Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Nam hướng dẫn xem sổ kết quả xổ số miền Trung, so ket qua xo so mien trung
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 21 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 32,33,26,56,39,76,00,20,70,76,74,00,95,81,10,23,66,61
Giải đặc biệt
504732
Giải nhất
89533
Giải nhì
85826
Giải ba
73956 - 24239
Giải tư
25876 - 06100 - 15620 - 78170 - 83376 - 09874 - 52100
Giải năm
7195
Giải sáu
8581 - 5910 - 2723
Giải bẩy
666
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 0
0
0 3 6
2 3 9

6
1 6
0 4 6 6
1
5

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 14 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 55,15,01,41,63,16,65,09,75,31,00,16,97,94,14,47,62,32
Giải đặc biệt
976255
Giải nhất
43715
Giải nhì
57701
Giải ba
49841 - 29363
Giải tư
65116 - 64865 - 98609 - 56475 - 17031 - 56300 - 83216
Giải năm
8697
Giải sáu
4394 - 8514 - 9447
Giải bẩy
862
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 9
4 5 6 6

1 2
1 7
5
2 3 5
5

4 7

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 07 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 40,79,96,18,67,11,81,83,79,28,36,99,98,67,56,50,25,26
Giải đặc biệt
840440
Giải nhất
95879
Giải nhì
79096
Giải ba
83018 - 00367
Giải tư
66911 - 61481 - 84183 - 63379 - 36228 - 83936 - 45899
Giải năm
5898
Giải sáu
7867 - 4256 - 6350
Giải bẩy
925
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1 8
5 6 8
6
0
0 6
7 7
9 9
1 3
6 8 9

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 30 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 83,31,07,77,55,92,35,16,08,91,34,27,23,60,43,33,15,27
Giải đặc biệt
617283
Giải nhất
12131
Giải nhì
04707
Giải ba
44377 - 14655
Giải tư
16192 - 68535 - 16416 - 72308 - 78191 - 51734 - 47827
Giải năm
9723
Giải sáu
8460 - 9943 - 9233
Giải bẩy
515
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7 8
5 6
3 7 7
1 3 4 5
3
5
0
7
3
1 2

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 23 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 71,92,29,64,31,14,86,11,13,86,58,10,24,45,33,22,36,54
Giải đặc biệt
227371
Giải nhất
03192
Giải nhì
20929
Giải ba
47264 - 35731
Giải tư
52614 - 11886 - 41111 - 02513 - 69386 - 37058 - 88010
Giải năm
3024
Giải sáu
9245 - 7933 - 8622
Giải bẩy
036
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0 1 3 4
2 4 9
1 3 6
5
4 8
4
1
6 6
2

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 16 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 92,57,65,15,51,72,33,06,94,79,57,72,52,79,76,21,40,35
Giải đặc biệt
645892
Giải nhất
01057
Giải nhì
87265
Giải ba
64615 - 69451
Giải tư
01472 - 74733 - 36506 - 31394 - 08479 - 13857 - 27672
Giải năm
7852
Giải sáu
9579 - 9576 - 1121
Giải bẩy
440
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
5
1
3 5
0
1 2 7 7
5
2 2 6 9 9

2 4

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 09 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 43,59,57,38,82,55,24,67,09,92,93,00,80,61,74,94,56,11
Giải đặc biệt
581143
Giải nhất
53059
Giải nhì
12957
Giải ba
64138 - 00982
Giải tư
66255 - 21124 - 88867 - 27009 - 08692 - 23193 - 72600
Giải năm
5380
Giải sáu
4861 - 9274 - 5994
Giải bẩy
556
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 9
1
4
8
3
5 6 7 9
1 7
4
0 2
2 3 4

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 02 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 10,04,09,73,70,05,24,69,84,12,67,55,93,70,73,16,44,51
Giải đặc biệt
271310
Giải nhất
61504
Giải nhì
99109
Giải ba
17273 - 74770
Giải tư
77005 - 62524 - 08269 - 19084 - 42312 - 19967 - 20655
Giải năm
9293
Giải sáu
3670 - 2973 - 2816
Giải bẩy
744
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 5 9
0 2 6
4

