Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Trung hướng dẫn xem sổ kết quả xổ số miền Trung, so ket qua xo so mien trung
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 23 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 60,88,92,03,02,07,10,21,43,44,72,91,41,67,71,59,17,11
Giải đặc biệt
370560
Giải nhất
64988
Giải nhì
19892
Giải ba
47803 - 36302
Giải tư
70707 - 92910 - 87721 - 33843 - 07644 - 13972 - 81991
Giải năm
9141
Giải sáu
7667 - 4771 - 5359
Giải bẩy
217
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 3 7
0 1 7
1

1 3 4
9
0 7
1 2
8
1 2

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 16 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 82,34,56,10,70,84,58,38,55,36,08,57,26,61,68,01,96,21
Giải đặc biệt
344582
Giải nhất
42234
Giải nhì
92656
Giải ba
65910 - 01370
Giải tư
55484 - 23358 - 54638 - 91255 - 27936 - 25508 - 48957
Giải năm
3326
Giải sáu
6061 - 9268 - 2401
Giải bẩy
196
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 8
0
1 6
4 6 8

5 6 7 8
1 8
0
2 4
6

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 09 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 25,05,35,71,00,75,50,37,28,56,09,04,08,51,60,36,32,36
Giải đặc biệt
326725
Giải nhất
60905
Giải nhì
28135
Giải ba
86671 - 73000
Giải tư
16675 - 33050 - 62337 - 80828 - 84756 - 69109 - 85104
Giải năm
4208
Giải sáu
8551 - 6660 - 7836
Giải bẩy
532
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 4 5 8 9

5 8
2 5 6 6 7

0 1 6
0
1 5


Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 02 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 80,27,75,48,94,36,78,87,04,26,38,34,26,45,32,43,73,09
Giải đặc biệt
682480
Giải nhất
49027
Giải nhì
62775
Giải ba
43648 - 37694
Giải tư
09136 - 77778 - 72687 - 31404 - 97326 - 57738 - 02234
Giải năm
7226
Giải sáu
7745 - 8832 - 5243
Giải bẩy
773
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 9

6 6 7
2 4 6 8
3 5 8


3 5 8
0 7
4

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 25 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 46,76,73,23,84,63,06,68,47,56,52,72,39,41,47,44,69,00
Giải đặc biệt
603146
Giải nhất
02976
Giải nhì
19773
Giải ba
18723 - 61884
Giải tư
00663 - 07406 - 84268 - 36147 - 68656 - 90552 - 56972
Giải năm
4439
Giải sáu
6141 - 8547 - 8044
Giải bẩy
369
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 6

3
9
1 4 6 7 7
2 6
3 8 9
2 3 6
4

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 18 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 14,17,60,14,84,58,72,86,93,51,36,88,79,84,48,50,60,66
Giải đặc biệt
729614
Giải nhất
64217
Giải nhì
50360
Giải ba
01014 - 02284
Giải tư
43558 - 49972 - 71586 - 03493 - 27451 - 77136 - 84288
Giải năm
7279
Giải sáu
8784 - 1048 - 9550
Giải bẩy
860
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4 4 7

6
8
0 1 8
0 0 6
2 9
4 4 6 8
3

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 11 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 46,57,51,34,08,86,69,26,80,77,81,48,39,57,39,70,02,80
Giải đặc biệt
788346
Giải nhất
60557
Giải nhì
81651
Giải ba
62734 - 28008
Giải tư
14386 - 23169 - 30326 - 15480 - 32877 - 19281 - 55248
Giải năm
8339
Giải sáu
4257 - 3839 - 0870
Giải bẩy
202
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 8

6
4 9 9
6 8
1 7 7
9
0 7
0 0 1 6

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 04 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 02,91,11,38,82,34,12,08,64,14,97,63,00,72,19,34,23,65
Giải đặc biệt
736302
Giải nhất
72391
Giải nhì
03511
Giải ba
26038 - 03382
Giải tư
51034 - 20512 - 19808 - 96064 - 90614 - 77197 - 69663
Giải năm
9700
Giải sáu
7872 - 0519 - 8134
Giải bẩy
923
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2 8
1 2 4 9
3
4 4 8


