Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Trung hướng dẫn xem sổ kết quả xổ số miền Trung, so ket qua xo so mien trung
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 21 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 77,86,81,72,24,58,62,21,15,34,08,52,04,24,42,30,42,14
Giải đặc biệt
727077
Giải nhất
14086
Giải nhì
14581
Giải ba
90472 - 28124
Giải tư
44358 - 24062 - 53421 - 09915 - 20534 - 50708 - 60352
Giải năm
3504
Giải sáu
6424 - 0242 - 8430
Giải bẩy
342
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 8
4 5
1 4 4
0 4
2 2
2 8
2
2 7
1 6

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 17 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 69,48,63,98,07,97,36,72,40,86,13,91,84,57,83,47,47,85
Giải đặc biệt
775469
Giải nhất
34548
Giải nhì
61863
Giải ba
18998 - 76807
Giải tư
77197 - 33936 - 11172 - 42440 - 13986 - 26313 - 84191
Giải năm
5384
Giải sáu
6457 - 9183 - 7747
Giải bẩy
447
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
3

6
0 7 7 8
7
3 9
2
3 4 5 6
1 7 8

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 14 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 84,56,46,21,21,89,16,15,04,80,51,58,99,58,05,19,14,77
Giải đặc biệt
157684
Giải nhất
75856
Giải nhì
89546
Giải ba
44421 - 71221
Giải tư
23689 - 33216 - 73115 - 07404 - 15580 - 49151 - 47058
Giải năm
1999
Giải sáu
2458 - 0005 - 0619
Giải bẩy
414
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 5
4 5 6 9
1 1

6
1 6 8 8

7
0 4 9
9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 10 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 73,32,08,55,42,51,48,12,31,81,46,43,53,63,51,75,05,01
Giải đặc biệt
312173
Giải nhất
26032
Giải nhì
23408
Giải ba
79155 - 09342
Giải tư
73451 - 16648 - 88612 - 21431 - 35981 - 05546 - 02643
Giải năm
7453
Giải sáu
2163 - 2051 - 7675
Giải bẩy
305
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 5 8
2

1 2
2 3 6 8
1 1 3 5
3
3 5
1

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 07 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 18,08,72,80,33,02,49,70,42,13,10,99,11,59,99,22,10,74
Giải đặc biệt
661518
Giải nhất
24408
Giải nhì
94672
Giải ba
37080 - 19533
Giải tư
86902 - 23949 - 49870 - 77642 - 70613 - 30210 - 29499
Giải năm
0611
Giải sáu
4359 - 5199 - 7422
Giải bẩy
810
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 8
0 0 1 3 8
2
3
2 9
9

0 2 4
0
9 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 03 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 89,54,18,71,87,82,83,93,61,05,01,43,50,71,64,35,24,33
Giải đặc biệt
899589
Giải nhất
44754
Giải nhì
34518
Giải ba
87671 - 18687
Giải tư
89882 - 85983 - 21493 - 66861 - 19205 - 60701 - 12743
Giải năm
2650
Giải sáu
3371 - 6064 - 9035
Giải bẩy
224
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 5
8
4
3 5
3
0 4
1 4
1 1
2 3 7 9
3

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 30 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 21,50,29,90,61,64,78,49,10,88,25,81,73,12,49,21,17,86
Giải đặc biệt
336021
Giải nhất
68750
Giải nhì
62529
Giải ba
41290 - 58761
Giải tư
39764 - 57078 - 68349 - 21210 - 84388 - 12225 - 24181
Giải năm
4173
Giải sáu
6712 - 1949 - 2221
Giải bẩy
617
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0 2 7
1 1 5 9

9 9
0
1 4
3 8
1 6 8
0

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 26 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 74,01,82,83,77,25,99,41,36,80,59,90,94,60,31,69,82,35
Giải đặc biệt
206574
Giải nhất
84701
Giải nhì
65582
Giải ba
84183 - 34077
Giải tư
78925 - 56799 - 77141 - 95736 - 87780 - 48859 - 28490
Giải năm
6294
Giải sáu
8760 - 7531 - 8069
Giải bẩy
282
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1

