Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Trung hướng dẫn xem sổ kết quả xổ số miền Trung, so ket qua xo so mien trung
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 19 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 43,21,49,84,79,37,13,96,04,65,78,48,19,86,98,25,92,14
Giải đặc biệt
629643
Giải nhất
96021
Giải nhì
39549
Giải ba
52484 - 09279
Giải tư
83437 - 20313 - 72096 - 52204 - 42765 - 70978 - 98148
Giải năm
5219
Giải sáu
8986 - 5898 - 8525
Giải bẩy
692
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
3 4 9
1 5
7
3 8 9

5
8 9
4 6
2 6 8

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 12 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 05,04,96,47,33,26,35,30,44,03,37,28,77,49,41,84,42,29
Giải đặc biệt
581205
Giải nhất
61904
Giải nhì
36596
Giải ba
00347 - 76033
Giải tư
95926 - 09135 - 80930 - 28944 - 40703 - 58737 - 84928
Giải năm
9677
Giải sáu
3849 - 7441 - 0684
Giải bẩy
242
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 4 5

6 8 9
0 3 5 7
1 2 4 7 9


7
4
6

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 05 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 26,19,82,72,54,73,86,61,15,28,04,00,93,15,47,54,25,54
Giải đặc biệt
327026
Giải nhất
18519
Giải nhì
45882
Giải ba
01272 - 31854
Giải tư
90273 - 06986 - 11661 - 32015 - 51628 - 70704 - 31300
Giải năm
2393
Giải sáu
2815 - 3847 - 0354
Giải bẩy
925
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 4
5 5 9
5 6 8

7
4 4 4
1
2 3
2 6
3

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 29 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 46,37,16,81,38,56,33,92,53,64,74,03,28,74,72,98,96,27
Giải đặc biệt
874746
Giải nhất
20937
Giải nhì
72716
Giải ba
27081 - 08038
Giải tư
46556 - 38133 - 50792 - 12353 - 68964 - 80074 - 96803
Giải năm
6028
Giải sáu
8074 - 1372 - 9598
Giải bẩy
496
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
6
7 8
3 7 8
6
3 6
4
2 4 4
1
2 6 8

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 22 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 93,31,39,65,08,03,23,64,60,11,05,01,30,05,12,27,54,00
Giải đặc biệt
654093
Giải nhất
79131
Giải nhì
11339
Giải ba
66065 - 87108
Giải tư
67803 - 20023 - 89664 - 06060 - 56511 - 22805 - 24101
Giải năm
2330
Giải sáu
1605 - 4512 - 9627
Giải bẩy
554
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 3 5 5 8
1 2
3 7
0 1 9

4
0 4 5


3

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 15 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 69,26,28,10,58,78,80,97,32,45,98,13,98,43,57,05,34,82
Giải đặc biệt
679369
Giải nhất
90726
Giải nhì
72628
Giải ba
26210 - 40158
Giải tư
14878 - 77680 - 73897 - 33432 - 78745 - 02698 - 75813
Giải năm
8798
Giải sáu
2843 - 7057 - 6905
Giải bẩy
834
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
0 3
6 8
2 4
3 5
7 8
9
8
0 2
7 8 8

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 08 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 09,28,07,55,44,61,90,87,14,34,10,49,77,74,04,40,16,73
Giải đặc biệt
219309
Giải nhất
86928
Giải nhì
77707
Giải ba
32955 - 29744
Giải tư
62661 - 34890 - 03987 - 25514 - 84234 - 50210 - 59749
Giải năm
5277
Giải sáu
8174 - 3904 - 8640
Giải bẩy
516
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 7 9
0 4 6
8
4
0 4 9
5
1
3 4 7
7
0

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 01 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 93,28,89,72,72,23,61,33,23,66,29,18,64,51,47,63,65,97
Giải đặc biệt
328093
Giải nhất
71228
Giải nhì
15589
Giải ba
05672 - 18872
Giải tư
82323 - 55161 - 33133 - 12523 - 93066 - 36329 - 80218
Giải năm
6264
Giải sáu
1751 - 8447 - 6263
Giải bẩy
165
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

