về 39747
Ngày 15/08/2000 về 80191 sau đó ngày 16/08/2000 về 86274
Ngày 05/11/2000 về 63591 sau đó ngày 06/11/2000 về 24905
Ngày 27/11/2000 về 25391 sau đó ngày 28/11/2000 về 10455
Ngày 07/03/2001 về 01291 sau đó ngày 08/03/2001 về 59882
Ngày 16/04/2001 về 77791 sau đó ngày 17/04/2001 về 47696
Ngày 20/04/2001 về 57491 sau đó ngày 21/04/2001 về 92974
Ngày 25/06/2001 về 95491 sau đó ngày 26/06/2001 về 75296
Ngày 01/07/2001 về 91291 sau đó ngày 02/07/2001 về 30885
Ngày 27/12/2001 về 92791 sau đó ngày 28/12/2001 về 45486
Ngày 29/06/2002 về 09091 sau đó ngày 30/06/2002 về 69398
Ngày 04/09/2002 về 42991 sau đó ngày 05/09/2002 về 73098
Ngày 28/09/2002 về 82391 sau đó ngày 29/09/2002 về 57456
Ngày 02/10/2002 về 54691 sau đó ngày 03/10/2002 về 56277
Ngày 22/11/2003 về 50691 sau đó ngày 23/11/2003 về 32828
Ngày 26/02/2004 về 01991 sau đó ngày 27/02/2004 về 43156
Ngày 20/09/2004 về 19491 sau đó ngày 21/09/2004 về 97624
Ngày 31/01/2005 về 70691 sau đó ngày 01/02/2005 về 90185
Ngày 23/03/2005 về 52191 sau đó ngày 24/03/2005 về 06859
Ngày 07/07/2005 về 93591 sau đó ngày 08/07/2005 về 00200
Ngày 26/10/2005 về 31791 sau đó ngày 27/10/2005 về 79406
Ngày 26/12/2005 về 44991 sau đó ngày 27/12/2005 về 09778
Ngày 10/01/2006 về 26491 sau đó ngày 11/01/2006 về 46333
Ngày 21/01/2006 về 99791 sau đó ngày 22/01/2006 về 46312
Ngày 21/02/2006 về 92091 sau đó ngày 22/02/2006 về 24165
Ngày 31/10/2006 về 11291 sau đó ngày 01/11/2006 về 94962
Ngày 25/01/2007 về 93191 sau đó ngày 26/01/2007 về 18540
Ngày 13/03/2007 về 42891 sau đó ngày 14/03/2007 về 56895
Ngày 03/11/2007 về 48891 sau đó ngày 04/11/2007 về 46460
Ngày 09/03/2008 về 72691 sau đó ngày 10/03/2008 về 89079
Ngày 11/03/2008 về 43191 sau đó ngày 12/03/2008 về 96994
Ngày 13/06/2008 về 58191 sau đó ngày 14/06/2008 về 40303
Ngày 06/11/2008 về 95491 sau đó ngày 07/11/2008 về 89661
Ngày 26/11/2008 về 35991 sau đó ngày 27/11/2008 về 89636
Ngày 06/05/2009 về 94491 sau đó ngày 07/05/2009 về 82514
Ngày 30/08/2009 về 22191 sau đó ngày 31/08/2009 về 67508
Ngày 21/10/2009 về 02091 sau đó ngày 22/10/2009 về 32868
Ngày 16/12/2009 về 59691 sau đó ngày 17/12/2009 về 23936
Ngày 26/12/2009 về 50891 sau đó ngày 27/12/2009 về 96782
Ngày 03/01/2010 về 44591 sau đó ngày 04/01/2010 về 79226
Ngày 20/01/2010 về 14691 sau đó ngày 21/01/2010 về 95748
Ngày 24/06/2010 về 15091 sau đó ngày 25/06/2010 về 84894
Ngày 10/08/2010 về 23391 sau đó ngày 11/08/2010 về 56527
Ngày 05/03/2011 về 93891 sau đó ngày 06/03/2011 về 30065
Ngày 12/03/2011 về 29191 sau đó ngày 13/03/2011 về 67827
Ngày 20/04/2011 về 05691 sau đó ngày 21/04/2011 về 54966
Ngày 29/04/2011 về 60991 sau đó ngày 30/04/2011 về 86883
Ngày 27/08/2011 về 71491 sau đó ngày 28/08/2011 về 09822
Ngày 16/01/2012 về 65991 sau đó ngày 17/01/2012 về 96231
Ngày 16/04/2012 về 41591 sau đó ngày 17/04/2012 về 54166
Ngày 09/06/2012 về 76691 sau đó ngày 10/06/2012 về 50580