5
1 5 6
1
9
0 9
4 7
0 2 2 3
0 4 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 23 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 39,45,27,31,20,85,65,89,26,99,14,42,53,24,02,34,54,56
Giải đặc biệt
510739
Giải nhất
08545
Giải nhì
29627
Giải ba
09731 - 12920
Giải tư
02585 - 24865 - 14789 - 41426 - 35199 - 58914 - 20142
Giải năm
6453
Giải sáu
8224 - 4202 - 8434
Giải bẩy
454
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
4
0 4 6 7
1 4 9
2 5
3 4 6
5

5 9
9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 19 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 39,31,08,60,37,46,76,02,01,27,38,41,99,74,21,10,30,83
Giải đặc biệt
024139
Giải nhất
75231
Giải nhì
69608
Giải ba
37960 - 18737
Giải tư
15346 - 91276 - 56002 - 00701 - 64827 - 16338 - 74941
Giải năm
5099
Giải sáu
0374 - 5321 - 1310
Giải bẩy
630
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 2 8
0
1 7
0 1 7 8 9
1 6

0
4 6
3
9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 16 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 49,28,26,10,91,59,38,76,10,46,48,65,98,94,02,98,53,05
Giải đặc biệt
016849
Giải nhất
66228
Giải nhì
59626
Giải ba
92510 - 88691
Giải tư
06459 - 07738 - 43676 - 43210 - 71246 - 32048 - 15165
Giải năm
6198
Giải sáu
3594 - 5502 - 7298
Giải bẩy
253
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 5
0 0
6 8
8
6 8 9
3 9
5
6

1 4 8 8

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 12 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 88,73,33,22,92,58,10,19,40,11,91,58,47,45,28,67,79,84
Giải đặc biệt
787288
Giải nhất
40373
Giải nhì
87233
Giải ba
05922 - 49492
Giải tư
71658 - 74910 - 88219 - 30440 - 91611 - 05691 - 73058
Giải năm
4047
Giải sáu
2945 - 3728 - 7667
Giải bẩy
979
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0 1 9
2 8
3
0 5 7
8 8
7
3 9
4 8
1 2

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 09 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 10,62,91,42,90,54,94,92,88,08,90,36,26,83,78,97,91,01
Giải đặc biệt
364910
Giải nhất
12062
Giải nhì
25191
Giải ba
20542 - 01290
Giải tư
38454 - 69294 - 77292 - 92488 - 25508 - 41390 - 53936
Giải năm
9126
Giải sáu
9883 - 9078 - 3697
Giải bẩy
691
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 8
0
6
6
2
4
2
8
3 8
0 0 1 1 2 4 7

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 05 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 04,92,50,54,96,52,38,60,04,29,69,50,78,36,81,70,42,85
Giải đặc biệt
150704
Giải nhất
01492
Giải nhì
90750
Giải ba
91254 - 18396
Giải tư
35452 - 23138 - 49660 - 17804 - 00529 - 00569 - 24150
Giải năm
4778
Giải sáu
1736 - 3681 - 7570
Giải bẩy
942
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 4

9
6 8
2
0 0 2 4
0 9
0 8
1 5
2 6

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 02 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 32,02,89,52,77,18,98,84,36,98,88,39,15,86,73,03,73,65
Giải đặc biệt
211832
Giải nhất
84502
Giải nhì
35889
Giải ba
14352 - 91177
Giải tư
32618 - 99498 - 31784 - 61636 - 90198 - 75888 - 79939
Giải năm
9915
Giải sáu
1686 - 9473 - 0303
Giải bẩy
973
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 3
5 8