8
3 3 8 9
3
7
1
1 3 4 5 6
2 2
9
3 7

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 25 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 67,15,90,24,58,35,13,53,55,70,62,55,15,74,94,13,64,90
Giải đặc biệt
164667
Giải nhất
38715
Giải nhì
78090
Giải ba
95124 - 56658
Giải tư
76635 - 78813 - 58453 - 49555 - 88470 - 79662 - 58455
Giải năm
3415
Giải sáu
2174 - 9594 - 8313
Giải bẩy
364
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3 3 5 5
4
5

3 5 5 8
2 4 7
0 4

0 0 4

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 18 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 08,45,44,54,09,42,14,62,15,19,43,16,83,81,44,68,51,20
Giải đặc biệt
590708
Giải nhất
67045
Giải nhì
20844
Giải ba
78054 - 40209
Giải tư
13442 - 52114 - 02662 - 40215 - 97219 - 33643 - 04616
Giải năm
3983
Giải sáu
3081 - 9644 - 7868
Giải bẩy
951
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8 9
4 5 6 9
0

2 3 4 4 5
1 4
2 8

1 3

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 11 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 67,63,13,03,57,71,13,05,74,65,80,25,75,04,41,86,30,82
Giải đặc biệt
321167
Giải nhất
07263
Giải nhì
09213
Giải ba
36903 - 79357
Giải tư
23471 - 89413 - 96005 - 39774 - 66965 - 43880 - 20325
Giải năm
7175
Giải sáu
5004 - 2341 - 8486
Giải bẩy
530
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 4 5
3 3
5
0
1
7
3 5 7
1 4 5
0 2 6

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 04 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 22,17,62,56,18,74,46,64,79,38,93,41,06,05,47,94,97,09
Giải đặc biệt
911422
Giải nhất
71517
Giải nhì
97562
Giải ba
02756 - 80118
Giải tư
91674 - 15846 - 64164 - 47879 - 80738 - 36093 - 24741
Giải năm
2006
Giải sáu
7705 - 8047 - 0094
Giải bẩy
597
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 6 9
7 8
2
8
1 6 7
6
2 4
4 9

3 4 7

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 27 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 35,31,56,00,83,33,60,95,84,63,25,16,71,38,99,16,59,50
Giải đặc biệt
546635
Giải nhất
70631
Giải nhì
06556
Giải ba
38400 - 58983
Giải tư
95533 - 05160 - 80295 - 61584 - 54663 - 16325 - 17716
Giải năm
5671
Giải sáu
6738 - 1799 - 8716
Giải bẩy
559
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
6 6
5
1 3 5 8

0 6 9
0 3
1
3 4
5 9

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 20 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 89,25,73,88,03,55,10,03,04,62,50,98,83,19,16,23,62,96
Giải đặc biệt
462289
Giải nhất
05125
Giải nhì
60073
Giải ba
31788 - 42203
Giải tư
55155 - 40410 - 80503 - 92604 - 38962 - 14750 - 20798
Giải năm
4483
Giải sáu
2619 - 8216 - 1323
Giải bẩy
562
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 3 4
0 6 9
3 5


0 5
2 2
3
3 8 9
6 8

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 13 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 88,19,37,18,82,21,21,07,29,30,66,26,22,82,50,94,31,32
Giải đặc biệt
478188
Giải nhất
80719
Giải nhì
80937
Giải ba
53018 - 85582
Giải tư
92421 - 94021 - 95207 - 61929 - 52930 - 86366 - 37126
Giải năm
4322
Giải sáu
6482 - 4550 - 7394
Giải bẩy
231
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
8 9
1 1 2 6 9
0 1 2 7

