Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Nam hướng dẫn xem sổ kết quả xổ số miền Trung, so ket qua xo so mien trung
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 27 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 75,88,61,98,42,79,25,78,46,69,49,49,25,98,78,47,33,79
Giải đặc biệt
871775
Giải nhất
37888
Giải nhì
46861
Giải ba
56598 - 18042
Giải tư
97279 - 13525 - 21878 - 64546 - 59169 - 78649 - 58849
Giải năm
8525
Giải sáu
9298 - 9778 - 7347
Giải bẩy
333
Giải tám
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


5 5
3
2 6 7 9 9

1 9
5 8 8 9 9
8
8 8

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 20 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 98,32,03,41,91,23,09,55,54,08,67,84,36,70,29,04,47,54
Giải đặc biệt
930598
Giải nhất
64432
Giải nhì
67803
Giải ba
93541 - 67091
Giải tư
96623 - 80909 - 13355 - 08854 - 64108 - 14467 - 91184
Giải năm
3136
Giải sáu
8270 - 6429 - 0904
Giải bẩy
447
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 4 8 9

3 9
2 6
1 7
4 4 5
7
0
4
1 8

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 13 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 03,91,32,37,45,52,58,85,77,69,11,31,50,93,15,03,77,36
Giải đặc biệt
159503
Giải nhất
40091
Giải nhì
99932
Giải ba
09437 - 30345
Giải tư
78052 - 37958 - 67085 - 76377 - 73969 - 48311 - 30631
Giải năm
7250
Giải sáu
8693 - 5715 - 5103
Giải bẩy
377
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 3
1 5

1 2 6 7
5
0 2 8
9
7 7
5
1 3

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 42,62,84,69,24,65,02,64,90,13,66,32,34,79,03,79,78,16
Giải đặc biệt
060842
Giải nhất
31762
Giải nhì
00384
Giải ba
00569 - 41324
Giải tư
36565 - 06402 - 82064 - 62990 - 27313 - 84966 - 14732
Giải năm
3834
Giải sáu
5579 - 2603 - 1979
Giải bẩy
178
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 3
3 6
4
2 4
2

2 4 5 6 9
8 9 9
4
0

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 29 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 82,28,48,20,64,71,28,22,94,10,60,51,85,43,58,04,31,12
Giải đặc biệt
482282
Giải nhất
48528
Giải nhì
03548
Giải ba
16820 - 07364
Giải tư
52471 - 22228 - 67622 - 72594 - 76010 - 28960 - 01451
Giải năm
6585
Giải sáu
9843 - 1158 - 7804
Giải bẩy
131
Giải tám
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
0 2
0 2 8 8
1
3 8
1 8
0 4
1
2 5
4

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 22 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 49,87,04,81,00,78,51,47,37,01,77,09,55,90,40,26,02,90
Giải đặc biệt
064949
Giải nhất
11487
Giải nhì
45904
Giải ba
84881 - 79400
Giải tư
11778 - 48151 - 21347 - 63437 - 08001 - 69877 - 75909
Giải năm
0955
Giải sáu
8990 - 4440 - 4426
Giải bẩy
102
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 2 4 9

6
7
0 7 9
1 5

7 8
1 7
0 0

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 15 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 79,61,47,83,32,83,17,09,45,23,12,05,86,10,69,60,94,41
Giải đặc biệt
499979
Giải nhất
41561
Giải nhì
85647
Giải ba
18483 - 03132
Giải tư
05083 - 69617 - 61209 - 35145 - 02723 - 57012 - 72605
Giải năm
3086
Giải sáu
2010 - 9169 - 3260
Giải bẩy
694
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 9
0 2 7
3
2
1 5 7

0 1 9
9
3 3 6
4

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 08 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 59,11,82,76,99,40,42,34,26,99,40,03,89,59,38,10,00,05
Giải đặc biệt
451359
Giải nhất
33911
Giải nhì
02382
Giải ba
36676 - 33499
Giải tư
58540 - 74742 - 13034 - 51526 - 63899 - 86540 - 32103
Giải năm
5389
Giải sáu
6459 - 5338 - 2210
Giải bẩy
700
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 3 5
0 1
6
4 8
0 0 2
9 9

