Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Trung hướng dẫn xem sổ kết quả xổ số miền Trung, so ket qua xo so mien trung
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 23 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 81,99,39,22,76,83,75,05,36,96,78,50,96,37,96,12,99,02
Giải đặc biệt
985281
Giải nhất
69999
Giải nhì
06139
Giải ba
46122 - 74876
Giải tư
42983 - 33275 - 40005 - 71136 - 18696 - 64478 - 20950
Giải năm
1696
Giải sáu
9237 - 5996 - 2512
Giải bẩy
899
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 5
2
2
6 7 9

0

5 6 8
1 3
6 6 6 9 9

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 16 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 55,32,33,52,86,72,75,67,57,42,34,27,51,41,17,21,46,89
Giải đặc biệt
835555
Giải nhất
74632
Giải nhì
84633
Giải ba
72652 - 73586
Giải tư
88472 - 42275 - 05567 - 85957 - 31142 - 21634 - 32527
Giải năm
3951
Giải sáu
4241 - 4417 - 7421
Giải bẩy
646
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7
1 7
2 3 4
1 2 6
1 2 5 7
7
2 5
6 9

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 09 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 14,44,51,63,70,13,69,02,26,42,79,30,35,15,48,07,58,86
Giải đặc biệt
929614
Giải nhất
60344
Giải nhì
25851
Giải ba
86963 - 79370
Giải tư
49413 - 53069 - 52402 - 08826 - 83142 - 50879 - 23030
Giải năm
2035
Giải sáu
7515 - 3948 - 3907
Giải bẩy
558
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 7
3 4 5
6
0 5
2 4 8
1 8
3 9
0 9
6

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 02 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 68,02,37,87,27,98,00,30,13,42,27,88,39,22,75,51,88,72
Giải đặc biệt
992668
Giải nhất
89502
Giải nhì
85837
Giải ba
23387 - 08827
Giải tư
12498 - 39200 - 17830 - 80913 - 52642 - 12827 - 31788
Giải năm
1539
Giải sáu
3622 - 4875 - 4751
Giải bẩy
888
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2
3
2 7 7
0 7 9
2
1
8
2 5
7 8 8
8

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 26 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 33,94,71,49,56,31,80,12,08,90,21,94,50,39,14,98,32,18
Giải đặc biệt
517333
Giải nhất
91894
Giải nhì
20071
Giải ba
09449 - 88556
Giải tư
36531 - 23080 - 10212 - 37908 - 23990 - 70621 - 51694
Giải năm
7950
Giải sáu
2639 - 9214 - 0698
Giải bẩy
632
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
2 4 8
1
1 2 3 9
9
0 6

1
0
0 4 4 8

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 19 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 63,02,33,22,38,42,03,83,84,54,05,77,66,58,65,49,07,41
Giải đặc biệt
287063
Giải nhất
56902
Giải nhì
65133
Giải ba
04822 - 33338
Giải tư
54442 - 61503 - 76883 - 58184 - 79654 - 64405 - 39077
Giải năm
8866
Giải sáu
3358 - 2765 - 5249
Giải bẩy
507
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 3 5 7

2
3 8
1 2 9
4 8
3 5 6
7
3 4

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 12 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 61,06,43,06,11,26,73,89,06,50,56,08,56,53,76,72,45,01
Giải đặc biệt
247061
Giải nhất
59106
Giải nhì
76443
Giải ba
10206 - 26111
Giải tư
13026 - 15273 - 87889 - 62306 - 59550 - 69656 - 03008
Giải năm
6256
Giải sáu
4353 - 1876 - 7872
Giải bẩy
645
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 6 6 6 8
1
6

3 5
0 3 6 6
1
2 3 6
9

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 05 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 41,91,58,41,87,34,53,44,25,56,98,02,45,36,24,58,72,00
Giải đặc biệt
716241
Giải nhất
26791
Giải nhì
57058
Giải ba
18741 - 57487
Giải tư
67534 - 54653 - 55944 - 90925 - 85856 - 76398 - 56502
Giải năm
1845
Giải sáu
8036 - 0224 - 2258
Giải bẩy
472
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2