0
6

2 2 8
4

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 06 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 86,88,43,82,22,38,37,94,06,59,64,98,34,40,91,71,76,65
Giải đặc biệt
044686
Giải nhất
18088
Giải nhì
99943
Giải ba
53082 - 15922
Giải tư
88238 - 22137 - 19694 - 54006 - 36559 - 98964 - 60098
Giải năm
9434
Giải sáu
5940 - 2391 - 7971
Giải bẩy
076
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6

2
4 7 8
0 3
9
4 5
1 6
2 6 8
1 4 8

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 30 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 96,34,25,86,09,83,09,89,58,51,51,76,85,64,92,61,11,33
Giải đặc biệt
171896
Giải nhất
49034
Giải nhì
92125
Giải ba
49286 - 16509
Giải tư
61183 - 08609 - 49489 - 81858 - 97051 - 82151 - 75876
Giải năm
6485
Giải sáu
3664 - 1192 - 6961
Giải bẩy
811
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9 9
1
5
3 4

1 1 8
1 4
6
3 5 6 9
2 6

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 23 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 60,88,92,03,02,07,10,21,43,44,72,91,41,67,71,59,17,11
Giải đặc biệt
370560
Giải nhất
64988
Giải nhì
19892
Giải ba
47803 - 36302
Giải tư
70707 - 92910 - 87721 - 33843 - 07644 - 13972 - 81991
Giải năm
9141
Giải sáu
7667 - 4771 - 5359
Giải bẩy
217
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 3 7
0 1 7
1

1 3 4
9
0 7
1 2
8
1 2

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 16 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 82,34,56,10,70,84,58,38,55,36,08,57,26,61,68,01,96,21
Giải đặc biệt
344582
Giải nhất
42234
Giải nhì
92656
Giải ba
65910 - 01370
Giải tư
55484 - 23358 - 54638 - 91255 - 27936 - 25508 - 48957
Giải năm
3326
Giải sáu
6061 - 9268 - 2401
Giải bẩy
196
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 8
0
1 6
4 6 8

5 6 7 8
1 8
0
2 4
6

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 09 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 25,05,35,71,00,75,50,37,28,56,09,04,08,51,60,36,32,36
Giải đặc biệt
326725
Giải nhất
60905
Giải nhì
28135
Giải ba
86671 - 73000
Giải tư
16675 - 33050 - 62337 - 80828 - 84756 - 69109 - 85104
Giải năm
4208
Giải sáu
8551 - 6660 - 7836
Giải bẩy
532
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 4 5 8 9

5 8
2 5 6 6 7

0 1 6
0
1 5


Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 02 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 80,27,75,48,94,36,78,87,04,26,38,34,26,45,32,43,73,09
Giải đặc biệt
682480
Giải nhất
49027
Giải nhì
62775
Giải ba
43648 - 37694
Giải tư
09136 - 77778 - 72687 - 31404 - 97326 - 57738 - 02234
Giải năm
7226
Giải sáu
7745 - 8832 - 5243
Giải bẩy
773
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 9

6 6 7
2 4 6 8
3 5 8


3 5 8
0 7
4

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 25 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 46,76,73,23,84,63,06,68,47,56,52,72,39,41,47,44,69,00
Giải đặc biệt
603146
Giải nhất
02976
Giải nhì
19773
Giải ba
18723 - 61884
Giải tư
00663 - 07406 - 84268 - 36147 - 68656 - 90552 - 56972
Giải năm
4439
Giải sáu
6141 - 8547 - 8044
Giải bẩy
369
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 6

3
9
1 4 6 7 7
2 6
3 8 9
2 3 6
4

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 18 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 14,17,60,14,84,58,72,86,93,51,36,88,79,84,48,50,60,66
Giải đặc biệt
729614
Giải nhất
64217
Giải nhì
50360
Giải ba
01014 - 02284
Giải tư
43558 - 49972 - 71586 - 03493 - 27451 - 77136 - 84288
Giải năm
7279
Giải sáu
8784 - 1048 - 9550
Giải bẩy
860
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4 4 7

