Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Nam hướng dẫn xem sổ kết quả xổ số miền Trung, so ket qua xo so mien trung
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 24 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 81,28,96,54,77,19,35,98,88,06,30,51,57,12,94,34,19,21
Giải đặc biệt
238481
Giải nhất
85428
Giải nhì
34496
Giải ba
84554 - 36477
Giải tư
97019 - 85835 - 49598 - 87388 - 80406 - 08930 - 34851
Giải năm
7457
Giải sáu
1912 - 2794 - 4534
Giải bẩy
619
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
2 9 9
1 8
0 4 5

1 4 7

7
1 8
4 6 8

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 17 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 31,20,88,18,53,57,82,77,43,62,56,77,33,71,48,86,43,34
Giải đặc biệt
253231
Giải nhất
22520
Giải nhì
68088
Giải ba
32318 - 12353
Giải tư
55357 - 51582 - 14877 - 31443 - 10262 - 38856 - 60677
Giải năm
4633
Giải sáu
1671 - 4148 - 4586
Giải bẩy
843
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

8
0
1 3 4
3 3 8
3 6 7
2
1 7 7
2 6 8

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 10 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 93,15,76,32,08,86,94,40,38,39,94,13,13,08,01,46,01,47
Giải đặc biệt
128993
Giải nhất
57715
Giải nhì
71276
Giải ba
57732 - 62308
Giải tư
70686 - 17294 - 08140 - 73338 - 17639 - 98994 - 06013
Giải năm
7713
Giải sáu
7808 - 2201 - 5746
Giải bẩy
001
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 1 8 8
3 3 5

2 8 9
0 6 7


6
6
3 4 4

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 03 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 47,71,42,30,35,90,29,89,13,95,78,42,25,92,12,66,71,29
Giải đặc biệt
195447
Giải nhất
33671
Giải nhì
28942
Giải ba
69230 - 56735
Giải tư
49790 - 93529 - 05489 - 04113 - 14695 - 91978 - 54142
Giải năm
4625
Giải sáu
1292 - 5712 - 0366
Giải bẩy
371
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2 3
5 9 9
0 5
2 2 7

6
1 1 8
9
0 2 5

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 26 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 67,06,85,54,55,28,25,25,03,52,98,51,74,03,49,76,77,62
Giải đặc biệt
788867
Giải nhất
67806
Giải nhì
74285
Giải ba
44954 - 12155
Giải tư
97528 - 09425 - 73925 - 69603 - 73352 - 48298 - 48351
Giải năm
7774
Giải sáu
2203 - 8149 - 7376
Giải bẩy
777
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 3 6

5 5 8

9
1 2 4 5
2 7
4 6 7
5
8

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 19 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 50,69,98,78,70,36,27,79,48,89,56,53,87,47,25,85,21,09
Giải đặc biệt
605950
Giải nhất
96769
Giải nhì
81298
Giải ba
62078 - 83670
Giải tư
60836 - 07027 - 48279 - 15248 - 98289 - 18856 - 99553
Giải năm
6687
Giải sáu
9747 - 0125 - 0885
Giải bẩy
721
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9

1 5 7
6
7 8
0 3 6
9
0 8 9
5 7 9
8

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 12 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 81,03,97,69,76,30,70,28,08,77,29,38,72,94,41,00,66,72
Giải đặc biệt
921881
Giải nhất
58003
Giải nhì
36697
Giải ba
97369 - 80176
Giải tư
85830 - 74070 - 42828 - 55308 - 31277 - 88729 - 06138
Giải năm
1472
Giải sáu
7394 - 8241 - 4500
Giải bẩy
066
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 3 8

8 9
0 8
1

6 9
0 2 2 6 7
1
4 7

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 05 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 69,84,45,65,92,55,69,24,75,07,99,23,17,12,48,93,86,80
Giải đặc biệt
011269
Giải nhất
13984
Giải nhì
54345
Giải ba
38665 - 79292
Giải tư
43155 - 20569 - 50124 - 43075 - 83607 - 48099 - 66323
Giải năm
4917
Giải sáu
9112 - 1648 - 8593
Giải bẩy
786
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
2 7
3 4

