Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Trung hướng dẫn xem sổ kết quả xổ số miền Trung, so ket qua xo so mien trung
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 19 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 29,30,73,72,69,28,98,79,74,95,72,75,20,29,94,15,53,30
Giải đặc biệt
723029
Giải nhất
74030
Giải nhì
02673
Giải ba
47972 - 20969
Giải tư
89928 - 42398 - 47379 - 61674 - 00395 - 96772 - 98475
Giải năm
2220
Giải sáu
4329 - 9594 - 0315
Giải bẩy
453
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5
0 8 9 9
0 0

3
9
2 2 3 4 5 9

4 5 8

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 12 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 93,85,40,93,14,77,66,13,68,54,04,44,21,89,78,59,45,89
Giải đặc biệt
320593
Giải nhất
61385
Giải nhì
06540
Giải ba
34293 - 51414
Giải tư
47477 - 31966 - 86013 - 03168 - 93554 - 50604 - 75944
Giải năm
3121
Giải sáu
3289 - 6178 - 5459
Giải bẩy
945
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
3 4
1

0 4 5
4 9
6 8
7 8
5 9 9
3 3

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 05 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 58,91,95,90,22,06,86,37,61,20,34,30,33,08,17,38,05,61
Giải đặc biệt
791458
Giải nhất
81491
Giải nhì
78395
Giải ba
00590 - 74522
Giải tư
14406 - 95286 - 61037 - 55561 - 22020 - 58134 - 32130
Giải năm
1933
Giải sáu
4708 - 4817 - 9938
Giải bẩy
205
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 6 8
7
0 2
0 3 4 7 8

8
1 1

6
0 1 5

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 28 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 66,26,28,99,54,55,50,45,02,67,94,85,86,18,28,15,39,16
Giải đặc biệt
400766
Giải nhất
68626
Giải nhì
85228
Giải ba
28999 - 83454
Giải tư
11455 - 85050 - 90945 - 54902 - 28067 - 11094 - 80485
Giải năm
5686
Giải sáu
5318 - 8728 - 7015
Giải bẩy
639
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
5 6 8
6 8 8
9
5
0 4 5
6 7

5 6
4 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 21 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 09,07,73,89,17,07,41,16,55,94,23,56,69,21,94,63,90,59
Giải đặc biệt
183209
Giải nhất
43707
Giải nhì
19673
Giải ba
92189 - 32317
Giải tư
16507 - 30341 - 97516 - 86455 - 13494 - 01823 - 62956
Giải năm
9869
Giải sáu
0021 - 8394 - 9663
Giải bẩy
590
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7 7 9
6 7
1 3

1
5 6 9
3 9
3
9
0 4 4

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 14 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 62,85,02,50,62,16,48,97,43,50,71,94,76,30,54,78,01,81
Giải đặc biệt
298062
Giải nhất
64885
Giải nhì
85302
Giải ba
67650 - 87462
Giải tư
61216 - 78048 - 23497 - 21843 - 82950 - 01871 - 32094
Giải năm
1076
Giải sáu
5930 - 2854 - 8478
Giải bẩy
601
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 2
6

0
3 8
0 0 4
2 2
1 6 8
1 5
4 7

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 07 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 10,56,28,66,14,58,21,46,19,87,13,93,39,41,05,10,00,87
Giải đặc biệt
705710
Giải nhất
91756
Giải nhì
80128
Giải ba
37766 - 22314
Giải tư
21658 - 15221 - 89346 - 24019 - 66487 - 20013 - 95893
Giải năm
7439
Giải sáu
2341 - 8405 - 9210
Giải bẩy
700
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 5
0 0 3 4 9
1 8
9
1 6
6 8
6

7 7
3

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 31 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 04,28,24,44,03,80,03,18,43,01,20,03,45,15,93,27,65,17
Giải đặc biệt
004504
Giải nhất
92328
Giải nhì
74324
Giải ba
10744 - 66603
Giải tư
67680 - 85903 - 23718 - 57943 - 30201 - 41720 - 70803
Giải năm
3945
Giải sáu
3915 - 1993 - 3327
Giải bẩy
765
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 3 3 3 4
5 7 8
0 4 7 8