6
8
0 1 8
0 0 6
2 9
4 4 6 8
3

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 11 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 46,57,51,34,08,86,69,26,80,77,81,48,39,57,39,70,02,80
Giải đặc biệt
788346
Giải nhất
60557
Giải nhì
81651
Giải ba
62734 - 28008
Giải tư
14386 - 23169 - 30326 - 15480 - 32877 - 19281 - 55248
Giải năm
8339
Giải sáu
4257 - 3839 - 0870
Giải bẩy
202
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 8

6
4 9 9
6 8
1 7 7
9
0 7
0 0 1 6

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 04 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 02,91,11,38,82,34,12,08,64,14,97,63,00,72,19,34,23,65
Giải đặc biệt
736302
Giải nhất
72391
Giải nhì
03511
Giải ba
26038 - 03382
Giải tư
51034 - 20512 - 19808 - 96064 - 90614 - 77197 - 69663
Giải năm
9700
Giải sáu
7872 - 0519 - 8134
Giải bẩy
923
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2 8
1 2 4 9
3
4 4 8


3 4 5
2
2
1 7

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 28 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 52,48,19,26,65,30,69,13,21,23,92,84,60,81,14,16,45,16
Giải đặc biệt
799052
Giải nhất
30548
Giải nhì
75919
Giải ba
18826 - 41365
Giải tư
18430 - 66569 - 02113 - 58721 - 18623 - 02892 - 90784
Giải năm
4960
Giải sáu
4681 - 3514 - 0516
Giải bẩy
745
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3 4 6 6 9
1 3 6
0
5 8
2
0 5 9

1 4
2

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 21 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 17,95,37,46,24,31,07,83,10,04,40,66,46,62,30,76,30,16
Giải đặc biệt
713617
Giải nhất
18795
Giải nhì
19637
Giải ba
09146 - 15024
Giải tư
83031 - 22007 - 50683 - 12210 - 59604 - 24840 - 19066
Giải năm
0846
Giải sáu
0762 - 3230 - 9576
Giải bẩy
830
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 7
0 6 7
4
0 0 1 7
0 6 6

2 6
6
3
5

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 14 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 94,68,20,81,03,92,30,18,15,47,63,00,25,95,37,33,13,44
Giải đặc biệt
396194
Giải nhất
01268
Giải nhì
85720
Giải ba
24381 - 76203
Giải tư
41292 - 23730 - 83218 - 92215 - 62747 - 53963 - 37500
Giải năm
4225
Giải sáu
0695 - 7437 - 2733
Giải bẩy
913
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 3
3 5 8
0 5
0 3 7
4 7

3 8

1
2 4 5

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 07 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 22,17,01,21,96,48,75,65,46,13,55,99,70,30,32,08,37,02
Giải đặc biệt
634022
Giải nhất
20417
Giải nhì
16301
Giải ba
22821 - 05296
Giải tư
35048 - 45675 - 47765 - 36846 - 10113 - 19755 - 27099
Giải năm
4770
Giải sáu
0230 - 3232 - 4808
Giải bẩy
437
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 2 8
3 7
1 2
0 2 7
6 8
5
5
0 5

6 9

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 28 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 02,08,04,61,76,43,58,59,51,78,19,77,34,79,59,08,88,23
Giải đặc biệt
200702
Giải nhất
92008
Giải nhì
39604
Giải ba
99261 - 76476
Giải tư
17443 - 87958 - 48559 - 13651 - 15778 - 60519 - 67777
Giải năm
1534
Giải sáu
1879 - 3359 - 7508
Giải bẩy
188
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 4 8 8
9
3
4
3
1 8 9 9
1
6 7 8 9
8

Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất goautomovers nurdugunsalonu mazeretimsiirdir sahabanames savbsh-sp startimpresa durvankurhospital intervaltrainingtv danspavenwoodworks sexovideosxxx taartwinkeltje cahayarempahmakmur sedotwcsurabaya-f archdioceseofdavao thestagedoorplano puffwild vallenatostore ringsofkings rc4saLe focus-expo tayLant