4 5
4 6
1 1 4 5
3 6 8 8

2
7
1 8

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 29 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 19,46,73,35,02,39,20,90,27,27,45,99,49,66,75,28,05,93
Giải đặc biệt
439619
Giải nhất
30646
Giải nhì
96773
Giải ba
85435 - 64602
Giải tư
06039 - 93320 - 73690 - 06927 - 10927 - 06045 - 48699
Giải năm
5849
Giải sáu
1166 - 2475 - 9828
Giải bẩy
505
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 5
9
0 7 7 8
5 9
5 6 9

6
3 5

0 3 9

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 22 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 09,27,16,01,07,50,36,81,60,13,55,92,22,76,54,22,54,65
Giải đặc biệt
381709
Giải nhất
13727
Giải nhì
39316
Giải ba
02701 - 59707
Giải tư
82250 - 14536 - 89781 - 74960 - 11613 - 79555 - 02492
Giải năm
3322
Giải sáu
7176 - 7754 - 7722
Giải bẩy
354
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 7 9
3 6
2 2 7
6

0 4 4 5
0 5
6
1
2

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 15 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 70,38,92,91,46,79,22,47,92,07,78,65,05,57,19,61,56,34
Giải đặc biệt
395170
Giải nhất
37138
Giải nhì
20392
Giải ba
09291 - 01546
Giải tư
50179 - 01422 - 05647 - 80892 - 92407 - 96478 - 38965
Giải năm
4805
Giải sáu
1357 - 6019 - 2561
Giải bẩy
156
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 7
9
2
4 8
6 7
6 7
1 5
0 8 9

1 2 2

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 08 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 29,74,20,64,33,49,27,65,60,11,43,99,87,05,52,48,14,80
Giải đặc biệt
817929
Giải nhất
90574
Giải nhì
67820
Giải ba
47264 - 32533
Giải tư
60049 - 79427 - 69665 - 22060 - 09511 - 01243 - 41599
Giải năm
9987
Giải sáu
0205 - 5152 - 6448
Giải bẩy
614
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
1 4
0 7 9
3
3 8 9
2
0 4 5
4
0 7
9

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 01 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 02,13,28,69,11,55,97,80,16,08,39,93,44,28,55,77,33,99
Giải đặc biệt
266002
Giải nhất
25313
Giải nhì
95528
Giải ba
44169 - 62411
Giải tư
36355 - 27697 - 16480 - 80816 - 88008 - 31339 - 64093
Giải năm
5344
Giải sáu
5828 - 3155 - 9377
Giải bẩy
733
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 8
1 3 6
8 8
3 9
4
5 5
9
7
0
3 7 9

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 24 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 17,28,90,42,23,70,45,90,12,35,55,02,73,80,15,53,83,20
Giải đặc biệt
348917
Giải nhất
70628
Giải nhì
75190
Giải ba
77842 - 07523
Giải tư
43670 - 82545 - 47690 - 49512 - 62835 - 66555 - 35102
Giải năm
1273
Giải sáu
0680 - 0515 - 3053
Giải bẩy
783
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
2 5 7
0 3 8
5
2 5
3 5

0 3
0 3
0 0

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 72,46,75,78,64,02,67,79,77,43,19,29,15,15,02,71,20,43
Giải đặc biệt
039572
Giải nhất
54846
Giải nhì
26075
Giải ba
26978 - 44064
Giải tư
18302 - 29367 - 20379 - 47577 - 52743 - 00519 - 79429
Giải năm
4515
Giải sáu
0415 - 2402 - 7471
Giải bẩy
820
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 2
5 5 9
0 9