3 4 5
2
2
1 7

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 28 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 52,48,19,26,65,30,69,13,21,23,92,84,60,81,14,16,45,16
Giải đặc biệt
799052
Giải nhất
30548
Giải nhì
75919
Giải ba
18826 - 41365
Giải tư
18430 - 66569 - 02113 - 58721 - 18623 - 02892 - 90784
Giải năm
4960
Giải sáu
4681 - 3514 - 0516
Giải bẩy
745
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3 4 6 6 9
1 3 6
0
5 8
2
0 5 9

1 4
2

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 21 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 17,95,37,46,24,31,07,83,10,04,40,66,46,62,30,76,30,16
Giải đặc biệt
713617
Giải nhất
18795
Giải nhì
19637
Giải ba
09146 - 15024
Giải tư
83031 - 22007 - 50683 - 12210 - 59604 - 24840 - 19066
Giải năm
0846
Giải sáu
0762 - 3230 - 9576
Giải bẩy
830
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 7
0 6 7
4
0 0 1 7
0 6 6

2 6
6
3
5

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 14 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 94,68,20,81,03,92,30,18,15,47,63,00,25,95,37,33,13,44
Giải đặc biệt
396194
Giải nhất
01268
Giải nhì
85720
Giải ba
24381 - 76203
Giải tư
41292 - 23730 - 83218 - 92215 - 62747 - 53963 - 37500
Giải năm
4225
Giải sáu
0695 - 7437 - 2733
Giải bẩy
913
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 3
3 5 8
0 5
0 3 7
4 7

3 8

1
2 4 5

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 07 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 22,17,01,21,96,48,75,65,46,13,55,99,70,30,32,08,37,02
Giải đặc biệt
634022
Giải nhất
20417
Giải nhì
16301
Giải ba
22821 - 05296
Giải tư
35048 - 45675 - 47765 - 36846 - 10113 - 19755 - 27099
Giải năm
4770
Giải sáu
0230 - 3232 - 4808
Giải bẩy
437
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 2 8
3 7
1 2
0 2 7
6 8
5
5
0 5

6 9

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 28 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 02,08,04,61,76,43,58,59,51,78,19,77,34,79,59,08,88,23
Giải đặc biệt
200702
Giải nhất
92008
Giải nhì
39604
Giải ba
99261 - 76476
Giải tư
17443 - 87958 - 48559 - 13651 - 15778 - 60519 - 67777
Giải năm
1534
Giải sáu
1879 - 3359 - 7508
Giải bẩy
188
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 4 8 8
9
3
4
3
1 8 9 9
1
6 7 8 9
8

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 21 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 51,75,63,91,10,07,64,93,18,56,28,89,23,46,99,54,58,14
Giải đặc biệt
667951
Giải nhất
52475
Giải nhì
55063
Giải ba
91391 - 45810
Giải tư
88307 - 20664 - 68493 - 77518 - 21556 - 16728 - 00389
Giải năm
6123
Giải sáu
2346 - 3899 - 4154
Giải bẩy
258
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0 4 8
3 8

6
1 4 6 8
3 4
5
9
1 3 9

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 14 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 80,32,56,04,31,19,44,75,40,17,36,34,12,13,15,53,28,59
Giải đặc biệt
157180
Giải nhất
36932
Giải nhì
15556
Giải ba
41004 - 70531
Giải tư
20619 - 89444 - 45975 - 85940 - 66217 - 17736 - 91334
Giải năm
0712
Giải sáu
9013 - 4715 - 9553
Giải bẩy
728
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
2 3 5 7 9
8
1 2 4 6
0 4
3 6 9