2 6 9

2
5
3 3 7
4 6 8 9
8 8

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 29 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 56,03,53,86,35,72,24,00,77,33,51,50,26,66,98,88,62,84
Giải đặc biệt
905856
Giải nhất
63803
Giải nhì
03653
Giải ba
02486 - 93935
Giải tư
21772 - 77024 - 96800 - 48877 - 12933 - 85551 - 54750
Giải năm
6626
Giải sáu
9966 - 0698 - 1788
Giải bẩy
662
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 3

4 6
3 5

0 1 3 6
2 6
2 7
4 6 8
8

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 26 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 50,51,22,27,88,30,18,43,89,20,86,96,11,62,17,92,92,77
Giải đặc biệt
893750
Giải nhất
39051
Giải nhì
88822
Giải ba
56627 - 70788
Giải tư
42630 - 21918 - 34943 - 45089 - 39020 - 84086 - 85896
Giải năm
4311
Giải sáu
7862 - 3917 - 8092
Giải bẩy
092
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1 7 8
0 2 7
0
3
0 1
2
7
6 8 9
2 2 6

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 22 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 42,92,34,81,62,98,22,75,93,56,03,54,27,51,55,58,01,54
Giải đặc biệt
995942
Giải nhất
69292
Giải nhì
90834
Giải ba
24881 - 66462
Giải tư
23598 - 93822 - 24675 - 26693 - 90556 - 23703 - 70954
Giải năm
3527
Giải sáu
0751 - 4255 - 4058
Giải bẩy
601
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 3

2 7
4
2
1 4 4 5 6 8
2
5
1
2 3 8

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 19 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 09,22,26,46,98,55,27,86,32,06,87,76,99,64,69,48,68,02
Giải đặc biệt
936909
Giải nhất
19522
Giải nhì
16726
Giải ba
07246 - 18598
Giải tư
32755 - 07527 - 88786 - 02632 - 88606 - 71287 - 75076
Giải năm
0399
Giải sáu
7764 - 3669 - 2148
Giải bẩy
768
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 6 9

2 6 7
2
6 8
5
4 8 9
6
6 7
8 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 15 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 69,42,69,38,88,12,94,66,87,21,27,61,30,28,08,69,29,09
Giải đặc biệt
931669
Giải nhất
51142
Giải nhì
41769
Giải ba
73538 - 74388
Giải tư
17412 - 57594 - 38766 - 56387 - 97421 - 18027 - 83261
Giải năm
2930
Giải sáu
6828 - 9808 - 0469
Giải bẩy
329
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8 9
2
1 7 8 9
0 8
2

1 6 9 9 9

7 8
4

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 12 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 24,60,94,29,92,11,09,50,71,45,36,28,49,87,29,40,79,35
Giải đặc biệt
166924
Giải nhất
63160
Giải nhì
50094
Giải ba
87829 - 51392
Giải tư
12911 - 77809 - 44950 - 33571 - 49745 - 30336 - 94128
Giải năm
7049
Giải sáu
0887 - 0529 - 5540
Giải bẩy
279
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
1
4 8 9 9
5 6
0 5 9
0
0
1 9
7
2 4

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 08 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 78,84,37,44,82,22,73,25,30,55,79,11,81,01,00,51,29,16
Giải đặc biệt
805278
Giải nhất
50984
Giải nhì
59937
Giải ba
24244 - 88582
Giải tư
51522 - 64973 - 30325 - 20830 - 56255 - 20679 - 84811
Giải năm
2581
Giải sáu
5601 - 2000 - 9451
Giải bẩy
129
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1
1 6
2 5 9
0 7
4
1 5

3 8 9
1 2 4

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 05 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 83,96,35,44,15,49,54,44,13,82,79,86,24,71,36,73,41,92
Giải đặc biệt
874783
Giải nhất
76496
Giải nhì
81535
Giải ba
90844 - 58815
Giải tư
49849 - 44054 - 11944 - 07813 - 43682 - 79279 - 35586
Giải năm
0524
Giải sáu
3871 - 3336 - 7473
Giải bẩy
741
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3 5
4
5 6
1 4 4 9
4