3 4 5

5

0
3

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 24 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 34,81,99,50,52,38,95,72,70,30,03,43,45,78,07,74,62,97
Giải đặc biệt
396334
Giải nhất
94081
Giải nhì
10299
Giải ba
71550 - 68852
Giải tư
37138 - 41695 - 33172 - 30070 - 63830 - 14003 - 32543
Giải năm
9545
Giải sáu
9078 - 0907 - 4674
Giải bẩy
062
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 7


0 4 8
3 5
0 2
2
0 2 4 8
1
5 7 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 17 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 55,04,59,89,05,67,26,86,39,14,22,31,97,00,41,33,18,85
Giải đặc biệt
795055
Giải nhất
84304
Giải nhì
98259
Giải ba
38589 - 18105
Giải tư
08067 - 86126 - 06286 - 92239 - 77614 - 66622 - 18831
Giải năm
8997
Giải sáu
3700 - 7341 - 4233
Giải bẩy
618
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 4 5
4 8
2 6
1 3 9
1
5 9
7

5 6 9
7

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 10 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 37,82,44,37,42,64,33,33,64,98,43,24,59,01,46,20,33,44
Giải đặc biệt
565937
Giải nhất
99682
Giải nhì
37544
Giải ba
39537 - 92742
Giải tư
77264 - 07833 - 05533 - 63664 - 90898 - 93243 - 12624
Giải năm
6259
Giải sáu
7801 - 8746 - 8220
Giải bẩy
533
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1

0 4
3 3 3 7 7
2 3 4 4 6
9
4 4

2
8

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 03 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 56,20,11,24,99,78,27,10,45,14,58,91,68,62,37,96,35,93
Giải đặc biệt
807756
Giải nhất
92020
Giải nhì
46811
Giải ba
60924 - 22099
Giải tư
16678 - 88327 - 88210 - 49445 - 75414 - 82358 - 90491
Giải năm
5968
Giải sáu
4262 - 1737 - 0896
Giải bẩy
235
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0 1 4
0 4 7
5 7
5
6 8
2 8
8

1 3 6 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 24 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 28,41,05,41,89,06,08,08,67,36,06,10,97,42,16,42,11,59
Giải đặc biệt
867728
Giải nhất
36641
Giải nhì
85205
Giải ba
97741 - 51289
Giải tư
92706 - 73008 - 43308 - 95567 - 87936 - 19406 - 18310
Giải năm
5197
Giải sáu
9542 - 9916 - 8042
Giải bẩy
611
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 6 6 8 8
0 1 6
8
6
1 1 2 2
9
7

9
7

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 17 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 99,54,70,09,77,37,78,09,28,11,14,47,58,56,14,53,99,10
Giải đặc biệt
429399
Giải nhất
49954
Giải nhì
77670
Giải ba
25209 - 97877
Giải tư
71437 - 98378 - 06109 - 87328 - 50111 - 23514 - 69347
Giải năm
1658
Giải sáu
0056 - 6314 - 2853
Giải bẩy
499
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9 9
0 1 4 4
8
7
7
3 4 6 8

0 7 8

9 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 10 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 29,64,58,99,18,55,88,96,14,29,75,86,12,71,34,11,91,10
Giải đặc biệt
294029
Giải nhất
47664
Giải nhì
58258
Giải ba
88399 - 94818
Giải tư
86455 - 93888 - 56696 - 18314 - 77329 - 85575 - 58686
Giải năm
2612
Giải sáu
2071 - 8534 - 2611
Giải bẩy
891
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0 1 2 4 8
9 9
4