Ngày 16/12/2012 về 99691 sau đó ngày 17/12/2012 về 22660
Ngày 19/12/2012 về 49391 sau đó ngày 20/12/2012 về 13260
Ngày 23/03/2013 về 89391 sau đó ngày 24/03/2013 về 17715
Ngày 16/07/2013 về 11391 sau đó ngày 17/07/2013 về 69822
Ngày 30/08/2013 về 53391 sau đó ngày 31/08/2013 về 61544
Ngày 13/10/2013 về 31391 sau đó ngày 14/10/2013 về 45484
Ngày 08/01/2014 về 15791 sau đó ngày 09/01/2014 về 60483
Ngày 22/07/2014 về 36991 sau đó ngày 23/07/2014 về 50864
Ngày 03/10/2014 về 10491 sau đó ngày 04/10/2014 về 41632
Ngày 13/01/2015 về 89091 sau đó ngày 14/01/2015 về 62988
Ngày 17/01/2015 về 02191 sau đó ngày 18/01/2015 về 65758
Ngày 26/02/2015 về 16291 sau đó ngày 27/02/2015 về 48088
Ngày 08/05/2015 về 30191 sau đó ngày 09/05/2015 về 32907
Ngày 18/06/2015 về 17191 sau đó ngày 19/06/2015 về 53239
Ngày 13/11/2015 về 85791 sau đó ngày 14/11/2015 về 27297
Ngày 27/11/2015 về 61591 sau đó ngày 28/11/2015 về 52446
Ngày 10/03/2016 về 31091 sau đó ngày 11/03/2016 về 26510
Ngày 03/05/2016 về 12191 sau đó ngày 04/05/2016 về 09640
Ngày 26/06/2016 về 71391 sau đó ngày 27/06/2016 về 83475
Ngày 03/07/2016 về 89691 sau đó ngày 04/07/2016 về 26609
Ngày 06/08/2016 về 20891 sau đó ngày 07/08/2016 về 93186
Ngày 27/09/2016 về 19291 sau đó ngày 28/09/2016 về 10665
Ngày 17/11/2016 về 52091 sau đó ngày 18/11/2016 về 73368
Ngày 02/12/2016 về 16291 sau đó ngày 03/12/2016 về 16718
Ngày 27/12/2016 về 97291 sau đó ngày 28/12/2016 về 68044
Ngày 17/03/2017 về 72191 sau đó ngày 18/03/2017 về 28263
Ngày 23/10/2017 về 30791 sau đó ngày 24/10/2017 về 20234
Ngày 11/12/2018 về 38991 sau đó ngày 12/12/2018 về 63140
Ngày 22/12/2018 về 54691 sau đó ngày 23/12/2018 về 47793
Ngày 06/01/2019 về 64391 sau đó ngày 07/01/2019 về 32489
Ngày 13/02/2019 về 67091 sau đó ngày 14/02/2019 về 28929
Ngày 11/03/2019 về 97291 sau đó ngày 12/03/2019 về 37899
Ngày 01/06/2019 về 68191 sau đó ngày 02/06/2019 về 99357
Ngày 05/08/2019 về 60091 sau đó ngày 06/08/2019 về 32648
Ngày 08/02/2020 về 22191 sau đó ngày 09/02/2020 về 60347
Ngày 05/03/2020 về 52991 sau đó ngày 06/03/2020 về 78854
Ngày 23/05/2020 về 98991 sau đó ngày 24/05/2020 về 81779
Ngày 09/07/2020 về 78091 sau đó ngày 10/07/2020 về 77969
Ngày 08/02/2021 về 42991 sau đó ngày 09/02/2021 về 38792
Ngày 29/06/2021 về 66791 sau đó ngày 30/06/2021 về 82308
Ngày 26/07/2021 về 40891 sau đó ngày 27/07/2021 về 52371
Ngày 23/08/2021 về 58391 sau đó ngày 24/08/2021 về 58389
Ngày 21/04/2022 về 89291 sau đó ngày 22/04/2022 về 31695
Ngày 01/05/2022 về 81691 sau đó ngày 02/05/2022 về 94479
Ngày 10/06/2022 về 08391 sau đó ngày 11/06/2022 về 29224
Ngày 21/11/2022 về 52091 sau đó ngày 22/11/2022 về 30529
Ngày 31/12/2022 về 55291 sau đó ngày 01/01/2023 về 16705
Ngày 05/01/2023 về 76191 sau đó ngày 06/01/2023 về 45370
Ngày 10/01/2023 về 81191 sau đó ngày 11/01/2023 về 04942
Ngày 26/05/2023 về 36191 sau đó ngày 27/05/2023 về ???

