Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Nam hướng dẫn xem sổ kết quả xổ số miền Trung, so ket qua xo so mien trung
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 22 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 78,14,49,42,98,35,82,57,73,65,43,54,54,50,13,02,78,34
Giải đặc biệt
940078
Giải nhất
71714
Giải nhì
67849
Giải ba
57542 - 10898
Giải tư
04335 - 96482 - 17857 - 69373 - 48065 - 15443 - 90554
Giải năm
8154
Giải sáu
8750 - 4913 - 1502
Giải bẩy
678
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
3 4

4 5
2 3 9
0 4 4 7
5
3 8 8
2
8

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 20 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 19,33,47,44,75,61,60,99,18,61,05,28,67,95,34,96,57,58
Giải đặc biệt
921019
Giải nhất
27333
Giải nhì
65847
Giải ba
21244 - 92475
Giải tư
59261 - 04060 - 18199 - 20318 - 00961 - 91005 - 58028
Giải năm
5267
Giải sáu
9295 - 0434 - 3996
Giải bẩy
857
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
8 9
8
3 4
4 7
7 8
0 1 1 7
5

5 6 9

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 15 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 90,92,02,55,38,48,19,55,45,52,73,35,34,66,06,01,14,81
Giải đặc biệt
054090
Giải nhất
56292
Giải nhì
80802
Giải ba
17355 - 91438
Giải tư
24648 - 55019 - 29755 - 76145 - 18552 - 65173 - 10335
Giải năm
3434
Giải sáu
1166 - 3706 - 6901
Giải bẩy
314
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 2 6
4 9

4 5 8
5 8
2 5 5
6
3
1
0 2

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 13 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 94,75,99,74,29,25,18,23,86,97,83,97,50,06,51,33,89,99
Giải đặc biệt
135994
Giải nhất
96075
Giải nhì
62399
Giải ba
81874 - 44529
Giải tư
64425 - 60618 - 32023 - 86786 - 87397 - 67483 - 86697
Giải năm
7150
Giải sáu
4106 - 4451 - 2033
Giải bẩy
989
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
8
3 5 9
3

0 1

4 5
3 6 9
4 7 7 9 9

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 08 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 63,51,03,07,26,23,12,02,12,81,09,90,15,45,24,46,14,33
Giải đặc biệt
127663
Giải nhất
12451
Giải nhì
72503
Giải ba
55907 - 49526
Giải tư
27323 - 01912 - 45702 - 79912 - 30681 - 94109 - 59890
Giải năm
4615
Giải sáu
0745 - 6624 - 9846
Giải bẩy
214
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 3 7 9
2 2 4 5
3 4 6
3
5 6
1
3

1
0

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 97,73,84,91,45,85,17,61,98,49,24,38,61,51,66,37,84,64
Giải đặc biệt
899797
Giải nhất
55773
Giải nhì
58384
Giải ba
18991 - 97545
Giải tư
33185 - 49717 - 47461 - 41498 - 84549 - 42624 - 87138
Giải năm
3461
Giải sáu
9051 - 4766 - 1537
Giải bẩy
284
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7
4
7 8
5 9
1
1 1 4 6
3
4 4 5
1 7 8

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 01 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 27,78,21,56,09,57,27,83,60,18,08,10,66,31,82,85,71,62
Giải đặc biệt
109127
Giải nhất
27778
Giải nhì
90121
Giải ba
15556 - 28509
Giải tư
84057 - 72427 - 79783 - 51060 - 82418 - 34708 - 09510
Giải năm
5966
Giải sáu
6531 - 5382 - 5585
Giải bẩy
071
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8 9
0 8
1 7 7
1

