Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Nam hướng dẫn xem sổ kết quả xổ số miền Trung, so ket qua xo so mien trung
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 20 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 41,33,56,32,47,18,26,55,59,28,62,10,38,15,05,98,01,01
Giải đặc biệt
432241
Giải nhất
34233
Giải nhì
86956
Giải ba
00432 - 68847
Giải tư
98518 - 05926 - 37755 - 73859 - 44728 - 38462 - 67510
Giải năm
6438
Giải sáu
3115 - 8705 - 8098
Giải bẩy
101
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 1 5
0 5 8
6 8
2 3 8
1 7
5 6 9
2


8

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 13 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 86,76,87,32,48,38,77,91,44,79,01,11,34,38,22,25,66,54
Giải đặc biệt
571486
Giải nhất
25776
Giải nhì
46687
Giải ba
99532 - 56348
Giải tư
25838 - 04377 - 70191 - 32544 - 69279 - 48001 - 39911
Giải năm
6534
Giải sáu
2638 - 2022 - 7425
Giải bẩy
766
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
1
2 5
2 4 8 8
4 8
4
6
6 7 9
6 7
1

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 39,55,61,23,12,49,22,00,92,85,62,69,24,81,20,83,51,29
Giải đặc biệt
549039
Giải nhất
15155
Giải nhì
53661
Giải ba
18323 - 08312
Giải tư
82649 - 06822 - 20100 - 75192 - 54285 - 98362 - 41269
Giải năm
9724
Giải sáu
4281 - 3120 - 1783
Giải bẩy
051
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
2
0 2 3 4 9
9
9
1 5
1 2 9

1 3 5
2

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 29 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 05,26,58,74,98,90,10,37,63,09,43,02,01,54,58,55,06,09
Giải đặc biệt
338805
Giải nhất
72326
Giải nhì
48958
Giải ba
66474 - 55898
Giải tư
51690 - 80510 - 69637 - 48063 - 05309 - 40143 - 01502
Giải năm
9001
Giải sáu
3454 - 3658 - 2355
Giải bẩy
406
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 2 5 6 9 9
0
6
7
3
4 5 8 8
3
4

0 8

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 22 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 43,22,62,98,66,22,81,21,20,16,81,82,23,33,50,80,65,58
Giải đặc biệt
855143
Giải nhất
90722
Giải nhì
35662
Giải ba
40798 - 93266
Giải tư
23622 - 51181 - 99921 - 84920 - 82516 - 53881 - 98882
Giải năm
6523
Giải sáu
1233 - 2850 - 1180
Giải bẩy
465
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

6
0 1 2 2 3
3
3
0 8
2 5 6

0 1 1 2
8

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 15 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 79,61,47,83,32,83,17,09,45,23,12,05,86,10,69,60,94,41
Giải đặc biệt
499979
Giải nhất
41561
Giải nhì
85647
Giải ba
18483 - 03132
Giải tư
05083 - 69617 - 61209 - 35145 - 02723 - 57012 - 72605
Giải năm
3086
Giải sáu
2010 - 9169 - 3260
Giải bẩy
694
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 9
0 2 7
3
2
1 5 7

0 1 9
9
3 3 6
4

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 08 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 96,06,25,69,64,98,15,76,99,07,75,30,17,51,10,85,93,21
Giải đặc biệt
088296
Giải nhất
31806
Giải nhì
27125
Giải ba
47269 - 01564
Giải tư
24298 - 31115 - 09876 - 85999 - 27207 - 64375 - 45330
Giải năm
5017
Giải sáu
9351 - 1310 - 5885
Giải bẩy
693
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 7
0 5 7
1 5
0

1
4 9
5 6
5
3 6 8 9

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 01 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 53,00,26,07,65,78,17,83,71,44,09,23,09,76,27,13,27,69
Giải đặc biệt
263153
Giải nhất
47300
Giải nhì
96626
Giải ba
72407 - 06865
Giải tư
35278 - 53217 - 31983 - 85971 - 24044 - 16809 - 41423
Giải năm
3609
Giải sáu
2676 - 1927 - 3513
Giải bẩy
627
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 7 9 9
3 7
3 6 7 7