1 3 9
2 3 6
2 6

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 01 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 27,89,77,74,53,88,81,49,30,34,59,32,57,32,95,15,88,84
Giải đặc biệt
139727
Giải nhất
06889
Giải nhì
59677
Giải ba
08274 - 77453
Giải tư
03688 - 51181 - 42049 - 33530 - 32334 - 80559 - 50432
Giải năm
6857
Giải sáu
9332 - 4895 - 9215
Giải bẩy
388
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5
7
0 2 2 4
9
3 7 9

4 7
1 4 8 8 9
5

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 26 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 95,61,20,58,44,58,53,30,66,20,44,76,28,59,78,49,18,22
Giải đặc biệt
533895
Giải nhất
60061
Giải nhì
96320
Giải ba
60058 - 46844
Giải tư
42458 - 68653 - 81130 - 74666 - 39720 - 14944 - 89876
Giải năm
8128
Giải sáu
4459 - 6778 - 0649
Giải bẩy
018
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

8
0 0 2 8
0
4 4 9
3 8 8 9
1 6
6 8

5

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 22 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 41,76,18,87,41,54,90,31,64,53,39,28,44,51,78,02,29,24
Giải đặc biệt
163641
Giải nhất
74576
Giải nhì
78718
Giải ba
95387 - 80041
Giải tư
31354 - 80990 - 58531 - 22464 - 58053 - 66439 - 67828
Giải năm
0344
Giải sáu
0851 - 1578 - 2302
Giải bẩy
529
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
8
4 8 9
1 9
1 1 4
1 3 4
4
6 8
7
0

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 19 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 85,95,92,69,95,64,88,10,56,68,19,18,58,89,56,73,47,88
Giải đặc biệt
612085
Giải nhất
69995
Giải nhì
66992
Giải ba
01069 - 89995
Giải tư
38364 - 20888 - 85210 - 06856 - 41168 - 94119 - 06018
Giải năm
0758
Giải sáu
7689 - 0656 - 1973
Giải bẩy
747
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0 8 9


7
6 6 8
4 8 9
3
5 8 8 9
2 5 5

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 15 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 75,42,87,37,58,74,29,77,96,11,99,09,78,96,48,18,54,90
Giải đặc biệt
279575
Giải nhất
78242
Giải nhì
09987
Giải ba
63037 - 39458
Giải tư
94574 - 97029 - 61877 - 36696 - 69811 - 98799 - 46409
Giải năm
1378
Giải sáu
5396 - 4848 - 2718
Giải bẩy
954
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
1 8
9
7
2 8
4 8

4 5 7 8
7
0 6 6 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 12 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 52,59,67,17,45,35,13,50,57,53,35,05,45,68,83,10,50,55
Giải đặc biệt
647452
Giải nhất
89059
Giải nhì
55167
Giải ba
12417 - 76345
Giải tư
44735 - 01913 - 09250 - 85357 - 89353 - 92535 - 02505
Giải năm
1245
Giải sáu
8868 - 8683 - 5710
Giải bẩy
150
Giải tám
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
0 3 7

5 5
5 5
0 0 2 3 5 7 9
7 8

3

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 08 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 98,91,10,85,58,81,00,87,99,03,42,96,61,05,22,37,40,71
Giải đặc biệt
747598
Giải nhất
62991
Giải nhì
65010
Giải ba
08585 - 69958
Giải tư
63981 - 27400 - 85187 - 85499 - 56103 - 74542 - 96696
Giải năm
4661
Giải sáu
8505 - 0422 - 8437
Giải bẩy
740
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 3 5
0
2
7
0 2
8
1
1
1 5 7
1 6 8 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 05 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 56,52,63,42,17,04,92,55,08,67,49,20,18,29,21,71,73,86
Giải đặc biệt
478056
Giải nhất
77852
Giải nhì
78563
Giải ba
21742 - 26317
Giải tư
20104 - 62492 - 13155 - 79608 - 80867 - 87649 - 63220
Giải năm
8618
Giải sáu
7729 - 6521 - 7771
Giải bẩy
073
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 8
7 8
0 1 9