6 7
0 2 6
1 8
2 3 5

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 29 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 55,56,95,09,98,30,88,30,30,26,71,20,10,80,34,61,66,60
Giải đặc biệt
356255
Giải nhất
68556
Giải nhì
20495
Giải ba
18409 - 86498
Giải tư
01130 - 13188 - 17130 - 99230 - 47226 - 85071 - 94520
Giải năm
2410
Giải sáu
8980 - 8434 - 4961
Giải bẩy
766
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
0
0 6
0 0 0 4

5 6
0 1 6
1
0 8
5 8

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 24 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 27,73,21,74,26,37,42,36,30,89,84,15,52,49,95,06,26,44
Giải đặc biệt
228827
Giải nhất
97773
Giải nhì
80521
Giải ba
67374 - 60126
Giải tư
57937 - 29742 - 47636 - 24830 - 55989 - 12784 - 04115
Giải năm
4052
Giải sáu
5549 - 5495 - 3306
Giải bẩy
126
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
5
1 6 6 7
0 6 7
2 4 9
2

3 4
4 9
5

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 22 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 98,67,97,02,78,90,58,91,40,51,45,47,16,98,50,89,03,68
Giải đặc biệt
671998
Giải nhất
19467
Giải nhì
94597
Giải ba
51502 - 29178
Giải tư
12890 - 71358 - 05991 - 74940 - 66751 - 87445 - 01847
Giải năm
4216
Giải sáu
1398 - 2650 - 2889
Giải bẩy
803
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 3
6


0 5 7
0 1 8
7 8
8
9
0 1 7 8 8

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 17 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 63,58,03,34,42,38,76,95,21,64,51,30,04,54,24,55,50,03
Giải đặc biệt
376763
Giải nhất
82358
Giải nhì
70903
Giải ba
03634 - 90742
Giải tư
01538 - 87676 - 45195 - 67521 - 36264 - 28251 - 65530
Giải năm
0004
Giải sáu
0454 - 0224 - 2955
Giải bẩy
750
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 3 4

1 4
0 4 8
2
0 1 4 5 8
3 4
6

5

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 15 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 09,16,47,00,20,99,79,99,27,50,20,24,22,17,06,38,69,88
Giải đặc biệt
423809
Giải nhất
30316
Giải nhì
94447
Giải ba
64500 - 86620
Giải tư
73399 - 78479 - 90799 - 64227 - 16650 - 46520 - 07524
Giải năm
5122
Giải sáu
9317 - 9206 - 8238
Giải bẩy
369
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 6 9
6 7
0 0 2 4 7
8
7
0
9
9
8
9 9

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 10 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 63,96,65,72,75,40,30,67,75,67,33,88,58,39,34,56,67,96
Giải đặc biệt
331863
Giải nhất
26196
Giải nhì
85665
Giải ba
43472 - 46275
Giải tư
12040 - 61730 - 61467 - 95275 - 06567 - 26533 - 97288
Giải năm
2658
Giải sáu
3039 - 1834 - 0256
Giải bẩy
067
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi0 3 4 9
0
6 8
3 5 7 7 7
2 5 5
8
6 6

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 08 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 78,96,72,94,04,00,92,03,26,31,44,63,05,60,05,06,30,41
Giải đặc biệt
744278
Giải nhất
00696
Giải nhì
27272
Giải ba
23994 - 55504
Giải tư
45400 - 39392 - 18603 - 08026 - 38131 - 08344 - 69763
Giải năm
4405
Giải sáu
1460 - 7105 - 3006
Giải bẩy
530
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 3 4 5 5 6

6
0 1
1 4

0 3
2 8

2 4 6

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 03 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 07,15,45,19,69,89,31,57,20,32,18,36,24,26,69,49,64,90
Giải đặc biệt
551507
Giải nhất
90215
Giải nhì
28645
Giải ba
18219 - 22169
Giải tư
07989 - 15931 - 86157 - 15220 - 80132 - 42218 - 77636
Giải năm
1024
Giải sáu
6426 - 7669 - 7549
Giải bẩy
064
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
5 8 9
0 4 6
1 2 6
5 9
7
4 9 9