4
3
5 9
1 6 8
3

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 15,83,75,94,75,75,90,26,92,21,74,45,13,19,88,11,39,88
Giải đặc biệt
922815
Giải nhất
08783
Giải nhì
56775
Giải ba
50594 - 48175
Giải tư
80775 - 30390 - 72526 - 37892 - 27821 - 25074 - 50245
Giải năm
8213
Giải sáu
3519 - 9188 - 0211
Giải bẩy
639
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1 3 5 9
1 6
9
5


4 5 5 5
3 8 8
0 2 4

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 03,13,61,56,09,01,57,84,65,30,25,78,81,07,50,55,58,23
Giải đặc biệt
459103
Giải nhất
21913
Giải nhì
02661
Giải ba
28956 - 88609
Giải tư
60301 - 70757 - 01284 - 27465 - 58330 - 69025 - 22878
Giải năm
1381
Giải sáu
3007 - 6250 - 9555
Giải bẩy
558
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 3 7 9
3
3 5
0

0 5 6 7 8
1 5
8
1 4

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 00,44,08,85,67,80,57,75,24,02,84,38,16,72,90,37,48,75
Giải đặc biệt
882900
Giải nhất
54444
Giải nhì
42308
Giải ba
04185 - 67567
Giải tư
95980 - 09657 - 79875 - 90524 - 74402 - 40084 - 21138
Giải năm
1516
Giải sáu
3772 - 9090 - 0837
Giải bẩy
748
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2 8
6
4
7 8
4 8
7
7
2 5 5
0 4 5
0

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 80,39,64,55,65,61,21,56,76,52,21,03,69,05,40,43,70,33
Giải đặc biệt
531480
Giải nhất
04339
Giải nhì
96164
Giải ba
98855 - 62165
Giải tư
27561 - 19221 - 41456 - 40776 - 22152 - 50421 - 16503
Giải năm
7669
Giải sáu
9405 - 2140 - 4643
Giải bẩy
070
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 5

1 1
3 9
0 3
2 5 6
1 4 5 9
0 6
0

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 86,47,44,85,46,56,91,88,06,53,40,56,82,94,89,68,47,13
Giải đặc biệt
877086
Giải nhất
94547
Giải nhì
03944
Giải ba
34785 - 58646
Giải tư
54756 - 79891 - 74988 - 48906 - 58253 - 01140 - 46056
Giải năm
8682
Giải sáu
5194 - 4189 - 0868
Giải bẩy
947
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
3


0 4 6 7 7
3 6 6
8

2 5 6 8 9
1 4

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 31,74,60,40,29,64,05,20,49,01,75,85,77,21,33,06,49,86
Giải đặc biệt
182031
Giải nhất
36274
Giải nhì
30160
Giải ba
91540 - 45229
Giải tư
95264 - 48905 - 07420 - 32249 - 91801 - 12475 - 75585
Giải năm
1577
Giải sáu
3521 - 7833 - 6606
Giải bẩy
049
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 5 6

0 1 9
1 3
0 9 9

0 4
4 5 7
5 6

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 46,64,63,14,11,41,03,39,42,24,22,56,30,46,55,68,40,12
Giải đặc biệt
977946
Giải nhất
65564
Giải nhì
74463
Giải ba
61514 - 55011
Giải tư
46841 - 27203 - 27339 - 41342 - 89824 - 57822 - 32956
Giải năm
8230
Giải sáu
1646 - 4555 - 3168
Giải bẩy
540
Giải tám
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
1 2 4
2 4
0 9
0 1 2 6 6
5 6
3 4 8Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 05,61,47,93,20,62,83,80,17,42,92,94,28,56,80,78,53,39
Giải đặc biệt
698205
Giải nhất
03761
Giải nhì
17647
Giải ba
31593 - 98620
Giải tư
94162 - 96983 - 32480 - 45417 - 97742 - 85092 - 56394
Giải năm
9328
Giải sáu
1556 - 1680 - 8578
Giải bẩy
053
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
7
0 8
9
2 7
3 6
1 2
8
0 0 3
2 3 4