4
1 5
7 9
0 0 3 3
4
3

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 26 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 93,51,12,66,83,42,97,50,44,32,79,09,39,40,52,37,52,73
Giải đặc biệt
952493
Giải nhất
29551
Giải nhì
60312
Giải ba
13366 - 23683
Giải tư
40542 - 36497 - 64450 - 16044 - 38832 - 51879 - 38309
Giải năm
6539
Giải sáu
6540 - 0252 - 9137
Giải bẩy
152
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
2

2 7 9
0 2 4
0 1 2 2
6
3 9
3
3 7

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 19 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 84,13,88,37,83,48,09,32,09,68,83,31,48,98,12,74,45,69
Giải đặc biệt
099784
Giải nhất
02413
Giải nhì
91488
Giải ba
00137 - 44483
Giải tư
35148 - 75409 - 81632 - 21409 - 69568 - 20483 - 93331
Giải năm
5348
Giải sáu
5198 - 0312 - 6874
Giải bẩy
145
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9 9
2 3

1 2 7
5 8 8

8 9
4
3 3 4 8
8

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 12 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 62,31,79,93,76,50,73,22,57,29,52,45,54,95,40,83,70,48
Giải đặc biệt
100362
Giải nhất
93531
Giải nhì
29279
Giải ba
30493 - 91376
Giải tư
84750 - 44773 - 03422 - 03057 - 62229 - 54852 - 50045
Giải năm
4554
Giải sáu
7395 - 6940 - 1983
Giải bẩy
270
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


2 9
1
0 5 8
0 2 4 7
2
0 3 6 9
3
3 5

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 05 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 46,21,71,20,41,61,69,12,43,69,73,83,62,84,87,44,39,87
Giải đặc biệt
165946
Giải nhất
65921
Giải nhì
83771
Giải ba
97520 - 74941
Giải tư
35561 - 05969 - 82512 - 17343 - 13269 - 19773 - 31283
Giải năm
6962
Giải sáu
1084 - 5987 - 3244
Giải bẩy
339
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2
0 1
9
1 3 4 6

1 2 9 9
1 3
3 4 7 7

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 26 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 31,13,31,61,20,96,32,98,62,82,30,97,15,91,09,83,16,15
Giải đặc biệt
672031
Giải nhất
30813
Giải nhì
20531
Giải ba
89861 - 85020
Giải tư
10696 - 83932 - 38698 - 37962 - 06282 - 43130 - 82597
Giải năm
2615
Giải sáu
4191 - 3109 - 2283
Giải bẩy
916
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
3 5 5 6
0
0 1 1 2


1 2

2 3
1 6 7 8

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 19 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 81,04,81,66,03,97,14,22,33,08,44,61,15,30,58,93,63,65
Giải đặc biệt
618281
Giải nhất
34604
Giải nhì
08381
Giải ba
55366 - 68703
Giải tư
23997 - 70514 - 90322 - 91133 - 33608 - 25244 - 24661
Giải năm
5415
Giải sáu
1530 - 7458 - 7293
Giải bẩy
763
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 4 8
4 5
2
0 3
4
8
1 3 5 6

1 1
3 7

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 12 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 98,46,18,68,52,61,21,74,86,50,89,51,00,83,36,66,40,16
Giải đặc biệt
417898
Giải nhất
95946
Giải nhì
54018
Giải ba
20268 - 44952
Giải tư
54761 - 88521 - 86674 - 91386 - 48350 - 49589 - 60751
Giải năm
4000
Giải sáu
6783 - 4436 - 2466
Giải bẩy
140
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
6 8
1
6
0 6
0 1 2
1 6 8
4
3 6 9
8

