Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Nam hướng dẫn xem sổ kết quả xổ số miền Trung, so ket qua xo so mien trung
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 18 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 78,78,28,54,37,88,48,48,78,59,18,80,60,73,00,70,02,17
Giải đặc biệt
923678
Giải nhất
77078
Giải nhì
50528
Giải ba
90454 - 36437
Giải tư
35788 - 76348 - 16348 - 24578 - 95559 - 52518 - 17580
Giải năm
2860
Giải sáu
7173 - 7300 - 5070
Giải bẩy
702
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2
7 8
8
7
8 8
4 9
0
0 3 8 8 8
0 8

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 46,52,95,32,13,03,15,91,73,95,05,82,53,94,64,62,03,39
Giải đặc biệt
327646
Giải nhất
02052
Giải nhì
56595
Giải ba
88532 - 11413
Giải tư
69803 - 71515 - 98791 - 96073 - 85995 - 37505 - 39482
Giải năm
3853
Giải sáu
3594 - 0364 - 2262
Giải bẩy
403
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 3 5
3 5

2 9
6
2 3
2 4
3
2
1 4 5 5

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 62,90,37,39,42,41,01,67,95,06,76,75,40,05,98,53,39,05
Giải đặc biệt
423062
Giải nhất
34190
Giải nhì
81737
Giải ba
77939 - 26442
Giải tư
68341 - 65201 - 03667 - 15095 - 66706 - 30776 - 19575
Giải năm
5340
Giải sáu
9005 - 5498 - 8253
Giải bẩy
039
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 5 5 6


7 9 9
0 1 2
3
2 7
5 6

0 5 8

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 27 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 77,02,10,02,22,23,62,40,67,55,46,84,92,13,45,43,41,12
Giải đặc biệt
587977
Giải nhất
85802
Giải nhì
43010
Giải ba
01202 - 29722
Giải tư
75123 - 77862 - 33940 - 20667 - 95955 - 97346 - 12584
Giải năm
3592
Giải sáu
5213 - 0945 - 1843
Giải bẩy
141
Giải tám
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 2
0 2 3
2 3

0 1 3 5 6
5
2 7
7
4
2

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 20 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 38,61,24,70,52,77,72,77,88,30,00,43,50,69,60,34,42,29
Giải đặc biệt
536338
Giải nhất
87361
Giải nhì
57524
Giải ba
61770 - 36052
Giải tư
16177 - 47572 - 95677 - 10188 - 73230 - 06000 - 04743
Giải năm
3650
Giải sáu
3469 - 7560 - 7834
Giải bẩy
942
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0

4 9
0 4 8
2 3
0 2
0 1 9
0 2 7 7
8

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 13 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 76,47,47,71,49,96,19,70,62,01,02,59,53,18,55,25,45,74
Giải đặc biệt
982076
Giải nhất
45847
Giải nhì
55647
Giải ba
94371 - 36249
Giải tư
29696 - 83419 - 69270 - 01362 - 98201 - 22102 - 80259
Giải năm
7353
Giải sáu
4018 - 1255 - 2425
Giải bẩy
145
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 2
8 9
5

5 7 7 9
3 5 9
2
0 1 4 6

6

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 06 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 62,15,81,26,50,95,35,06,89,60,00,15,73,24,94,23,79,20
Giải đặc biệt
066262
Giải nhất
84315
Giải nhì
85981
Giải ba
90826 - 91950
Giải tư
91695 - 56735 - 84206 - 68289 - 84960 - 44200 - 70415
Giải năm
0373
Giải sáu
1024 - 7794 - 7023
Giải bẩy
679
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 6
5 5
0 3 4 6
5

0
0 2
3 9
1 9
4 5

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 30 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 30,49,09,08,88,13,39,32,55,94,30,66,86,21,12,08,54,89
Giải đặc biệt
598430
Giải nhất
26449
Giải nhì
94209
Giải ba
16808 - 90288
Giải tư
10213 - 92239 - 34132 - 90555 - 31094 - 72330 - 83866
Giải năm
4886
Giải sáu
3621 - 5712 - 9408
Giải bẩy
954
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8 8 9
2 3
1
0 0 2 9
9
4 5
6