5 8
4
1 5
6 8
1 6 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 03 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 62,27,10,85,02,85,21,77,62,76,78,67,14,61,11,35,00,31
Giải đặc biệt
520062
Giải nhất
78527
Giải nhì
06010
Giải ba
04085 - 29102
Giải tư
76585 - 35321 - 28077 - 58862 - 90176 - 82578 - 81367
Giải năm
4114
Giải sáu
9261 - 1911 - 8935
Giải bẩy
500
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2
0 1 4
1 7
1 5


1 2 2 7
6 7 8
5 5

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 27 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 82,51,87,78,46,83,81,44,67,58,44,62,56,80,23,66,95,33
Giải đặc biệt
284882
Giải nhất
94851
Giải nhì
92687
Giải ba
93078 - 75146
Giải tư
03683 - 54581 - 54744 - 08767 - 73558 - 27244 - 06462
Giải năm
8756
Giải sáu
4980 - 0123 - 1166
Giải bẩy
695
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


3
3
4 4 6
1 6 8
2 6 7
8
0 1 2 3 7
5

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 20 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 32,06,55,58,88,42,99,24,54,17,24,83,97,53,03,04,34,64
Giải đặc biệt
204032
Giải nhất
91706
Giải nhì
66455
Giải ba
66058 - 47588
Giải tư
36842 - 32599 - 70324 - 63454 - 89917 - 49024 - 38683
Giải năm
6897
Giải sáu
5753 - 6003 - 4304
Giải bẩy
634
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 4 6
7
4 4
2 4
2
3 4 5 8
4

3 8
7 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 13 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 28,84,81,71,77,75,24,57,70,75,48,35,05,70,33,75,06,73
Giải đặc biệt
640728
Giải nhất
52584
Giải nhì
96281
Giải ba
45871 - 59077
Giải tư
66575 - 86224 - 20557 - 57270 - 92575 - 59848 - 56535
Giải năm
1705
Giải sáu
5570 - 4733 - 8675
Giải bẩy
506
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 6

4 8
3 5
8
7

0 0 1 3 5 5 5 7
1 4

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 06 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 86,21,73,90,59,78,97,34,49,48,98,32,03,16,74,86,36,83
Giải đặc biệt
409386
Giải nhất
62721
Giải nhì
94373
Giải ba
19090 - 81859
Giải tư
30378 - 18797 - 76434 - 09249 - 87648 - 43498 - 72432
Giải năm
9903
Giải sáu
5216 - 3674 - 7286
Giải bẩy
236
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
6
1
2 4 6
8 9
9

3 4 8
3 6 6
0 7 8

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 30 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 28,53,46,42,71,72,61,94,44,03,02,50,67,41,30,94,56,02
Giải đặc biệt
185628
Giải nhất
79553
Giải nhì
10746
Giải ba
22242 - 70671
Giải tư
89172 - 67861 - 51794 - 51144 - 74203 - 95302 - 90450
Giải năm
7667
Giải sáu
8441 - 2230 - 0394
Giải bẩy
356
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 2 3

8
0
1 2 4 6
0 3 6
1 7
1 2

4 4

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 23 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 05,69,70,58,22,92,72,03,72,21,89,10,82,59,64,50,14,30
Giải đặc biệt
055705
Giải nhất
14969
Giải nhì
71170
Giải ba
21958 - 94222
Giải tư
88692 - 10972 - 33603 - 26972 - 70521 - 42089 - 98010
Giải năm
6882
Giải sáu
1459 - 6964 - 2350
Giải bẩy
014
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 5
0 4
1 2
0

0 8 9
4 9
0 2 2
2 9
2

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 16 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 35,66,39,02,24,30,28,97,93,82,90,52,10,14,40,63,52,86
Giải đặc biệt
058335
Giải nhất
55866
Giải nhì
54439
Giải ba
94002 - 77124
Giải tư
66730 - 21428 - 34497 - 47593 - 12182 - 74790 - 54752
Giải năm
3010
Giải sáu
1914 - 7840 - 7263
Giải bẩy
952
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
0 4
4 8
0 5 9
0
2 2
3 6