2 9
2 5 6
3 7
1 3
6
2

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 01 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 53,44,26,61,82,55,71,18,16,55,75,97,39,16,80,57,66,68
Giải đặc biệt
796653
Giải nhất
32244
Giải nhì
58726
Giải ba
48461 - 64982
Giải tư
00655 - 43071 - 37318 - 98316 - 47655 - 54075 - 13997
Giải năm
9339
Giải sáu
1016 - 1680 - 4157
Giải bẩy
666
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

6 6 8
6
9
4
3 5 5 7
1 6 8
1 5
0 2
7

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 29 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 28,43,87,64,39,13,31,64,70,73,14,82,28,63,00,76,55,20
Giải đặc biệt
703228
Giải nhất
11543
Giải nhì
32987
Giải ba
30164 - 71539
Giải tư
13913 - 26331 - 39564 - 22770 - 48173 - 64714 - 10182
Giải năm
8828
Giải sáu
2363 - 0100 - 1576
Giải bẩy
455
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
3 4
0 8 8
1 9
3
5
3 4 4
0 3 6
2 7

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 25 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 06,01,07,95,90,05,35,77,08,95,79,24,32,12,37,32,77,08
Giải đặc biệt
568906
Giải nhất
93501
Giải nhì
13907
Giải ba
39895 - 27890
Giải tư
51805 - 75735 - 83777 - 31308 - 91895 - 88079 - 13824
Giải năm
4132
Giải sáu
4612 - 9537 - 9032
Giải bẩy
077
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 5 6 7 8 8
2
4
2 2 5 77 7 9

0 5 5

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 22 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 24,83,91,68,78,30,75,63,56,18,08,94,39,71,60,47,02,81
Giải đặc biệt
344924
Giải nhất
71483
Giải nhì
56791
Giải ba
34668 - 71278
Giải tư
37030 - 27075 - 65063 - 07556 - 11018 - 26108 - 22094
Giải năm
3839
Giải sáu
8571 - 2060 - 0447
Giải bẩy
302
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 8
8
4
0 9
7
6
0 3 8
1 5 8
1 3
1 4

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 18 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 36,06,66,52,99,08,62,32,16,30,39,33,04,49,63,13,39,24
Giải đặc biệt
582736
Giải nhất
25406
Giải nhì
86266
Giải ba
69652 - 64299
Giải tư
87408 - 48562 - 78732 - 89016 - 09230 - 58439 - 25733
Giải năm
6904
Giải sáu
3649 - 4563 - 4513
Giải bẩy
939
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 6 8
3 6
4
0 2 3 6 9 9
9
2
2 3 6


9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 15 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 48,74,69,73,00,44,07,67,66,97,02,72,98,55,86,02,45,00
Giải đặc biệt
416748
Giải nhất
98474
Giải nhì
63269
Giải ba
08873 - 96200
Giải tư
76044 - 14307 - 77067 - 22866 - 67697 - 12902 - 07372
Giải năm
4198
Giải sáu
8855 - 3986 - 9802
Giải bẩy
145
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 0 2 2 74 5 8
5
6 7 9
2 3 4
6
7 8

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 11 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 96,55,49,48,34,16,81,08,11,28,62,43,70,26,47,30,78,25
Giải đặc biệt
356096
Giải nhất
75155
Giải nhì
10749
Giải ba
07448 - 54334
Giải tư
10216 - 91181 - 71908 - 36811 - 40528 - 19562 - 40243
Giải năm
5570
Giải sáu
0626 - 8847 - 9330
Giải bẩy
178
Giải tám
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
1 6
5 6 8
0 4
3 7 8 9
5
2
0 8
1
6