9
0

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 01 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 46,58,96,81,58,14,50,14,89,19,91,67,52,09,34,91,22,94
Giải đặc biệt
819946
Giải nhất
52858
Giải nhì
58896
Giải ba
40381 - 81358
Giải tư
02914 - 85150 - 64414 - 92389 - 87819 - 88191 - 03267
Giải năm
9752
Giải sáu
2009 - 3534 - 1391
Giải bẩy
822
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
4 4 9
2
4
6
0 2 8 8
7

1 9
1 1 4 6

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 65,84,29,53,08,61,75,09,53,64,23,21,21,06,36,26,33,17
Giải đặc biệt
196165
Giải nhất
71984
Giải nhì
65629
Giải ba
94553 - 70308
Giải tư
26461 - 50275 - 84709 - 09153 - 63364 - 09323 - 91021
Giải năm
3721
Giải sáu
1806 - 0536 - 9426
Giải bẩy
533
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 8 9
7
1 1 3 6 9
3 6

3 3
1 4 5
5
4

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 61,79,69,56,89,20,69,68,72,42,26,12,90,87,98,17,30,76
Giải đặc biệt
262761
Giải nhất
59679
Giải nhì
74069
Giải ba
42256 - 79889
Giải tư
97120 - 00669 - 10268 - 74972 - 61942 - 34626 - 77512
Giải năm
6290
Giải sáu
8387 - 9798 - 4717
Giải bẩy
730
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2 7
0 6
0
2
6
1 8 9 9
2 6 9
7 9
0 8

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 35,81,16,79,33,46,91,13,55,78,49,31,21,07,43,90,14,90
Giải đặc biệt
763435
Giải nhất
10981
Giải nhì
65716
Giải ba
04879 - 30533
Giải tư
07946 - 85091 - 55313 - 72255 - 12178 - 65849 - 13731
Giải năm
7921
Giải sáu
1207 - 9243 - 9190
Giải bẩy
414
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
3 4 6
1
1 3 5
3 6 9
5

8 9
1
0 0 1

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 44,66,46,26,18,28,59,85,10,04,40,01,74,36,04,24,75,98
Giải đặc biệt
652444
Giải nhất
06266
Giải nhì
92246
Giải ba
89426 - 78718
Giải tư
70828 - 74359 - 94685 - 73710 - 10604 - 60340 - 72101
Giải năm
4574
Giải sáu
3536 - 4304 - 7824
Giải bẩy
675
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 4 4
0 8
4 6 8
6
0 4 6
9
6
4 5
5
8

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 65,44,54,72,73,00,50,91,35,28,30,43,60,93,56,22,94,18
Giải đặc biệt
841165
Giải nhất
42744
Giải nhì
65054
Giải ba
45072 - 34473
Giải tư
04800 - 19750 - 41091 - 44035 - 60028 - 88430 - 41143
Giải năm
2960
Giải sáu
2793 - 6156 - 9222
Giải bẩy
494
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
8
2 8
0 5
3 4
0 4 6
0 5
2 3

1 3 4

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 65,65,17,83,82,03,89,48,40,00,34,74,68,39,11,45,25,58
Giải đặc biệt
270765
Giải nhất
21765
Giải nhì
10417
Giải ba
04483 - 27882
Giải tư
84103 - 00189 - 28448 - 37140 - 06400 - 84634 - 24574
Giải năm
2468
Giải sáu
9039 - 6211 - 2345
Giải bẩy
525
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 3
1 7
5
4 9
0 5 8
8
5 5 8
4
2 3 9

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 47,92,95,43,00,28,98,83,33,79,51,57,62,43,37,44,97,75
Giải đặc biệt
434547
Giải nhất
34992
Giải nhì
46395
Giải ba
22743 - 77600
Giải tư
11328 - 62898 - 27083 - 57533 - 13379 - 33651 - 64557
Giải năm
1662
Giải sáu
5843 - 8137 - 8444
Giải bẩy
197
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0