2 6
0 3 7

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 09 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 19,45,56,29,08,17,31,15,69,25,03,41,07,85,57,16,24,07
Giải đặc biệt
375419
Giải nhất
21145
Giải nhì
50656
Giải ba
43029 - 10308
Giải tư
47117 - 75431 - 39715 - 03869 - 11525 - 03803 - 77641
Giải năm
8607
Giải sáu
3285 - 9157 - 7816
Giải bẩy
424
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 7 7 8
5 6 7 9
4 5 9
1
1 5
6 7
9

5

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 02 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 80,00,81,84,55,01,12,97,74,04,38,39,36,44,09,50,69,93
Giải đặc biệt
855680
Giải nhất
16400
Giải nhì
28081
Giải ba
86284 - 33055
Giải tư
37801 - 81312 - 39697 - 71974 - 73904 - 68538 - 62439
Giải năm
6736
Giải sáu
9344 - 4509 - 1150
Giải bẩy
369
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 4 9
2

6 8 9
4
0 5
9
4
0 1 4
3 7

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 25 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 05,56,44,75,83,55,63,31,02,71,32,37,38,76,52,95,89,52
Giải đặc biệt
849005
Giải nhất
65456
Giải nhì
60144
Giải ba
94075 - 07083
Giải tư
85955 - 50963 - 10331 - 58302 - 08171 - 79632 - 47937
Giải năm
4338
Giải sáu
8776 - 8152 - 9495
Giải bẩy
289
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 5


1 2 7 8
4
2 2 5 6
3
1 5 6
3 9
5

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 18 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 15,62,48,83,29,75,15,87,87,39,57,33,44,72,32,05,96,66
Giải đặc biệt
959715
Giải nhất
69162
Giải nhì
19448
Giải ba
54483 - 97529
Giải tư
78975 - 36015 - 84287 - 43187 - 70539 - 52457 - 45833
Giải năm
7944
Giải sáu
6572 - 1332 - 6505
Giải bẩy
196
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
5 5
9
2 3 9
4 8
7
2 6
2 5
3 7 7
6

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 28,19,69,30,97,90,63,49,15,89,08,09,61,53,52,82,53,52
Giải đặc biệt
662228
Giải nhất
97019
Giải nhì
70569
Giải ba
09930 - 81797
Giải tư
53490 - 68163 - 04949 - 12615 - 79189 - 66308 - 47809
Giải năm
8161
Giải sáu
1753 - 8052 - 0482
Giải bẩy
753
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8 9
5 9
8
0
9
2 2 3 3
1 3 9

2 9
0 7

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 04 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 47,80,38,58,92,99,38,65,66,97,92,12,98,93,23,27,10,78
Giải đặc biệt
136847
Giải nhất
15280
Giải nhì
46938
Giải ba
76558 - 98192
Giải tư
52899 - 13238 - 74865 - 04566 - 20497 - 44192 - 81112
Giải năm
9998
Giải sáu
7893 - 1923 - 4327
Giải bẩy
710
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0 2
3 7
8 8
7
8
5 6
8
0
2 2 3 7 8 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 28 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 04,47,56,99,11,13,00,49,42,87,21,17,68,30,53,93,60,08
Giải đặc biệt
132304
Giải nhất
77447
Giải nhì
61656
Giải ba
96699 - 02111
Giải tư
95213 - 95100 - 78449 - 93542 - 56387 - 69821 - 42517
Giải năm
5668
Giải sáu
9530 - 4853 - 9393
Giải bẩy
160
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 4 8
1 3 7
1
0
2 7 9
3 6
0 8

7
3 9

goautomovers nurdugunsalonu mazeretimsiirdir sahabanames savbsh-sp startimpresa durvankurhospital intervaltrainingtv danspavenwoodworks sexovideosxxx taartwinkeltje cahayarempahmakmur sedotwcsurabaya-f archdioceseofdavao thestagedoorplano puffwild vallenatostore ringsofkings rc4saLe focus-expo tayLant