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 05 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 96,46,99,99,73,56,63,01,99,98,72,71,35,17,34,90,32,36
Giải đặc biệt
187396
Giải nhất
42246
Giải nhì
96499
Giải ba
74399 - 09773
Giải tư
65756 - 51163 - 79501 - 44499 - 03998 - 64072 - 95471
Giải năm
4935
Giải sáu
1117 - 7634 - 7790
Giải bẩy
732
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
7

2 4 5 6
6
6
3
1 2 3

0 6 8 9 9 9

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 29 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 32,13,86,53,27,92,30,13,06,47,84,88,03,80,90,25,03,26
Giải đặc biệt
951032
Giải nhất
33213
Giải nhì
43086
Giải ba
76053 - 27427
Giải tư
88692 - 84830 - 75713 - 76906 - 37647 - 74984 - 08588
Giải năm
9703
Giải sáu
1080 - 8890 - 8525
Giải bẩy
803
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 3 6
3 3
5 6 7
0 2
7
3


0 4 6 8
0 2

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 22 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 14,00,74,96,43,66,70,70,70,19,86,06,60,58,51,14,39,97
Giải đặc biệt
808214
Giải nhất
75100
Giải nhì
30374
Giải ba
77696 - 35943
Giải tư
20566 - 26870 - 17670 - 42270 - 90719 - 18486 - 80006
Giải năm
1960
Giải sáu
3458 - 1351 - 9814
Giải bẩy
039
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 6
4 4 9

9
3
1 8
0 6
0 0 0 4
6
6 7

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 15 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 96,61,65,07,54,23,69,20,21,32,98,06,22,61,82,08,65,70
Giải đặc biệt
356396
Giải nhất
40461
Giải nhì
62365
Giải ba
06907 - 15254
Giải tư
58423 - 55669 - 15320 - 10121 - 08832 - 80998 - 46706
Giải năm
0922
Giải sáu
2061 - 8082 - 2308
Giải bẩy
565
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 7 8

0 1 2 3
2

4
1 1 5 5 9
0
2
6 8

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 08 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 09,31,35,88,72,06,82,45,87,11,73,66,28,87,11,49,08,11
Giải đặc biệt
292709
Giải nhất
73731
Giải nhì
58335
Giải ba
41488 - 83472
Giải tư
49306 - 69982 - 85345 - 69087 - 61211 - 21673 - 73566
Giải năm
5028
Giải sáu
2787 - 7511 - 7249
Giải bẩy
308
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 8 9
1 1 1
8
1 5
5 9

6
2 3
2 7 7 8

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 01 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 33,13,95,60,22,37,95,08,25,25,72,67,81,01,86,91,15,09
Giải đặc biệt
712933
Giải nhất
32313
Giải nhì
17695
Giải ba
69260 - 47622
Giải tư
53637 - 60795 - 70108 - 85825 - 12125 - 17972 - 90667
Giải năm
4081
Giải sáu
5501 - 2986 - 7991
Giải bẩy
015
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 8 9
3 5
2 5 5
3 7


0 7
2
1 6
1 5 5

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 25 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 03,88,64,72,21,06,74,26,89,32,28,58,15,48,35,66,25,00
Giải đặc biệt
263503
Giải nhất
42088
Giải nhì
44364
Giải ba
80172 - 14721
Giải tư
80706 - 47574 - 52326 - 50589 - 44032 - 17328 - 35458
Giải năm
8415
Giải sáu
6448 - 3235 - 1866
Giải bẩy
725
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 3 6
5
1 5 6 8
2 5
8
8
4 6
2 4
8 9

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 18 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 89,59,18,47,93,65,52,41,66,27,95,36,99,61,19,75,06,35
Giải đặc biệt
699189
Giải nhất
64859
Giải nhì
14818
Giải ba
14147 - 37593
Giải tư
41465 - 43252 - 38941 - 66866 - 22327 - 08195 - 84936
Giải năm
8099
Giải sáu
7661 - 1519 - 7975
Giải bẩy
906
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
8 9
7
5 6
1 7
2 9
1 5 6
5
9
3 5 9