8
3 7
3 3 4 7
1 7
2
5 9
3
2 5 7 8

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 47,45,24,66,54,94,80,33,95,06,46,90,68,58,93,31,58,31
Giải đặc biệt
715547
Giải nhất
85345
Giải nhì
78724
Giải ba
44266 - 31054
Giải tư
42494 - 19380 - 16333 - 90895 - 27406 - 90446 - 10090
Giải năm
6768
Giải sáu
7458 - 4693 - 0231
Giải bẩy
058
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6

4
1 1 3
5 6 7
4 8 8
6 8

0
0 3 4 5

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 71,42,78,26,57,79,81,85,80,00,86,41,43,15,32,99,84,69
Giải đặc biệt
317971
Giải nhất
21342
Giải nhì
10178
Giải ba
59526 - 76557
Giải tư
27579 - 82281 - 22485 - 82180 - 14500 - 64386 - 90341
Giải năm
4843
Giải sáu
7515 - 3532 - 8899
Giải bẩy
784
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
5
6
2
1 2 3
7
9
1 8 9
0 1 4 5 6
9

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 14,47,20,42,47,40,58,86,96,80,28,39,13,73,52,19,29,35
Giải đặc biệt
369214
Giải nhất
56547
Giải nhì
79520
Giải ba
62042 - 76147
Giải tư
46640 - 50558 - 13886 - 83796 - 33480 - 36128 - 80439
Giải năm
7313
Giải sáu
5573 - 1952 - 4019
Giải bẩy
629
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3 4 9
0 8 9
5 9
0 2 7 7
2 8

3
0 6
6

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 31,07,37,59,81,94,20,95,19,63,04,41,06,15,50,99,64,59
Giải đặc biệt
643731
Giải nhất
53007
Giải nhì
82637
Giải ba
39059 - 80681
Giải tư
41494 - 79920 - 05495 - 73619 - 99263 - 43604 - 00241
Giải năm
4306
Giải sáu
6715 - 4750 - 0899
Giải bẩy
164
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 6 7
5 9
0
1 7
1
0 9 9
3 4

1
4 5 9

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 93,98,78,74,75,64,46,63,18,28,48,22,56,59,07,68,86,57
Giải đặc biệt
901193
Giải nhất
05798
Giải nhì
00678
Giải ba
59274 - 89975
Giải tư
26964 - 43846 - 03563 - 31518 - 21828 - 47048 - 88422
Giải năm
3356
Giải sáu
2859 - 3207 - 8368
Giải bẩy
986
Giải tám
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
8
2 8

6 8
6 7 9
3 4 8
4 5 8
6
3 8

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 25,61,15,84,29,30,22,63,56,48,33,15,90,81,98,86,50,80
Giải đặc biệt
511125
Giải nhất
85561
Giải nhì
26615
Giải ba
27984 - 96129
Giải tư
98430 - 44222 - 82363 - 13156 - 62648 - 12333 - 33415
Giải năm
8590
Giải sáu
2181 - 5098 - 8286
Giải bẩy
850
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5 5
2 5 9
0 3
8
0 6
1 3

0 1 4 6
0 8

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 73,44,67,17,89,28,21,56,27,81,87,08,30,34,01,27,91,37
Giải đặc biệt
977073
Giải nhất
59144
Giải nhì
61967
Giải ba
71517 - 71789
Giải tư
88328 - 19721 - 19256 - 92527 - 10381 - 61487 - 43308
Giải năm
3930
Giải sáu
4534 - 7901 - 6027
Giải bẩy
891
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 8
7
1 7 7 8
0 4 7
4
6
7
3
1 7 9
1