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 91 là:

00:1 lần, 03:1 lần, 05:2 lần, 06:1 lần, 07:1 lần, 08:2 lần, 09:1 lần, 10:1 lần, 12:1 lần, 14:1 lần, 15:1 lần, 18:1 lần, 22:2 lần, 24:2 lần, 26:1 lần, 27:2 lần, 28:1 lần, 29:2 lần, 31:1 lần, 32:1 lần, 33:1 lần, 34:1 lần, 36:2 lần, 39:1 lần, 40:3 lần, 42:1 lần, 44:2 lần, 46:1 lần, 47:2 lần, 48:2 lần, 54:1 lần, 55:1 lần, 56:2 lần, 57:1 lần, 58:1 lần, 59:1 lần, 60:3 lần, 61:1 lần, 62:1 lần, 63:1 lần, 64:1 lần, 65:3 lần, 66:2 lần, 68:2 lần, 69:1 lần, 70:1 lần, 71:1 lần, 74:2 lần, 75:1 lần, 77:1 lần, 78:1 lần, 79:3 lần, 80:1 lần, 82:2 lần, 83:2 lần, 84:1 lần, 85:2 lần, 86:2 lần, 88:2 lần, 89:2 lần, 92:1 lần, 93:1 lần, 94:2 lần, 95:2 lần, 96:2 lần, 97:1 lần, 98:2 lần, 99:1 lần,

2. Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 27/05 trong các năm trước đó

Ngày 27/05/2022 giải đặc biệt về 29667 - 2 số cuối là 67 - đầu 6 - đuôi 7 - tổng 3 - thuộc bộ số 12 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 27/05/2021 giải đặc biệt về 33003 - 2 số cuối là 03 - đầu 0 - đuôi 3 - tổng 3 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 27/05/2020 giải đặc biệt về 06561 - 2 số cuối là 61 - đầu 6 - đuôi 1 - tổng 7 - thuộc bộ số 11 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 27/05/2019 giải đặc biệt về 09247 - 2 số cuối là 47 - đầu 4 - đuôi 7 - tổng 1 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 27/05/2018 giải đặc biệt về 63408 - 2 số cuối là 08 - đầu 0 - đuôi 8 - tổng 8 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 27/05/2017 giải đặc biệt về 15355 - 2 số cuối là 55 - đầu 5 - đuôi 5 - tổng 0 - thuộc bộ số 00 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 27/05/2016 giải đặc biệt về 15182 - 2 số cuối là 82 - đầu 8 - đuôi 2 - tổng 0 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 27/05/2015 giải đặc biệt về 83155 - 2 số cuối là 55 - đầu 5 - đuôi 5 - tổng 0 - thuộc bộ số 00 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 27/05/2014 giải đặc biệt về 45566 - 2 số cuối là 66 - đầu 6 - đuôi 6 - tổng 2 - thuộc bộ số 11 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 27/05/2013 giải đặc biệt về 81344 - 2 số cuối là 44 - đầu 4 - đuôi 4 - tổng 8 - thuộc bộ số 44 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 27/05/2012 giải đặc biệt về 75205 - 2 số cuối là 05 - đầu 0 - đuôi 5 - tổng 5 - thuộc bộ số 00 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 27/05/2011 giải đặc biệt về 49870 - 2 số cuối là 70 - đầu 7 - đuôi 0 - tổng 7 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 27/05/2010 giải đặc biệt về 44930 - 2 số cuối là 30 - đầu 3 - đuôi 0 - tổng 3 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 27/05/2009 giải đặc biệt về 06713 - 2 số cuối là 13 - đầu 1 - đuôi 3 - tổng 4 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 27/05/2008 giải đặc biệt về 29708 - 2 số cuối là 08 - đầu 0 - đuôi 8 - tổng 8 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 27/05/2007 giải đặc biệt về 61412 - 2 số cuối là 12 - đầu 1 - đuôi 2 - tổng 3 - thuộc bộ số 12 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 27/05/2006 giải đặc biệt về 29581 - 2 số cuối là 81 - đầu 8 - đuôi 1 - tổng 9 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 27/05/2005 giải đặc biệt về 97247 - 2 số cuối là 47 - đầu 4 - đuôi 7 - tổng 1 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 27/05/2004 giải đặc biệt về 28765 - 2 số cuối là 65 - đầu 6 - đuôi 5 - tổng 1 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 27/05/2003 giải đặc biệt về 86115 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - đuôi 5 - tổng 6 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 27/05/2002 giải đặc biệt về 60936 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - đuôi 6 - tổng 9 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 27/05/2001 giải đặc biệt về 13295 - 2 số cuối là 95 - đầu 9 - đuôi 5 - tổng 4 - thuộc bộ số 04 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 27/05/2000 giải đặc biệt về 57793 - 2 số cuối là 93 - đầu 9 - đuôi 3 - tổng 2 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 0
goautomovers nurdugunsalonu mazeretimsiirdir sahabanames savbsh-sp startimpresa durvankurhospital intervaltrainingtv danspavenwoodworks sexovideosxxx taartwinkeltje cahayarempahmakmur sedotwcsurabaya-f archdioceseofdavao thestagedoorplano puffwild vallenatostore ringsofkings rc4saLe focus-expo tayLant