5 8
5
5 9 9
5
0 4 6
2 3 9

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 29 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 99,36,61,56,10,01,36,52,79,48,13,43,79,86,61,50,52,38
Giải đặc biệt
510899
Giải nhất
38436
Giải nhì
49861
Giải ba
34956 - 97110
Giải tư
56401 - 79336 - 82352 - 35579 - 84848 - 80813 - 06543
Giải năm
0679
Giải sáu
9886 - 9061 - 5350
Giải bẩy
352
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
0 3

6 6 8
3 8
0 2 2 6
1 1
9 9
6
9

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 22 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 65,87,80,20,86,59,33,49,92,74,67,64,18,02,71,99,24,87
Giải đặc biệt
465465
Giải nhất
02287
Giải nhì
55280
Giải ba
56820 - 33486
Giải tư
17759 - 33333 - 58249 - 63792 - 94274 - 13367 - 98564
Giải năm
4018
Giải sáu
6502 - 6471 - 2399
Giải bẩy
524
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
8
0 4
3
9
9
4 5 7
1 4
0 6 7 7
2 9

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 15 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 61,43,82,91,24,43,75,60,63,25,76,56,80,71,34,95,91,79
Giải đặc biệt
735161
Giải nhất
93343
Giải nhì
32682
Giải ba
27291 - 14124
Giải tư
56543 - 73775 - 45260 - 74263 - 65025 - 24476 - 20556
Giải năm
1180
Giải sáu
0571 - 4234 - 7095
Giải bẩy
091
Giải tám
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


4 5
4
3 3
6
0 1 3
1 5 6 9
0 2
1 1 5

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 08 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 92,14,98,50,66,02,49,61,31,65,42,61,28,02,37,65,06,59
Giải đặc biệt
472192
Giải nhất
84514
Giải nhì
08998
Giải ba
88250 - 20666
Giải tư
37602 - 74949 - 81961 - 04531 - 77965 - 95542 - 93161
Giải năm
1628
Giải sáu
8502 - 2937 - 3265
Giải bẩy
306
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 2 6
4
8
1 7
2 9
0 9
1 1 5 5 6


2 8

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 01 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 14,54,63,13,81,16,45,87,46,00,24,84,56,94,22,21,23,69
Giải đặc biệt
874314
Giải nhất
90954
Giải nhì
24963
Giải ba
38513 - 05181
Giải tư
46116 - 24845 - 99987 - 47546 - 32500 - 37024 - 15084
Giải năm
4556
Giải sáu
4594 - 8622 - 5321
Giải bẩy
123
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
3 4 6
1 2 3 4

5 6
4 6
3 9

1 4 7
4

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 22 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 49,53,06,53,82,49,81,30,00,99,41,19,02,23,81,12,60,45
Giải đặc biệt
882249
Giải nhất
71453
Giải nhì
77806
Giải ba
23853 - 12282
Giải tư
90349 - 43781 - 30130 - 57200 - 24499 - 59641 - 78719
Giải năm
1202
Giải sáu
8223 - 0781 - 2912
Giải bẩy
760
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2 6
2 9
3
0
1 5 9 9
3 3
0

1 1 2
9

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 15 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 41,47,96,86,77,19,20,40,80,22,54,43,87,80,52,50,20,95
Giải đặc biệt
228641
Giải nhất
99947
Giải nhì
01996
Giải ba
04686 - 90777
Giải tư
66419 - 12220 - 09240 - 33580 - 45122 - 52954 - 72243
Giải năm
1087
Giải sáu
0780 - 3552 - 5850
Giải bẩy
420
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