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 96,61,90,43,42,57,71,86,61,09,39,22,08,89,82,12,26,53
Giải đặc biệt
144596
Giải nhất
27361
Giải nhì
39290
Giải ba
56743 - 22042
Giải tư
50057 - 03871 - 00886 - 95761 - 76809 - 49339 - 80022
Giải năm
0508
Giải sáu
4789 - 5682 - 1612
Giải bẩy
626
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8 9
2
2 6
9
2 3
3 7
1 1
1
2 6 9
0 6

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 67,33,81,42,04,84,36,25,56,84,47,78,75,78,23,41,10,73
Giải đặc biệt
970167
Giải nhất
15333
Giải nhì
75881
Giải ba
18442 - 25304
Giải tư
08784 - 73036 - 77725 - 83856 - 45284 - 48547 - 01178
Giải năm
2375
Giải sáu
7178 - 3123 - 2541
Giải bẩy
910
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
0
3 5
3 6
1 2 7
6
7
3 5 8 8
1 4 4

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 30 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 32,95,94,40,69,06,63,23,85,95,40,19,40,66,97,53,22,09
Giải đặc biệt
772132
Giải nhất
86395
Giải nhì
06994
Giải ba
82340 - 72769
Giải tư
92806 - 59263 - 50723 - 46785 - 02895 - 86940 - 43219
Giải năm
3440
Giải sáu
2366 - 1297 - 0653
Giải bẩy
822
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 9
9
2 3
2
0 0 0
3
3 6 9

5
4 5 5 7

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 28 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 78,46,66,39,75,18,62,65,65,70,85,60,96,32,46,76,40,49
Giải đặc biệt
153878
Giải nhất
77246
Giải nhì
19166
Giải ba
04639 - 67075
Giải tư
67118 - 74362 - 68665 - 50465 - 48370 - 79985 - 18160
Giải năm
3396
Giải sáu
1932 - 2646 - 4776
Giải bẩy
540
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

8

2 9
0 6 6 9

0 2 5 5 6
0 5 6 8
5
6

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 23 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 47,55,13,65,51,56,63,22,87,07,74,94,06,37,26,77,35,33
Giải đặc biệt
929647
Giải nhất
23955
Giải nhì
24213
Giải ba
34565 - 55651
Giải tư
00556 - 25563 - 24722 - 70087 - 54307 - 52874 - 46694
Giải năm
0006
Giải sáu
6837 - 7526 - 4177
Giải bẩy
735
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 7
3
2 6
3 5 7
7
1 5 6
3 5
4 7
7
4

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 21 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 86,21,75,59,87,46,21,80,18,37,79,84,30,32,27,91,78,52
Giải đặc biệt
483886
Giải nhất
87021
Giải nhì
16775
Giải ba
15459 - 52487
Giải tư
69146 - 95421 - 64180 - 02518 - 94637 - 43779 - 13484
Giải năm
8430
Giải sáu
5832 - 7227 - 7091
Giải bẩy
278
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

8
1 1 7
0 2 7
6
2 9

5 8 9
0 4 6 7
1

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 16 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 35,46,10,43,61,51,38,79,73,65,40,18,28,07,94,59,04,02
Giải đặc biệt
793235
Giải nhất
82146
Giải nhì
22110
Giải ba
05643 - 67161
Giải tư
89651 - 45438 - 57479 - 58773 - 90665 - 54540 - 38718
Giải năm
9428
Giải sáu
6307 - 6494 - 6759
Giải bẩy
804
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 4 7
0 8
8
5 8
0 3 6
1 9
1 5
3 9

4

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 65,70,96,68,65,20,14,64,70,19,88,55,17,43,02,77,27,65
Giải đặc biệt
105565
Giải nhất
82970
Giải nhì
45596
Giải ba
94268 - 11865
Giải tư
38120 - 48914 - 12464 - 25770 - 99919 - 28188 - 93355
Giải năm
1317
Giải sáu
9843 - 8402 - 3977
Giải bẩy
427
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
4 7 9
0 7