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 28 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 50,83,01,22,21,88,94,24,97,31,03,70,99,61,70,62,32,94
Giải đặc biệt
923650
Giải nhất
57083
Giải nhì
12201
Giải ba
27722 - 18921
Giải tư
79288 - 14694 - 82524 - 93597 - 32631 - 20203 - 37270
Giải năm
3699
Giải sáu
3661 - 7170 - 9862
Giải bẩy
532
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 3

1 2 4
1 2

0
1 2
0 0
3 8
4 4 7 9

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 21 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 85,06,96,53,29,66,32,88,66,01,88,07,55,60,42,97,19,95
Giải đặc biệt
026185
Giải nhất
68906
Giải nhì
09396
Giải ba
72453 - 92329
Giải tư
73366 - 56732 - 15788 - 08866 - 55901 - 30388 - 03807
Giải năm
9555
Giải sáu
8360 - 6542 - 5297
Giải bẩy
219
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 6 7
9
9
2
2
3 5
0 6 6

5 8 8
5 6 7

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 09,49,96,53,16,29,37,07,71,66,70,52,60,62,71,34,02,93
Giải đặc biệt
475709
Giải nhất
51249
Giải nhì
81396
Giải ba
97253 - 26916
Giải tư
04429 - 55437 - 23907 - 89171 - 01266 - 74270 - 94652
Giải năm
4360
Giải sáu
9362 - 0171 - 5834
Giải bẩy
702
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 7 9
6
9
4 7
9
2 3
0 2 6
0 1 1

3 6

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 00,24,33,22,39,42,59,46,38,46,88,99,92,53,04,52,97,13
Giải đặc biệt
660600
Giải nhất
88824
Giải nhì
14833
Giải ba
69922 - 62039
Giải tư
62442 - 91459 - 59946 - 72838 - 63746 - 99388 - 66999
Giải năm
2192
Giải sáu
8953 - 0504 - 5352
Giải bẩy
997
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 4
3
2 4
3 8 9
2 6 6
2 3 9


8
2 7 9

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 31 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 40,00,41,88,25,13,54,95,44,69,89,07,34,87,54,64,34,35
Giải đặc biệt
954840
Giải nhất
77400
Giải nhì
32341
Giải ba
22188 - 91325
Giải tư
62513 - 59954 - 53795 - 98744 - 93669 - 09589 - 39207
Giải năm
6834
Giải sáu
4887 - 3554 - 0464
Giải bẩy
234
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 7
3
5
4 4 5
0 1 4
4 4
4 9

7 8 9
5

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 24 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 32,37,68,61,42,33,30,55,43,00,75,94,97,47,63,05,50,71
Giải đặc biệt
035032
Giải nhất
58937
Giải nhì
69068
Giải ba
35761 - 37842
Giải tư
93633 - 87730 - 39655 - 88143 - 51900 - 68975 - 53894
Giải năm
2597
Giải sáu
3047 - 7463 - 7305
Giải bẩy
550
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 5


0 2 3 7
2 3 7
0 5
1 3 8
1 5

4 7

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 07,42,34,46,17,95,41,67,64,30,04,15,13,83,98,90,60,44
Giải đặc biệt
973507
Giải nhất
54242
Giải nhì
33334
Giải ba
10246 - 82717
Giải tư
69795 - 28941 - 65667 - 17664 - 61330 - 25404 - 90215
Giải năm
3013
Giải sáu
7383 - 5598 - 8890
Giải bẩy
960
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 7
3 5 7