9
0 0 2

0 1 3 7
0 2 4

7
0 0 6 7
5 6

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 08 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 76,94,56,77,17,94,59,22,24,72,43,96,46,18,26,41,01,95
Giải đặc biệt
983176
Giải nhất
41794
Giải nhì
25556
Giải ba
63477 - 97717
Giải tư
48694 - 44059 - 86022 - 66024 - 17972 - 73943 - 30296
Giải năm
3246
Giải sáu
9018 - 8126 - 4841
Giải bẩy
101
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
7 8
2 4 6

1 3 6
6 9

2 6 7

4 4 5 6

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 01 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 61,47,30,91,90,56,31,13,87,97,57,23,27,63,00,01,67,18
Giải đặc biệt
173861
Giải nhất
40747
Giải nhì
05630
Giải ba
43591 - 31990
Giải tư
91656 - 67831 - 26113 - 71987 - 79097 - 92357 - 02623
Giải năm
4427
Giải sáu
4063 - 7300 - 9301
Giải bẩy
267
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1
3 8
3 7
0 1
7
6 7
1 3 7

7
0 1 7

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 25 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 13,77,23,88,60,78,43,53,35,50,17,40,62,71,83,68,12,70
Giải đặc biệt
199613
Giải nhất
75677
Giải nhì
49423
Giải ba
88588 - 26760
Giải tư
72678 - 40543 - 35253 - 11335 - 71950 - 77517 - 24240
Giải năm
5962
Giải sáu
4071 - 8283 - 6568
Giải bẩy
712
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2 3 7
3
5
0 3
0 3
0 2 8
0 1 7 8
3 8

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 18 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 63,93,88,07,08,76,05,73,95,21,90,35,36,07,86,09,23,08
Giải đặc biệt
363263
Giải nhất
26393
Giải nhì
29088
Giải ba
82507 - 80108
Giải tư
00176 - 32605 - 16273 - 79995 - 49821 - 45990 - 95935
Giải năm
4536
Giải sáu
8407 - 2486 - 7309
Giải bẩy
023
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 7 7 8 8 9

1 3
5 6


3
3 6
6 8
0 3 5

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 11 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 15,04,58,71,51,18,31,61,30,01,22,15,53,80,05,17,82,22
Giải đặc biệt
488615
Giải nhất
35704
Giải nhì
70858
Giải ba
63171 - 90951
Giải tư
40718 - 43431 - 76361 - 66430 - 21401 - 33022 - 60115
Giải năm
6253
Giải sáu
3080 - 9205 - 5717
Giải bẩy
282
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 4 5
5 5 7 8
2 2
0 1

1 3 8
1
1
0 2

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 04 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 32,43,66,18,78,49,27,10,65,21,40,22,31,96,53,76,00,56
Giải đặc biệt
444232
Giải nhất
86543
Giải nhì
76766
Giải ba
41618 - 74878
Giải tư
04649 - 66127 - 87110 - 52165 - 92721 - 58840 - 84922
Giải năm
4331
Giải sáu
0996 - 6453 - 9276
Giải bẩy
000
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
0 8
1 2 7
1 2
0 3 9
3 6
5 6
6 8

6

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 28 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 05,49,85,74,45,68,18,88,87,70,81,56,85,38,21,86,28,18
Giải đặc biệt
278205
Giải nhất
01149
Giải nhì
65185
Giải ba
28374 - 51145
Giải tư
59068 - 00918 - 85188 - 81587 - 17770 - 65581 - 40756
Giải năm
9385
Giải sáu
0038 - 0021 - 1586
Giải bẩy
028
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
8 8
1 8
8
5 9
6
8
0 4
1 5 5 6 7 8

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 79,88,40,84,69,54,74,42,16,28,46,22,84,54,13,28,39,14
Giải đặc biệt
692979
Giải nhất
29988
Giải nhì
23540
Giải ba
14284 - 12769
Giải tư
85754 - 59374 - 36442 - 32416 - 64628 - 26146 - 92522
Giải năm
3884
Giải sáu
1654 - 8513 - 9728
Giải bẩy
839
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3 4 6
2 8 8
9
0 2 6
4 4
9
4 9
4 4 8