3
5
4 5 5 5 8
0 0 7
8
6

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 09 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 34,05,31,15,14,53,31,22,65,10,18,83,66,26,71,21,87,03
Giải đặc biệt
830434
Giải nhất
71905
Giải nhì
64131
Giải ba
08815 - 71714
Giải tư
47653 - 09931 - 12722 - 05665 - 11810 - 22318 - 46883
Giải năm
4066
Giải sáu
8026 - 5971 - 2521
Giải bẩy
787
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 5
0 4 5 8
1 2 6
1 1 4

3
5 6
1
3 7

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 71,19,40,49,30,93,15,15,95,65,82,76,05,58,86,16,92,01
Giải đặc biệt
825071
Giải nhất
80219
Giải nhì
14040
Giải ba
06449 - 39030
Giải tư
31293 - 44115 - 08215 - 82895 - 36565 - 66982 - 03376
Giải năm
3005
Giải sáu
6558 - 8586 - 2316
Giải bẩy
592
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 5
5 5 6 9

0
0 9
8
5
1 6
2 6
2 3 5

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 02 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 98,46,78,60,66,81,50,98,63,76,64,54,45,03,63,01,50,94
Giải đặc biệt
487998
Giải nhất
27346
Giải nhì
66478
Giải ba
56460 - 50266
Giải tư
03881 - 56450 - 24498 - 43263 - 51476 - 24164 - 90954
Giải năm
0445
Giải sáu
4903 - 1963 - 3601
Giải bẩy
150
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 35 6
0 0 4
0 3 3 4 6
6 8
1
4 8 8

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 31 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 75,06,49,37,15,60,49,25,51,73,55,02,21,71,60,58,50,52
Giải đặc biệt
562675
Giải nhất
84806
Giải nhì
83749
Giải ba
73837 - 48615
Giải tư
13760 - 85649 - 08725 - 45951 - 10773 - 54155 - 48902
Giải năm
1821
Giải sáu
7871 - 0360 - 8758
Giải bẩy
650
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 6
5
1 5
7
9 9
0 1 2 5 8
0 0
1 3 5


Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 73,63,74,09,01,11,07,02,91,07,27,85,69,90,94,80,07,14
Giải đặc biệt
305973
Giải nhất
33063
Giải nhì
76274
Giải ba
21309 - 16801
Giải tư
73911 - 10107 - 51802 - 54691 - 60707 - 82727 - 08285
Giải năm
0169
Giải sáu
7990 - 9594 - 5680
Giải bẩy
807
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 2 7 7 7 9
1 4
73 9
3 4
0 5
0 1 4

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 24 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 33,28,44,44,89,90,76,85,11,32,08,71,66,37,76,82,84,42
Giải đặc biệt
129033
Giải nhất
27728
Giải nhì
69244
Giải ba
23644 - 64489
Giải tư
03190 - 30276 - 47285 - 29911 - 86532 - 86908 - 81871
Giải năm
3066
Giải sáu
2737 - 6876 - 5782
Giải bẩy
984
Giải tám
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
1
8
2 3 7
2 4 4

6
1 6 6
2 4 5 9
0

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 19 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 42,27,81,19,53,23,03,71,57,17,78,21,36,45,31,58,11,42
Giải đặc biệt
685342
Giải nhất
92627
Giải nhì
00681
Giải ba
02019 - 91153
Giải tư
14023 - 13803 - 76771 - 03457 - 14617 - 02778 - 43021
Giải năm
6736
Giải sáu
4045 - 4631 - 9858
Giải bẩy
711
Giải tám
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
1 7 9
1 3 7
1 6
2 2 5
3 7 8

1 8
1

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 08,07,39,42,06,15,26,25,75,25,15,90,69,57,79,91,02,11
Giải đặc biệt
713308
Giải nhất
68907
Giải nhì
02539
Giải ba
02042 - 23706
Giải tư
76015 - 98026 - 57725 - 05175 - 03625 - 97915 - 66890
Giải năm
5569
Giải sáu
1957 - 8379 - 4591
Giải bẩy
402
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 6 7 8
1 5 5
5 5 6
9
2
7
9
5 9