6 8 9
4

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 13,11,64,34,72,27,02,30,27,88,73,74,93,43,02,14,54,23
Giải đặc biệt
767613
Giải nhất
83311
Giải nhì
46664
Giải ba
72334 - 88872
Giải tư
46927 - 19102 - 65230 - 24127 - 84388 - 67373 - 11274
Giải năm
8193
Giải sáu
9443 - 1502 - 9014
Giải bẩy
854
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 2
1 3 4
3 7 7
0 4
3
4
4
2 3 4
8
3

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 99,79,86,71,79,11,49,41,56,52,21,53,40,45,78,10,44,02
Giải đặc biệt
628599
Giải nhất
48979
Giải nhì
05486
Giải ba
69471 - 71379
Giải tư
62811 - 83349 - 52841 - 07356 - 15552 - 78521 - 33753
Giải năm
5740
Giải sáu
8145 - 2478 - 4810
Giải bẩy
744
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
0 1
1

0 1 4 5 9
2 3 6

1 8 9 9
6
9

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 93,12,08,43,68,54,46,18,67,88,18,01,80,37,12,04,87,85
Giải đặc biệt
644493
Giải nhất
60412
Giải nhì
77208
Giải ba
66343 - 18968
Giải tư
58554 - 77046 - 80218 - 19667 - 36788 - 81418 - 18901
Giải năm
1280
Giải sáu
1437 - 9112 - 3504
Giải bẩy
187
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 4 8
2 2 8 8

7
3 6
4
7 8

0 5 7 8
3

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 38,50,37,66,61,25,13,38,70,65,05,36,90,92,37,52,68,65
Giải đặc biệt
443538
Giải nhất
72450
Giải nhì
92137
Giải ba
29266 - 72461
Giải tư
58925 - 64013 - 40938 - 62870 - 72065 - 86605 - 94836
Giải năm
9290
Giải sáu
2992 - 2337 - 0652
Giải bẩy
968
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
3
5
6 7 7 8 8

0 2
1 5 5 6 8
0

0 2

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 33,48,44,19,35,35,20,89,40,83,61,21,38,67,70,29,88,68
Giải đặc biệt
760133
Giải nhất
70748
Giải nhì
07444
Giải ba
26419 - 78235
Giải tư
24835 - 54820 - 58389 - 87140 - 80283 - 05261 - 97421
Giải năm
6238
Giải sáu
2467 - 3070 - 5029
Giải bẩy
288
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

9
0 1 9
3 5 5 8
0 4 8

1 7 8
0
3 8 9

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 84,87,95,14,30,59,81,48,00,39,73,37,27,68,43,71,83,70
Giải đặc biệt
441284
Giải nhất
44287
Giải nhì
93495
Giải ba
36814 - 84330
Giải tư
45959 - 61181 - 90048 - 04300 - 82139 - 66473 - 65137
Giải năm
1227
Giải sáu
0768 - 8243 - 1571
Giải bẩy
383
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
4
7
0 7 9
3 8
9
8
0 1 3
1 3 4 7
5

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 96,20,65,67,04,65,52,18,21,26,28,60,58,63,74,89,05,56
Giải đặc biệt
540896
Giải nhất
88720
Giải nhì
56865
Giải ba
84367 - 82004
Giải tư
09665 - 72752 - 92518 - 91221 - 43126 - 52728 - 95460
Giải năm
9958
Giải sáu
7263 - 1774 - 5289
Giải bẩy
005
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 5
8
0 1 6 8