6
2 9
9 9

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 01 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 08,86,03,79,72,61,74,93,08,85,22,49,49,02,36,13,92,13
Giải đặc biệt
406808
Giải nhất
37286
Giải nhì
37703
Giải ba
15079 - 13172
Giải tư
15561 - 81974 - 00493 - 71808 - 98985 - 32122 - 44349
Giải năm
8949
Giải sáu
1202 - 9836 - 9913
Giải bẩy
292
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 3 8 8
3 3
2
6
9 9

1
2 4 9
5 6
2 3

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 46,37,79,79,80,22,72,20,93,13,70,82,26,06,53,61,85,81
Giải đặc biệt
489646
Giải nhất
39637
Giải nhì
15579
Giải ba
52279 - 45780
Giải tư
28922 - 44672 - 49320 - 69093 - 63113 - 78870 - 77182
Giải năm
1126
Giải sáu
7706 - 7753 - 6561
Giải bẩy
185
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
3
0 2 6
7
6
3
1
0 2 9 9
0 1 2 5
3

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 31,18,08,58,81,54,26,89,33,69,13,51,44,82,29,34,38,37
Giải đặc biệt
443531
Giải nhất
30118
Giải nhì
62108
Giải ba
66758 - 23081
Giải tư
33454 - 98226 - 98889 - 55733 - 73169 - 13713 - 91951
Giải năm
4944
Giải sáu
7582 - 7129 - 7834
Giải bẩy
038
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
3 8
6 9
1 3 4 7 8
4
1 4 8
9

1 2 9

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 53,47,36,34,78,57,30,83,28,44,82,45,29,59,77,00,29,75
Giải đặc biệt
868753
Giải nhất
00047
Giải nhì
97936
Giải ba
68734 - 90578
Giải tư
42657 - 01630 - 15883 - 55028 - 76944 - 53382 - 21745
Giải năm
2129
Giải sáu
0759 - 7377 - 2600
Giải bẩy
729
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0

8 9 9
0 4 6
4 5 7
3 7 9

5 7 8
2 3

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 23,21,90,11,94,12,09,78,89,99,40,64,26,24,54,23,07,85
Giải đặc biệt
988623
Giải nhất
13421
Giải nhì
70590
Giải ba
47211 - 49794
Giải tư
35912 - 60709 - 53978 - 13189 - 56999 - 85240 - 13264
Giải năm
2326
Giải sáu
1524 - 2854 - 1523
Giải bẩy
207
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7 9
1 2
1 3 3 4 6

0
4
4
8
5 9
0 4 9

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 38,67,93,87,18,31,75,65,31,33,48,56,06,43,29,04,60,44
Giải đặc biệt
106038
Giải nhất
19767
Giải nhì
26793
Giải ba
07287 - 80118
Giải tư
07531 - 99475 - 73265 - 03831 - 59733 - 47748 - 01856
Giải năm
4606
Giải sáu
7143 - 4629 - 4304
Giải bẩy
360
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 6
8
9
1 1 3 8
3 4 8
6
0 5 7
5
7
3

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 62,38,14,44,88,54,61,47,25,78,63,59,68,00,16,42,10,95
Giải đặc biệt
942562
Giải nhất
96638
Giải nhì
57714
Giải ba
20244 - 46588
Giải tư
51154 - 14261 - 02247 - 51525 - 01478 - 58763 - 54159
Giải năm
0268
Giải sáu
1600 - 2216 - 9942
Giải bẩy
510
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
0 4 6
5
8
2 4 7
4 9
1 2 3 8
8
8
5