0 1

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 12 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 43,33,90,72,17,37,65,43,64,39,22,75,63,89,70,87,98,32
Giải đặc biệt
367543
Giải nhất
78633
Giải nhì
99590
Giải ba
55772 - 47117
Giải tư
31337 - 25465 - 70743 - 01864 - 09839 - 88722 - 65475
Giải năm
4163
Giải sáu
4689 - 5770 - 7687
Giải bẩy
898
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7
2
2 3 7 9
3 3

3 4 5
0 2 5
7 9
0 8

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 10 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 00,16,04,04,36,35,73,22,86,16,04,65,05,55,98,10,79,23
Giải đặc biệt
272500
Giải nhất
58116
Giải nhì
39304
Giải ba
30604 - 32236
Giải tư
66435 - 56073 - 88122 - 37486 - 67316 - 17604 - 13565
Giải năm
8005
Giải sáu
5955 - 7998 - 7710
Giải bẩy
979
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 4 4 4 5
0 6 6
2 3
5 6

5
5
3 9
6
8

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 05 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 64,03,67,31,10,08,66,99,43,98,88,57,98,18,38,38,35,46
Giải đặc biệt
962464
Giải nhất
52303
Giải nhì
96667
Giải ba
48331 - 46910
Giải tư
05208 - 13966 - 88199 - 62643 - 35898 - 61988 - 07457
Giải năm
5998
Giải sáu
8718 - 2738 - 9138
Giải bẩy
635
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 8
0 8

1 5 8 8
3 6
7
4 6 7

8
8 8 9

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 49,07,73,99,37,47,16,67,01,41,12,15,07,83,42,79,53,47
Giải đặc biệt
628749
Giải nhất
72207
Giải nhì
73073
Giải ba
83899 - 68937
Giải tư
88247 - 34716 - 66967 - 01501 - 00741 - 92512 - 53315
Giải năm
7607
Giải sáu
7583 - 1442 - 8979
Giải bẩy
353
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 7 7
2 5 6

7
1 2 7 7 9
3
7
3 9
3
9

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 28,45,75,13,08,92,86,87,20,08,29,78,54,98,29,65,12,67
Giải đặc biệt
860428
Giải nhất
70145
Giải nhì
98275
Giải ba
52513 - 36608
Giải tư
27592 - 97186 - 08587 - 51720 - 88808 - 08129 - 28078
Giải năm
5354
Giải sáu
5298 - 6129 - 8765
Giải bẩy
412
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8 8
2 3
0 8 9 9

5
4
5 7
5 8
6 7
2 8

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 26 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 92,31,75,91,70,64,99,28,12,45,32,39,54,98,81,87,16,51
Giải đặc biệt
244392
Giải nhất
86631
Giải nhì
83675
Giải ba
03891 - 45070
Giải tư
55864 - 18399 - 34328 - 30012 - 91745 - 93432 - 16539
Giải năm
0354
Giải sáu
1498 - 0181 - 5487
Giải bẩy
816
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2 6
8
1 2 9
5
1 4
4
0 5
1 7
1 2 8 9

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 10,86,41,55,91,45,50,35,22,45,82,86,69,94,65,15,64,55
Giải đặc biệt
146610
Giải nhất
31486
Giải nhì
62041
Giải ba
02655 - 99691
Giải tư
75445 - 94450 - 49035 - 24222 - 03445 - 36782 - 62186
Giải năm
0969
Giải sáu
3494 - 6865 - 0915
Giải bẩy
564
Giải tám
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0 5
2
5
1 5 5
0 5 5
4 5 9