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 11 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 15,06,80,24,85,92,14,05,59,83,01,02,92,55,29,96,97,13
Giải đặc biệt
936215
Giải nhất
03906
Giải nhì
51780
Giải ba
63224 - 96385
Giải tư
37692 - 74514 - 41205 - 32959 - 84383 - 71201 - 65202
Giải năm
9792
Giải sáu
3655 - 1429 - 0296
Giải bẩy
497
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 2 5 6
3 4 5
4 9


5 9


0 3 5
2 2 6 7

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 04 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 15,52,12,42,22,05,84,10,30,70,94,10,64,71,08,55,52,85
Giải đặc biệt
780515
Giải nhất
39252
Giải nhì
12412
Giải ba
87642 - 74122
Giải tư
80005 - 45784 - 55510 - 98930 - 65070 - 01494 - 03810
Giải năm
0764
Giải sáu
6171 - 3408 - 8155
Giải bẩy
452
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 8
0 0 2 5
2
0
2
2 2 5
4
0 1
4 5
4

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 27 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 64,14,02,73,01,18,66,75,95,75,66,15,79,94,14,82,99,64
Giải đặc biệt
132764
Giải nhất
80214
Giải nhì
46402
Giải ba
70173 - 68901
Giải tư
83718 - 33166 - 23975 - 34395 - 07675 - 66466 - 07815
Giải năm
2779
Giải sáu
9894 - 6614 - 2382
Giải bẩy
099
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 2
4 4 5 8
4 4 6 6
3 5 5 9
2
4 5 9

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 20 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 96,88,40,27,67,93,49,59,77,71,13,01,55,74,32,76,08,53
Giải đặc biệt
900596
Giải nhất
20588
Giải nhì
23740
Giải ba
57827 - 60767
Giải tư
37193 - 34549 - 12059 - 95777 - 93871 - 37513 - 75601
Giải năm
3155
Giải sáu
0974 - 7632 - 6676
Giải bẩy
808
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 8
3
7
2
0 9
3 5 9
7
1 4 6 7
8
3 6

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 13 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 10,42,61,56,99,32,70,22,02,98,47,20,20,52,62,32,26,81
Giải đặc biệt
606310
Giải nhất
02742
Giải nhì
85661
Giải ba
33256 - 65199
Giải tư
48132 - 25070 - 04222 - 94402 - 01198 - 14247 - 60620
Giải năm
3520
Giải sáu
8952 - 0262 - 2732
Giải bẩy
226
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
0
0 0 2 6
2 2
2 7
2 6
1 2
0
1
8 9

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 06 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 58,85,83,73,25,13,28,91,02,23,16,26,15,30,05,46,09,39
Giải đặc biệt
305158
Giải nhất
31585
Giải nhì
98283
Giải ba
95173 - 72225
Giải tư
38013 - 07628 - 73391 - 36502 - 24223 - 77416 - 82026
Giải năm
8915
Giải sáu
3030 - 6905 - 7846
Giải bẩy
509
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 5 9
3 5 6
3 5 6 8
0 9
6
8

3
3 5
1

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 65,85,98,37,26,29,25,57,75,38,22,35,84,43,47,68,34,89
Giải đặc biệt
440765
Giải nhất
16585
Giải nhì
59898
Giải ba
96637 - 22826
Giải tư
53029 - 74725 - 81057 - 35075 - 15938 - 41622 - 36535
Giải năm
2084
Giải sáu
7043 - 3947 - 4668
Giải bẩy
834
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


2 5 6 9
4 5 7 8
3 7
7
5 8
5
4 5 9
8

goautomovers nurdugunsalonu mazeretimsiirdir sahabanames savbsh-sp startimpresa durvankurhospital intervaltrainingtv danspavenwoodworks sexovideosxxx taartwinkeltje cahayarempahmakmur sedotwcsurabaya-f archdioceseofdavao thestagedoorplano puffwild vallenatostore ringsofkings rc4saLe focus-expo tayLant