3 3 6

4 7
1 2 5 7 8 9


Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 10 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 71,72,14,50,33,58,72,82,43,13,43,90,98,23,41,24,25,18
Giải đặc biệt
805871
Giải nhất
52672
Giải nhì
60614
Giải ba
95550 - 58633
Giải tư
62858 - 92072 - 07082 - 18043 - 95413 - 95743 - 38190
Giải năm
9898
Giải sáu
8823 - 4141 - 2324
Giải bẩy
925
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3 4 8
3 4 5
3
1 3 3
0 8

1 2 2
2
0 8

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 71,55,65,29,31,88,29,22,45,60,07,91,18,23,79,19,17,50
Giải đặc biệt
520971
Giải nhất
84755
Giải nhì
85265
Giải ba
83029 - 90831
Giải tư
99188 - 81629 - 16822 - 32845 - 77660 - 43807 - 27391
Giải năm
4718
Giải sáu
7523 - 8679 - 6419
Giải bẩy
517
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
7 8 9
2 3 9 9
1
5
0 5
0 5
1 9
8
1

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 27 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 91,76,43,87,61,93,33,77,43,00,66,01,64,51,43,97,26,80
Giải đặc biệt
540591
Giải nhất
20176
Giải nhì
66943
Giải ba
02187 - 23861
Giải tư
69093 - 55433 - 67077 - 51543 - 12900 - 02666 - 01701
Giải năm
9864
Giải sáu
5551 - 7743 - 4797
Giải bẩy
726
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1

6
3
3 3 3
1
1 4 6
6 7
0 7
1 3 7

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 20 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 25,21,33,47,82,80,82,84,30,75,58,91,88,44,50,01,52,47
Giải đặc biệt
100825
Giải nhất
61321
Giải nhì
90833
Giải ba
35147 - 54582
Giải tư
43580 - 88082 - 80684 - 89630 - 40875 - 36658 - 66991
Giải năm
1888
Giải sáu
8244 - 6650 - 7201
Giải bẩy
652
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1

1 5
0 3
4 7 7
0 2 8

5
0 2 2 4 8
1

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 13 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 40,77,09,45,93,73,61,94,18,10,23,80,43,98,35,25,03,35
Giải đặc biệt
709040
Giải nhất
61377
Giải nhì
71109
Giải ba
92245 - 39793
Giải tư
10273 - 72061 - 50794 - 71818 - 17410 - 09123 - 30180
Giải năm
9343
Giải sáu
0298 - 1335 - 1725
Giải bẩy
503
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 9
0 8
3 5
5 5
0 3 5

1
3 7
0
3 4 8

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 90,44,48,92,93,58,75,82,92,00,33,00,74,77,05,34,52,73
Giải đặc biệt
259090
Giải nhất
07044
Giải nhì
02048
Giải ba
01992 - 89893
Giải tư
23058 - 39975 - 73082 - 42992 - 30300 - 62033 - 67700
Giải năm
2274
Giải sáu
9077 - 3705 - 6634
Giải bẩy
352
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 0 5


3 4
4 8
2 8

3 4 5 7
2
0 2 2 3

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 29 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 21,17,59,09,32,55,63,53,93,05,99,31,02,11,96,51,68,52
Giải đặc biệt
246421
Giải nhất
15517
Giải nhì
02859
Giải ba
53709 - 40532
Giải tư
37955 - 47563 - 66453 - 08993 - 36105 - 98599 - 13831
Giải năm
3502
Giải sáu
4811 - 5196 - 8951
Giải bẩy
068
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 5 9
1 7
1
1 2

1 2 3 5 9
3 8


3 6 9

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 22 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 85,83,01,54,27,03,65,67,97,62,84,83,99,85,20,91,28,44
Giải đặc biệt
634685
Giải nhất
23783
Giải nhì
94801
Giải ba
02754 - 40327
Giải tư
09403 - 09965 - 60067 - 19197 - 21862 - 85384 - 58583
Giải năm
3799
Giải sáu
5285 - 9520 - 1591
Giải bẩy
728
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 3