2 6 6
1 4

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 19 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 41,38,59,37,15,53,55,31,68,88,97,86,88,26,35,47,16,06
Giải đặc biệt
337741
Giải nhất
96038
Giải nhì
54459
Giải ba
93437 - 34515
Giải tư
50453 - 06255 - 61631 - 13568 - 32588 - 29397 - 21186
Giải năm
1888
Giải sáu
9426 - 1135 - 8247
Giải bẩy
816
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
5 6
6
1 5 7 8
1 7
3 5 9
8

6 8 8
7

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 81,05,61,56,30,37,05,19,26,47,32,78,76,27,70,61,67,74
Giải đặc biệt
003081
Giải nhất
49805
Giải nhì
60161
Giải ba
49356 - 66430
Giải tư
22637 - 08305 - 36919 - 54926 - 52147 - 93432 - 60378
Giải năm
3776
Giải sáu
1227 - 7470 - 8561
Giải bẩy
267
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 5
9
6 7
0 2 7
7
6
1 1 7
0 4 6 8
1

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 41,56,26,82,86,36,12,29,96,42,64,78,58,69,77,96,58,43
Giải đặc biệt
084841
Giải nhất
59056
Giải nhì
87026
Giải ba
07682 - 90486
Giải tư
15636 - 40912 - 08629 - 86296 - 35942 - 19564 - 59178
Giải năm
7458
Giải sáu
1669 - 3677 - 4096
Giải bẩy
058
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2
6 9
6
1 2 3
6 8 8
4 9
7 8
2 6
6 6

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 07 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 96,53,99,53,81,04,08,44,08,47,02,45,93,39,80,03,96,99
Giải đặc biệt
375596
Giải nhất
96153
Giải nhì
37599
Giải ba
60953 - 14381
Giải tư
25004 - 16208 - 73044 - 97708 - 01147 - 32302 - 60745
Giải năm
9393
Giải sáu
9139 - 7280 - 8203
Giải bẩy
396
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 3 4 8 8


9
4 5 7
3 3


0 1
3 6 6 9 9

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 05 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 28,23,17,51,90,90,05,75,65,25,05,23,21,70,37,52,90,60
Giải đặc biệt
011128
Giải nhất
89623
Giải nhì
28117
Giải ba
10251 - 05690
Giải tư
28590 - 46805 - 97775 - 45965 - 29525 - 21405 - 69423
Giải năm
8121
Giải sáu
1970 - 1437 - 0152
Giải bẩy
690
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 5
7
1 3 3 5 8
7

1 2
0 5
0 5

0 0 0

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 31 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 55,96,04,61,86,59,76,01,04,12,97,82,17,37,57,82,39,83
Giải đặc biệt
962455
Giải nhất
30696
Giải nhì
84304
Giải ba
37361 - 68286
Giải tư
82959 - 07176 - 89901 - 07904 - 77112 - 37597 - 86782
Giải năm
7317
Giải sáu
7237 - 5057 - 5982
Giải bẩy
239
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 4 4
2 7

7 9

5 7 9
1
6
2 2 3 6
6 7

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 29 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 33,38,12,14,46,84,33,75,62,70,04,08,50,22,27,44,79,46
Giải đặc biệt
712433
Giải nhất
68938
Giải nhì
42712
Giải ba
23214 - 23946
Giải tư
37884 - 70833 - 08275 - 57062 - 87870 - 70004 - 10908
Giải năm
7650
Giải sáu
9622 - 1027 - 2844
Giải bẩy
479
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 8
2 4
2 7
3 3 8
4 6 6
0
2
0 5 9
4

goautomovers nurdugunsalonu mazeretimsiirdir sahabanames savbsh-sp startimpresa durvankurhospital intervaltrainingtv danspavenwoodworks sexovideosxxx taartwinkeltje cahayarempahmakmur sedotwcsurabaya-f archdioceseofdavao thestagedoorplano puffwild vallenatostore ringsofkings rc4saLe focus-expo tayLant