2 6 8
0 3 5 5 7
4
9
6

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 50,74,44,02,27,78,04,09,32,90,19,27,68,93,54,89,35,87
Giải đặc biệt
895450
Giải nhất
81574
Giải nhì
77044
Giải ba
62102 - 92727
Giải tư
54878 - 92704 - 88709 - 57532 - 79290 - 79819 - 32527
Giải năm
1468
Giải sáu
3193 - 0354 - 8189
Giải bẩy
335
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 4 9
9
7 7
2 5
4
0 4
8
4 8
7 9
0 3

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 26 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 82,01,87,54,52,87,47,21,57,14,23,06,72,55,89,85,78,67
Giải đặc biệt
021982
Giải nhất
86801
Giải nhì
05187
Giải ba
90854 - 95952
Giải tư
91587 - 50047 - 01821 - 43657 - 78514 - 14023 - 80006
Giải năm
9472
Giải sáu
7655 - 5089 - 8985
Giải bẩy
178
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 6
4
1 3

7
2 4 5 7
7
2 8
2 5 7 7 9

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 09,30,91,00,52,96,35,26,88,01,73,01,72,22,03,04,60,58
Giải đặc biệt
495709
Giải nhất
95230
Giải nhì
58091
Giải ba
38600 - 80852
Giải tư
84096 - 45535 - 51126 - 05188 - 07401 - 92173 - 45401
Giải năm
7572
Giải sáu
0722 - 3003 - 7804
Giải bẩy
460
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 1 3 4 9

2 6
0 5

2 8
0
2 3
8
1 6

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 12 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 53,89,33,92,91,53,58,15,23,92,32,68,42,61,23,39,13,28
Giải đặc biệt
883853
Giải nhất
70289
Giải nhì
75433
Giải ba
22092 - 49391
Giải tư
16653 - 36658 - 10915 - 42323 - 90692 - 16532 - 44968
Giải năm
7542
Giải sáu
5561 - 6223 - 9139
Giải bẩy
613
Giải tám
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3 5
3 3 8
2 3 9
2
3 3 8
1 8

9
1 2 2

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 05 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 88,34,39,13,86,45,16,59,89,39,51,01,95,13,58,07,14,57
Giải đặc biệt
822288
Giải nhất
74534
Giải nhì
64939
Giải ba
07613 - 84886
Giải tư
87545 - 84416 - 19259 - 41989 - 07039 - 73351 - 85901
Giải năm
0395
Giải sáu
5313 - 4958 - 0107
Giải bẩy
314
Giải tám
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 7
3 3 4 6

4 9 9
5
1 7 8 9


6 8 9
5

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 29 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 29,20,76,26,39,19,08,52,53,46,45,97,93,48,78,21,05,59
Giải đặc biệt
659929
Giải nhất
17420
Giải nhì
79276
Giải ba
23526 - 75139
Giải tư
46219 - 72008 - 76552 - 75153 - 06646 - 55945 - 89497
Giải năm
4893
Giải sáu
5948 - 9078 - 2121
Giải bẩy
505
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 8
9
0 1 6 9
9
5 6 8
2 3 9

6 8

3 7

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 11,03,03,44,19,93,01,79,78,34,58,01,53,82,80,66,78,50
Giải đặc biệt
060911
Giải nhất
57703
Giải nhì
30503
Giải ba
39844 - 60319
Giải tư
00793 - 02001 - 89579 - 98078 - 81834 - 47658 - 03001
Giải năm
6553
Giải sáu
7582 - 6380 - 3466
Giải bẩy
778
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 1 3 3
1 9

4
4
0 3 8
6
8 8 9
0 2
3

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 01,07,11,58,81,94,54,06,98,67,69,40,58,25,62,68,67,90
Giải đặc biệt
404601
Giải nhất
40107
Giải nhì
27511
Giải ba
80758 - 51181
Giải tư
31494 - 30154 - 56906 - 70298 - 65767 - 65269 - 45940
Giải năm
2158
Giải sáu
1225 - 0462 - 1268
Giải bẩy
067
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 6 7
1
5