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 08 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 68,92,32,40,22,34,03,85,53,87,17,64,38,17,91,26,24,40
Giải đặc biệt
735768
Giải nhất
80592
Giải nhì
00132
Giải ba
44940 - 08822
Giải tư
23834 - 74903 - 05185 - 35353 - 21387 - 84017 - 16964
Giải năm
3338
Giải sáu
0217 - 9591 - 8226
Giải bẩy
524
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
7 7
2 4 6
2 4 8
0 0
3
4 8

5 7
1 2

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 04 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 18,55,52,96,35,60,12,30,58,89,51,96,64,35,62,23,70,12
Giải đặc biệt
572718
Giải nhất
86655
Giải nhì
38852
Giải ba
48196 - 33335
Giải tư
84160 - 33412 - 88430 - 84858 - 74289 - 94751 - 05396
Giải năm
9364
Giải sáu
8935 - 8762 - 3623
Giải bẩy
470
Giải tám
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2 2 8
3
0 5 5

1 2 5 8
0 2 4
0
9
6 6

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 01 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 44,28,40,98,52,16,83,52,02,66,87,63,91,28,64,16,25,78
Giải đặc biệt
313644
Giải nhất
88528
Giải nhì
62140
Giải ba
55898 - 37552
Giải tư
42816 - 17683 - 21052 - 80002 - 98666 - 41587 - 52863
Giải năm
8291
Giải sáu
4128 - 6164 - 1016
Giải bẩy
025
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
6 6
5 8 8

0 4
2 2
3 4 6
8
3 7
1 8

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 28 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 82,41,28,51,87,16,14,48,84,05,46,45,03,84,51,27,52,93
Giải đặc biệt
310882
Giải nhất
76741
Giải nhì
11028
Giải ba
46051 - 10987
Giải tư
25716 - 87014 - 88748 - 16084 - 34905 - 36546 - 90045
Giải năm
1103
Giải sáu
0884 - 2351 - 3227
Giải bẩy
252
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 5
4 6
7 8

1 5 6 8
1 1 2


2 4 4 7
3

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 25 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 26,60,26,93,39,48,47,76,26,01,39,96,42,23,19,47,28,54
Giải đặc biệt
245326
Giải nhất
96160
Giải nhì
95926
Giải ba
64393 - 00639
Giải tư
32148 - 81647 - 34676 - 15426 - 14701 - 06239 - 25296
Giải năm
3442
Giải sáu
2423 - 0319 - 6547
Giải bẩy
728
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
9
3 6 6 6 8
9 9
2 7 7 8
4
0
6

3 6

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 65,08,24,84,62,97,34,73,79,60,76,79,25,24,31,88,73,62
Giải đặc biệt
020365
Giải nhất
61008
Giải nhì
43124
Giải ba
24384 - 18862
Giải tư
34197 - 80434 - 37673 - 62479 - 03060 - 19576 - 10479
Giải năm
7425
Giải sáu
7824 - 6731 - 7888
Giải bẩy
873
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8

4 4 5
1 4


0 2 2 5
3 3 6 9 9
4 8
7

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 18 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 06,30,30,11,03,51,19,05,25,23,77,73,11,55,35,69,26,70
Giải đặc biệt
640806
Giải nhất
07930
Giải nhì
73630
Giải ba
32011 - 82403
Giải tư
28751 - 76819 - 88605 - 09325 - 46423 - 98677 - 32273
Giải năm
0911
Giải sáu
8355 - 5535 - 0769
Giải bẩy
926
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 5 6
1 1 9
3 5 6
0 0 5