0 4
1 2 4 6

0 4 7

3
0 5 8

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 10 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 98,93,60,14,94,21,13,57,65,45,58,95,72,97,19,16,22,37
Giải đặc biệt
498598
Giải nhất
20693
Giải nhì
78360
Giải ba
13214 - 54294
Giải tư
35621 - 06913 - 65557 - 45665 - 38045 - 90058 - 15095
Giải năm
2872
Giải sáu
4597 - 8819 - 8616
Giải bẩy
122
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3 4 6 9
1 2
7
5
7 8
0 5
2

3 4 5 7 8

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 11,75,86,52,17,37,57,64,02,15,84,98,95,16,32,61,38,73
Giải đặc biệt
444811
Giải nhất
02775
Giải nhì
75786
Giải ba
82252 - 62417
Giải tư
48137 - 91857 - 93464 - 17502 - 40015 - 75684 - 58798
Giải năm
2495
Giải sáu
5016 - 7332 - 8561
Giải bẩy
738
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
1 5 6 7

2 7 8

2 7
1 4
3 5
4 6
5 8

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 26 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 33,46,83,51,65,25,84,75,54,02,26,97,55,94,38,34,19,19
Giải đặc biệt
046233
Giải nhất
61946
Giải nhì
37583
Giải ba
68651 - 70365
Giải tư
25925 - 19384 - 11575 - 47654 - 77602 - 95026 - 92597
Giải năm
2255
Giải sáu
7994 - 5938 - 7234
Giải bẩy
219
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
9 9
5 6
3 4 8
6
1 4 5
5
5
3 4
4 7

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 19 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 38,39,17,20,45,98,60,46,23,96,09,57,86,73,73,44,79,43
Giải đặc biệt
167038
Giải nhất
98239
Giải nhì
21817
Giải ba
74720 - 94345
Giải tư
01798 - 19660 - 32246 - 04223 - 88596 - 21409 - 67457
Giải năm
8386
Giải sáu
2473 - 8373 - 2144
Giải bẩy
179
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
7
0 3
8 9
3 4 5 6
7
0
3 3 9
6
6 8

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 07,48,85,54,89,27,03,61,25,19,28,83,00,92,85,12,06,59
Giải đặc biệt
780807
Giải nhất
79748
Giải nhì
68785
Giải ba
89654 - 63889
Giải tư
47027 - 45003 - 42861 - 93625 - 94019 - 48228 - 37083
Giải năm
1500
Giải sáu
9992 - 1385 - 3812
Giải bẩy
406
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 3 6 7
2 9
5 7 8

8
4 9
1

3 5 5 9
2

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 05 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 26,32,04,57,81,25,31,17,35,29,46,26,96,37,88,56,62,65
Giải đặc biệt
505926
Giải nhất
16032
Giải nhì
36904
Giải ba
15357 - 43081
Giải tư
95825 - 20531 - 94017 - 58435 - 42429 - 08346 - 19226
Giải năm
1196
Giải sáu
2237 - 5488 - 2656
Giải bẩy
062
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
7
5 6 6 9
1 2 5 7
6
6 7
2 5

1 8
6

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 29 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 51,95,51,04,28,29,29,37,57,66,74,04,42,18,71,72,20,14
Giải đặc biệt
515951
Giải nhất
04795
Giải nhì
17251
Giải ba
32804 - 79228
Giải tư
33129 - 82029 - 03837 - 14557 - 29366 - 55374 - 91204
Giải năm
4542
Giải sáu
3918 - 9771 - 3072
Giải bẩy
620
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 4
4 8
0 8 9 9
7
2
1 1 7
6
1 2 4

5

goautomovers nurdugunsalonu mazeretimsiirdir sahabanames savbsh-sp startimpresa durvankurhospital intervaltrainingtv danspavenwoodworks sexovideosxxx taartwinkeltje cahayarempahmakmur sedotwcsurabaya-f archdioceseofdavao thestagedoorplano puffwild vallenatostore ringsofkings rc4saLe focus-expo tayLant