0
4 8 8
2 7 7 8 9

1
0 4 8

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 08 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 15,16,73,62,33,87,07,44,71,72,82,98,19,14,21,39,04,76
Giải đặc biệt
732615
Giải nhất
16516
Giải nhì
36473
Giải ba
11262 - 94233
Giải tư
86087 - 26707 - 86144 - 77471 - 89872 - 68482 - 58998
Giải năm
6619
Giải sáu
9214 - 1821 - 0539
Giải bẩy
204
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 7
4 5 6 9
1
3 9
4

2
1 2 3 6
2 7
8

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 01 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 67,66,05,20,15,18,35,11,85,94,86,71,46,24,78,33,89,29
Giải đặc biệt
210867
Giải nhất
75166
Giải nhì
85805
Giải ba
38820 - 93115
Giải tư
73118 - 92235 - 14711 - 95385 - 93994 - 04986 - 17171
Giải năm
7646
Giải sáu
6624 - 4878 - 6633
Giải bẩy
489
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
1 5 8
0 4 9
3 5
6

6 7
1 8
5 6 9
4

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 24 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 88,52,82,10,55,02,57,96,25,64,07,90,14,35,37,53,76,38
Giải đặc biệt
573288
Giải nhất
55652
Giải nhì
06482
Giải ba
19110 - 34355
Giải tư
62702 - 06757 - 75996 - 25025 - 34464 - 14407 - 01990
Giải năm
2514
Giải sáu
4935 - 4137 - 4453
Giải bẩy
776
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 7
0 4
5
5 7 8

2 3 5 7
4
6
2 8
0 6

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 17 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 59,72,78,02,69,43,15,10,11,51,76,58,54,84,18,81,87,59
Giải đặc biệt
071559
Giải nhất
81072
Giải nhì
07478
Giải ba
90802 - 01569
Giải tư
43243 - 43715 - 39710 - 31411 - 77451 - 22676 - 83258
Giải năm
2954
Giải sáu
2884 - 9918 - 6181
Giải bẩy
587
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
0 1 5 8


3
1 4 8 9 9
9
2 6 8
1 4 7

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 24,25,40,74,83,86,12,88,51,60,19,75,38,48,93,88,40,54
Giải đặc biệt
571324
Giải nhất
44125
Giải nhì
45840
Giải ba
13674 - 33483
Giải tư
59186 - 17012 - 42788 - 76351 - 41260 - 17919 - 54975
Giải năm
0938
Giải sáu
4148 - 8393 - 8888
Giải bẩy
540
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2 9
4 5
8
0 0 8
1 4
0
4 5
3 6 8 8
3

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 03 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 90,79,44,86,34,85,31,34,00,04,76,76,89,80,63,54,36,71
Giải đặc biệt
738090
Giải nhất
88379
Giải nhì
99744
Giải ba
13186 - 44034
Giải tư
21985 - 28631 - 00034 - 13700 - 37604 - 14576 - 65276
Giải năm
3289
Giải sáu
7180 - 3263 - 9554
Giải bẩy
336
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 4


1 4 4 6
4
4
3
1 6 6 9
0 5 6 9
0

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 52,03,39,69,76,05,12,81,34,81,49,82,59,56,92,07,96,16
Giải đặc biệt
331052
Giải nhất
28503
Giải nhì
42539
Giải ba
05469 - 11376
Giải tư
22905 - 57512 - 04481 - 18634 - 31081 - 03449 - 07882
Giải năm
5259
Giải sáu
1856 - 7292 - 6207
Giải bẩy
896
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 5 7
2 6

4 9
9
2 6 9
9
6
1 1 2
2 6

goautomovers nurdugunsalonu mazeretimsiirdir sahabanames savbsh-sp startimpresa durvankurhospital intervaltrainingtv danspavenwoodworks sexovideosxxx taartwinkeltje cahayarempahmakmur sedotwcsurabaya-f archdioceseofdavao thestagedoorplano puffwild vallenatostore ringsofkings rc4saLe focus-expo tayLant