0 7 8

4
4
2 5 7

3 3 4 5 5
1 7 9

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 15 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 63,48,78,34,23,58,82,35,54,34,25,34,44,07,01,52,99,34
Giải đặc biệt
461063
Giải nhất
02448
Giải nhì
33178
Giải ba
59734 - 77023
Giải tư
94058 - 29882 - 52435 - 86454 - 40734 - 85625 - 18934
Giải năm
5344
Giải sáu
1007 - 7101 - 6952
Giải bẩy
899
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 7

3 5
4 4 4 4 5
4 8
2 4 8
3
8
2
9

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 08 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 20,35,96,14,45,92,13,69,81,70,16,77,59,60,79,50,01,64
Giải đặc biệt
035520
Giải nhất
32035
Giải nhì
75796
Giải ba
94614 - 15145
Giải tư
32292 - 74813 - 30469 - 80681 - 34470 - 35716 - 68977
Giải năm
1859
Giải sáu
5460 - 7979 - 3550
Giải bẩy
701
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
3 4 6
0
5
5
0 9
0 4 9
0 7 9
1
2 6

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 01 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 67,17,07,06,28,73,59,54,62,85,79,04,85,77,34,99,73,23
Giải đặc biệt
979467
Giải nhất
42817
Giải nhì
95707
Giải ba
73306 - 48128
Giải tư
72373 - 86759 - 72454 - 67662 - 04185 - 54179 - 37804
Giải năm
9285
Giải sáu
9377 - 2134 - 7599
Giải bẩy
273
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 6 7
7
3 8
4

4 9
2 7
3 3 7 9
5 5
9

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 83,41,92,75,34,37,13,78,24,54,78,42,89,32,62,64,95,59
Giải đặc biệt
282583
Giải nhất
02441
Giải nhì
44592
Giải ba
80675 - 09334
Giải tư
95837 - 68413 - 43578 - 56624 - 94354 - 68578 - 10642
Giải năm
3489
Giải sáu
9732 - 6362 - 9364
Giải bẩy
795
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3
4
2 4 7
1 2
4 9
2 4
5 8 8
3 9
2 5

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 69,65,19,18,87,45,78,36,36,79,88,27,60,33,07,80,14,59
Giải đặc biệt
464369
Giải nhất
38265
Giải nhì
12319
Giải ba
31918 - 18587
Giải tư
50345 - 66978 - 75936 - 66136 - 86679 - 60788 - 07027
Giải năm
0660
Giải sáu
7133 - 5507 - 4580
Giải bẩy
814
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
4 8 9
7
3 6 6
5
9
0 5 9
8 9
0 7 8

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 32,57,11,50,58,83,12,44,51,23,12,37,78,07,13,85,44,71
Giải đặc biệt
546932
Giải nhất
24257
Giải nhì
03211
Giải ba
52050 - 31558
Giải tư
03983 - 95712 - 31244 - 38051 - 38423 - 48012 - 83737
Giải năm
3278
Giải sáu
0407 - 6613 - 6585
Giải bẩy
344
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
1 2 2 3
3
2 7
4 4
0 1 7 8

1 8
3 5

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 09,43,21,15,27,86,09,16,23,17,29,48,53,84,88,78,82,74
Giải đặc biệt
571009
Giải nhất
76743
Giải nhì
18221
Giải ba
82515 - 30427
Giải tư
37586 - 94609 - 98516 - 46923 - 46717 - 40429 - 13648
Giải năm
6853
Giải sáu
9984 - 0288 - 4078
Giải bẩy
982
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9 9
5 6 7
1 3 7 9

3 8
3

4 8
2 4 6 8

Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất goautomovers nurdugunsalonu mazeretimsiirdir sahabanames savbsh-sp startimpresa durvankurhospital intervaltrainingtv danspavenwoodworks sexovideosxxx taartwinkeltje cahayarempahmakmur sedotwcsurabaya-f archdioceseofdavao thestagedoorplano puffwild vallenatostore ringsofkings rc4saLe focus-expo tayLant