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 95,53,03,47,79,60,62,46,99,46,90,72,16,23,51,44,01,03
Giải đặc biệt
301795
Giải nhất
59853
Giải nhì
43903
Giải ba
17247 - 40379
Giải tư
48960 - 31862 - 66246 - 30199 - 16346 - 70090 - 97272
Giải năm
2416
Giải sáu
4423 - 6651 - 1344
Giải bẩy
701
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 3 3
6
3

4 6 6 7
1 3
0 2
2 9

0 5 9

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 00,82,17,48,23,29,67,51,05,20,76,50,44,70,79,15,11,79
Giải đặc biệt
444500
Giải nhất
47282
Giải nhì
10717
Giải ba
41048 - 29323
Giải tư
63329 - 79167 - 84351 - 83305 - 09420 - 13776 - 96550
Giải năm
9644
Giải sáu
5670 - 4579 - 0515
Giải bẩy
211
Giải tám
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 5
1 5 7
0 3 9

4 8
0 1
7
0 6 9 9
2

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 28 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 43,13,64,16,41,28,66,90,17,09,20,56,94,50,38,63,65,68
Giải đặc biệt
235543
Giải nhất
54513
Giải nhì
59464
Giải ba
40916 - 08841
Giải tư
79028 - 93166 - 44290 - 80417 - 44709 - 45320 - 81656
Giải năm
5894
Giải sáu
3650 - 7938 - 1263
Giải bẩy
665
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
3 6 7
0 8
8
1 3
0 6
3 4 5 6 8


0 4

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 21 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 53,35,37,30,32,19,16,27,25,89,95,05,01,13,51,95,97,95
Giải đặc biệt
792253
Giải nhất
70735
Giải nhì
82737
Giải ba
54430 - 20232
Giải tư
69119 - 57716 - 88227 - 84625 - 92289 - 23195 - 19105
Giải năm
2301
Giải sáu
5213 - 3451 - 5495
Giải bẩy
597
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 5
3 6 9
5 7
0 2 5 7

1 3


9
5 5 5 7

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 80,94,45,88,98,45,79,46,41,20,47,56,29,35,90,34,84,19
Giải đặc biệt
392380
Giải nhất
78794
Giải nhì
40945
Giải ba
83688 - 12998
Giải tư
37045 - 30179 - 24546 - 34041 - 97620 - 46247 - 08756
Giải năm
4829
Giải sáu
0635 - 9590 - 6934
Giải bẩy
184
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

9
0 9
4 5
1 5 5 6 7
6

9
0 4 8
0 4 8

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 35,25,28,04,10,34,54,19,43,46,78,29,77,06,86,05,48,05
Giải đặc biệt
940535
Giải nhất
87025
Giải nhì
36528
Giải ba
38204 - 65910
Giải tư
57634 - 50054 - 37819 - 17243 - 26746 - 94778 - 44629
Giải năm
9977
Giải sáu
4606 - 3286 - 4905
Giải bẩy
448
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 5 5 6
0 9
5 8 9
4 5
3 6 8
4

7 8
6

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 31 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 25,92,90,14,55,07,80,21,45,69,15,20,43,43,14,80,19,39
Giải đặc biệt
664825
Giải nhất
84992
Giải nhì
13990
Giải ba
76214 - 94355
Giải tư
00207 - 74080 - 07321 - 77745 - 69869 - 79415 - 20420
Giải năm
7843
Giải sáu
7643 - 9814 - 4580
Giải bẩy
319
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
4 4 5 9
0 1 5
9
3 3 5
5
9

0 0
0 2

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 24 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 25,76,03,74,89,53,83,10,58,17,91,97,84,68,44,82,40,08
Giải đặc biệt
354025
Giải nhất
88976
Giải nhì
10403
Giải ba
88274 - 43789
Giải tư
49053 - 26983 - 38810 - 92058 - 55517 - 46291 - 29597
Giải năm
5984
Giải sáu
0468 - 4244 - 1182
Giải bẩy
140
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 8
0 7
5