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 19,73,89,65,88,18,91,25,00,67,13,58,38,01,50,12,89,60
Giải đặc biệt
192219
Giải nhất
01473
Giải nhì
35289
Giải ba
53665 - 85888
Giải tư
87118 - 90791 - 39025 - 62000 - 27767 - 35313 - 39258
Giải năm
3238
Giải sáu
3801 - 3250 - 1912
Giải bẩy
789
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1
2 3 8 9
5
8

0 8
0 5 7
3
8 9 9
1

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 07 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 94,49,21,29,80,20,25,05,97,28,15,91,17,66,62,33,09,46
Giải đặc biệt
699594
Giải nhất
01949
Giải nhì
71621
Giải ba
93829 - 40180
Giải tư
39620 - 79125 - 83705 - 94297 - 89528 - 46315 - 24391
Giải năm
8117
Giải sáu
8666 - 0262 - 8233
Giải bẩy
909
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 9
5 7
0 1 5 8 9
3
6 9

2 6

0
1 4 7

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 30 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 70,92,06,94,64,86,99,73,06,74,24,40,81,08,08,60,44,13
Giải đặc biệt
378270
Giải nhất
65292
Giải nhì
56306
Giải ba
20694 - 84464
Giải tư
96286 - 39499 - 78873 - 47306 - 13074 - 84324 - 32540
Giải năm
1281
Giải sáu
0008 - 2508 - 2960
Giải bẩy
944
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 6 8 8
3
4

0 4

0 4
0 3 4
1 6
2 4 9

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 23 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 67,21,87,45,75,38,26,82,08,28,62,08,24,76,60,69,60,40
Giải đặc biệt
913567
Giải nhất
31521
Giải nhì
82287
Giải ba
38345 - 85975
Giải tư
39438 - 27826 - 10782 - 26308 - 97128 - 67362 - 60208
Giải năm
8224
Giải sáu
9376 - 9060 - 0669
Giải bẩy
760
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8 8

1 4 6 8
8
0 5

0 0 2 7 9
5 6
2 7

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 44,07,41,54,23,87,36,99,54,80,66,40,19,30,38,02,49,91
Giải đặc biệt
773544
Giải nhất
54507
Giải nhì
93341
Giải ba
88254 - 02223
Giải tư
96387 - 87236 - 63899 - 96654 - 64180 - 49366 - 40940
Giải năm
4719
Giải sáu
0830 - 5638 - 4402
Giải bẩy
749
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 7
9
3
0 6 8
0 1 4 9
4 4
6

0 7
1 9

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 43,16,10,27,41,54,09,77,39,81,68,29,05,79,51,75,60,48
Giải đặc biệt
597943
Giải nhất
89416
Giải nhì
47110
Giải ba
18127 - 77341
Giải tư
08854 - 19409 - 44477 - 74339 - 74881 - 13168 - 80129
Giải năm
5805
Giải sáu
0379 - 5951 - 8375
Giải bẩy
760
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 9
0 6
7 9
9
1 3 8
1 4
0 8
5 7 9
1

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 02 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 32,06,61,16,19,56,88,51,03,89,43,27,15,80,89,46,18,62
Giải đặc biệt
439832
Giải nhất
56806
Giải nhì
45961
Giải ba
79016 - 46919
Giải tư
63256 - 81488 - 28051 - 57403 - 21689 - 14343 - 15927
Giải năm
2915
Giải sáu
4980 - 8589 - 1446
Giải bẩy
318
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 6
5 6 8 9
7
2
3 6
1 6
1 2

0 8 9 9

goautomovers nurdugunsalonu mazeretimsiirdir sahabanames savbsh-sp startimpresa durvankurhospital intervaltrainingtv danspavenwoodworks sexovideosxxx taartwinkeltje cahayarempahmakmur sedotwcsurabaya-f archdioceseofdavao thestagedoorplano puffwild vallenatostore ringsofkings rc4saLe focus-expo tayLant