1 5
9
0 3 7


Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 46,17,23,62,83,54,83,78,53,44,71,46,95,64,82,04,01,08
Giải đặc biệt
253246
Giải nhất
30917
Giải nhì
81423
Giải ba
08062 - 57383
Giải tư
45254 - 95283 - 33178 - 52953 - 65944 - 69771 - 51146
Giải năm
3495
Giải sáu
5364 - 9982 - 3204
Giải bẩy
901
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 4 8
7
3

4 6 6
3 4
2 4
1 8
2 3 3
5

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 11 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 69,21,98,87,45,58,73,21,79,99,60,87,25,12,69,02,70,46
Giải đặc biệt
196869
Giải nhất
52721
Giải nhì
79998
Giải ba
59387 - 89345
Giải tư
34958 - 34873 - 49221 - 41079 - 99599 - 62960 - 34187
Giải năm
5525
Giải sáu
1412 - 7069 - 5502
Giải bẩy
770
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
2
1 1 5

5 6
8
0 9 9
0 3 9
7 7
8 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 07 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 16,42,52,79,35,45,26,06,27,38,46,78,35,29,72,66,94,90
Giải đặc biệt
683516
Giải nhất
23842
Giải nhì
03552
Giải ba
22579 - 94535
Giải tư
40045 - 84826 - 10606 - 28327 - 19538 - 52046 - 40178
Giải năm
5035
Giải sáu
8329 - 8572 - 3666
Giải bẩy
694
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
6
6 7 9
5 5 8
2 5 6
2
6
2 8 9

0 4

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 04 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 45,05,27,87,43,34,41,57,53,24,81,90,69,04,22,32,15,40
Giải đặc biệt
853245
Giải nhất
95905
Giải nhì
76327
Giải ba
79187 - 53643
Giải tư
58234 - 71041 - 50957 - 75053 - 98724 - 50581 - 89490
Giải năm
3869
Giải sáu
2904 - 8722 - 7632
Giải bẩy
115
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 5
5
2 4 7
2 4
0 1 3 5
3 7
9

1 7
0

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 30 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 09,41,13,22,36,23,33,33,00,22,64,16,52,82,89,63,02,71
Giải đặc biệt
265909
Giải nhất
37641
Giải nhì
15013
Giải ba
74922 - 25136
Giải tư
04323 - 03733 - 02133 - 25500 - 25922 - 40764 - 57116
Giải năm
4852
Giải sáu
1382 - 1489 - 1863
Giải bẩy
902
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2 9
3 6
2 2 3
3 3 6
1
2
3 4
1
2 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 27 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 78,23,28,83,81,07,60,56,89,77,06,45,77,23,75,32,32,39
Giải đặc biệt
392878
Giải nhất
25923
Giải nhì
26728
Giải ba
13683 - 95581
Giải tư
37407 - 33560 - 35756 - 47889 - 87077 - 20806 - 69745
Giải năm
4577
Giải sáu
4523 - 7875 - 7632
Giải bẩy
732
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 7

3 3 8
2 2 9
5
6
0
5 7 7 8
1 3 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 23 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 87,02,86,54,80,05,93,70,29,75,28,70,40,06,14,88,20,58
Giải đặc biệt
069787
Giải nhất
57702
Giải nhì
83086
Giải ba
12054 - 82180
Giải tư
10705 - 36493 - 97870 - 70629 - 35175 - 24828 - 37670
Giải năm
0640
Giải sáu
2806 - 9014 - 0888
Giải bẩy
520
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 5 6
4
0 8 9

0
4 8

0 0 5
0 6 7 8
3

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 20 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 77,09,19,24,67,63,22,94,94,62,04,98,71,41,05,25,46,02
Giải đặc biệt
445077
Giải nhất
96809
Giải nhì
54819
Giải ba
12124 - 34067
Giải tư
38763 - 63522 - 62794 - 42994 - 80562 - 35604 - 21598
Giải năm
2971
Giải sáu
5241 - 9905 - 4425
Giải bẩy
946
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 4 5 9
9
2 4 5