0 4
3 8
8
4 6
2 3 4 9
1 7

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 75,43,98,76,08,93,56,49,55,94,80,08,65,92,27,49,29,07
Giải đặc biệt
304275
Giải nhất
26943
Giải nhì
90298
Giải ba
83276 - 34908
Giải tư
09993 - 18156 - 95249 - 18655 - 74094 - 31680 - 30908
Giải năm
3465
Giải sáu
1792 - 0427 - 8349
Giải bẩy
929
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7 8 8

7 9

3 9 9
5 6
5
5 6
0
2 3 4 8

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 10 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 83,03,93,59,18,02,54,68,35,45,11,87,50,89,97,03,95,16
Giải đặc biệt
853183
Giải nhất
78303
Giải nhì
48793
Giải ba
29959 - 37318
Giải tư
12202 - 68554 - 83468 - 09335 - 07245 - 66511 - 67887
Giải năm
1050
Giải sáu
7189 - 2797 - 6403
Giải bẩy
695
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 3 3
1 6 8

5
5
0 4 9
8

3 7 9
3 5 7

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 91,43,55,34,00,48,30,06,61,33,07,99,98,11,42,68,89,20
Giải đặc biệt
378091
Giải nhất
65043
Giải nhì
26155
Giải ba
75234 - 94900
Giải tư
19448 - 63130 - 42106 - 07061 - 08033 - 46307 - 63799
Giải năm
8598
Giải sáu
6611 - 7342 - 6768
Giải bẩy
589
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 6 7
1
0
0 3 4
2 3 8
5
1 8

9
1 8 9

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 26 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 06,94,07,28,52,00,67,68,51,53,10,52,81,51,99,20,89,03
Giải đặc biệt
286806
Giải nhất
48394
Giải nhì
46107
Giải ba
57628 - 10952
Giải tư
84100 - 60467 - 80768 - 42951 - 88853 - 80610 - 70352
Giải năm
4381
Giải sáu
2951 - 5799 - 3120
Giải bẩy
889
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 3 6 7
0
0 8


1 1 2 2 3
7 8

1 9
4 9

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 19 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 39,90,94,84,51,04,60,71,21,33,66,32,19,68,10,73,20,85
Giải đặc biệt
871939
Giải nhất
63490
Giải nhì
51194
Giải ba
70884 - 76651
Giải tư
93804 - 54060 - 98371 - 53721 - 44033 - 25866 - 59432
Giải năm
2519
Giải sáu
3368 - 7610 - 2873
Giải bẩy
320
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
0 9
0 1
2 3 9

1
0 6 8
1 3
4 5
0 4

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 55,41,98,98,22,99,17,62,72,72,91,67,77,28,00,77,14,47
Giải đặc biệt
893855
Giải nhất
10041
Giải nhì
60098
Giải ba
43198 - 27022
Giải tư
60699 - 58917 - 49562 - 12872 - 20672 - 93591 - 42767
Giải năm
7077
Giải sáu
3928 - 6200 - 6577
Giải bẩy
314
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
4 7
2 8

1 7
5
2 7
2 2 7 7

1 8 8 9

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 05 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 21,78,73,67,66,12,00,81,06,38,11,26,70,83,00,95,84,43
Giải đặc biệt
271021
Giải nhất
23078
Giải nhì
49673
Giải ba
77067 - 40966
Giải tư
89712 - 77100 - 63181 - 48406 - 41338 - 98311 - 29426
Giải năm
8670
Giải sáu
5183 - 8900 - 2995
Giải bẩy
484
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 0 6
1 2
1 6
8
3

6 7
0 3 8
1 3 4
5

goautomovers nurdugunsalonu mazeretimsiirdir sahabanames savbsh-sp startimpresa durvankurhospital intervaltrainingtv danspavenwoodworks sexovideosxxx taartwinkeltje cahayarempahmakmur sedotwcsurabaya-f archdioceseofdavao thestagedoorplano puffwild vallenatostore ringsofkings rc4saLe focus-expo tayLant