1 6

2 3 7
1 7

4 4 8

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 48,58,37,62,44,77,07,10,22,92,69,40,35,62,99,93,18,62
Giải đặc biệt
226848
Giải nhất
91458
Giải nhì
86937
Giải ba
22862 - 90144
Giải tư
58377 - 67807 - 02310 - 39022 - 26692 - 20269 - 37940
Giải năm
1435
Giải sáu
4662 - 1299 - 1593
Giải bẩy
818
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0 8
2
5 7
0 4 8
8
2 2 2 9
7

2 3 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 13 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 04,56,74,46,29,45,89,64,13,81,69,29,19,15,70,26,13,41
Giải đặc biệt
563304
Giải nhất
71156
Giải nhì
73874
Giải ba
15246 - 65129
Giải tư
10345 - 49689 - 93464 - 16913 - 57981 - 04569 - 92329
Giải năm
8619
Giải sáu
7515 - 7570 - 8626
Giải bẩy
913
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
3 3 5 9
6 9 9

1 5 6
6
4 9
0 4
1 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 19,06,91,90,63,75,94,73,11,30,52,68,62,75,91,91,17,26
Giải đặc biệt
076919
Giải nhất
97006
Giải nhì
44091
Giải ba
52190 - 51563
Giải tư
16775 - 67694 - 14573 - 00311 - 66330 - 11252 - 90668
Giải năm
8662
Giải sáu
6975 - 3291 - 2791
Giải bẩy
017
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
1 7 9
6
0

2
2 3 8
3 5 5

0 1 1 1 4

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 06 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 47,14,59,30,66,99,98,33,44,31,31,42,09,94,88,27,55,08
Giải đặc biệt
619047
Giải nhất
25914
Giải nhì
18259
Giải ba
58430 - 19366
Giải tư
21399 - 94198 - 64033 - 05944 - 38331 - 24331 - 37542
Giải năm
9109
Giải sáu
2094 - 0088 - 2727
Giải bẩy
555
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8 9
4
7
0 1 1 3
2 4 7
5 9
6

8
4 8 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 02 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 90,51,14,07,56,76,49,59,69,00,34,72,42,95,87,98,24,35
Giải đặc biệt
972290
Giải nhất
69851
Giải nhì
89414
Giải ba
54907 - 61356
Giải tư
37976 - 35849 - 21959 - 00769 - 81500 - 33034 - 17772
Giải năm
8042
Giải sáu
6995 - 2087 - 8098
Giải bẩy
824
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 7
4
4
4 5
2 9
1 6 9
9
2 6
7
0 5 8

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 25,89,00,46,90,57,71,61,80,40,16,71,60,85,24,57,25,76
Giải đặc biệt
281225
Giải nhất
00089
Giải nhì
91100
Giải ba
40346 - 48690
Giải tư
52857 - 44671 - 04961 - 64880 - 45740 - 60916 - 92771
Giải năm
8760
Giải sáu
7985 - 8024 - 7557
Giải bẩy
225
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
6
4 5 5

0 6
7 7
0 1
1 1 6
0 5 9
0

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 68,63,72,13,59,54,10,99,50,30,33,21,49,14,42,27,22,80
Giải đặc biệt
849868
Giải nhất
60963
Giải nhì
93372
Giải ba
85813 - 30459
Giải tư
87854 - 39010 - 75699 - 21050 - 57330 - 36133 - 14521
Giải năm
9149
Giải sáu
6814 - 0242 - 1427
Giải bẩy
822
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0 3 4
1 2 7
0 3
2 9
0 4 9
3 8
2
0
9

goautomovers nurdugunsalonu mazeretimsiirdir sahabanames savbsh-sp startimpresa durvankurhospital intervaltrainingtv danspavenwoodworks sexovideosxxx taartwinkeltje cahayarempahmakmur sedotwcsurabaya-f archdioceseofdavao thestagedoorplano puffwild vallenatostore ringsofkings rc4saLe focus-expo tayLant