5
0

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 07 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 25,72,70,12,94,72,05,59,55,77,25,56,25,84,03,55,81,97
Giải đặc biệt
212225
Giải nhất
55672
Giải nhì
66070
Giải ba
27912 - 91594
Giải tư
52472 - 46205 - 54959 - 63255 - 26777 - 78025 - 88856
Giải năm
2325
Giải sáu
6984 - 5703 - 0855
Giải bẩy
781
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 5
2
5 5 5


5 5 6 9

0 2 2 7
1 4
4 7

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 31 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 52,15,06,63,79,86,85,56,92,72,10,98,05,54,26,40,81,47
Giải đặc biệt
156252
Giải nhất
52115
Giải nhì
16606
Giải ba
39363 - 60079
Giải tư
39786 - 69885 - 77956 - 39092 - 06772 - 07610 - 53098
Giải năm
9305
Giải sáu
4254 - 4626 - 7940
Giải bẩy
281
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 6
0 5
6

0 7
2 4 6
3
2 9
1 5 6
2 8

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 24 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 63,16,36,87,33,09,16,70,91,38,26,10,32,57,95,83,74,41
Giải đặc biệt
635363
Giải nhất
51216
Giải nhì
75336
Giải ba
89487 - 30933
Giải tư
26309 - 68916 - 18970 - 02691 - 61038 - 19226 - 41410
Giải năm
2032
Giải sáu
5457 - 9895 - 1683
Giải bẩy
574
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
0 6 6
6
2 3 6 8
1
7
3
0 4
3 7
1 5

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 17 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 32,16,39,00,10,04,42,03,23,53,35,88,55,80,32,49,34,76
Giải đặc biệt
452232
Giải nhất
55516
Giải nhì
85739
Giải ba
47800 - 63010
Giải tư
63704 - 73442 - 07203 - 05723 - 05753 - 14435 - 52388
Giải năm
3755
Giải sáu
2080 - 4232 - 1849
Giải bẩy
834
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 3 4
0 6
3
2 2 4 5 9
2 9
3 5

6
0 8

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 10 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 90,37,07,84,27,94,10,57,08,87,06,95,36,66,87,78,28,45
Giải đặc biệt
402190
Giải nhất
40937
Giải nhì
73907
Giải ba
14784 - 53127
Giải tư
10094 - 58510 - 18657 - 56008 - 23787 - 05906 - 31595
Giải năm
8436
Giải sáu
5166 - 0387 - 9078
Giải bẩy
328
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 7 8
0
7 8
6 7
5
7
6
8
4 7 7
0 4 5

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 03 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 77,75,55,07,42,28,91,69,86,71,94,63,98,95,53,83,72,06
Giải đặc biệt
587977
Giải nhất
43375
Giải nhì
80955
Giải ba
43407 - 39942
Giải tư
35728 - 99291 - 61569 - 06186 - 59871 - 68594 - 71963
Giải năm
5298
Giải sáu
4995 - 0453 - 4783
Giải bẩy
172
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6 7

8

2
3 5
3 9
1 2 5 7
3 6
1 4 5 8

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 27 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 22,42,65,32,31,97,53,14,14,71,04,13,45,83,15,79,19,74
Giải đặc biệt
810122
Giải nhất
86442
Giải nhì
63865
Giải ba
87332 - 89631
Giải tư
69697 - 34753 - 45614 - 27614 - 39371 - 89904 - 59813
Giải năm
4445
Giải sáu
2883 - 7115 - 6079
Giải bẩy
619
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
3 4 4 5 9
2
1 2
2 5
3
5
1 4 9
3
7

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 20 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 49,43,20,86,50,57,16,91,86,92,00,40,62,32,15,24,86,69
Giải đặc biệt
621449
Giải nhất
15743
Giải nhì
55320
Giải ba
40686 - 62150
Giải tư
15957 - 53416 - 73991 - 67286 - 97292 - 72000 - 49940
Giải năm
3862
Giải sáu
0832 - 3515 - 5224
Giải bẩy
786
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
5 6
0 4
2
0 3 9
0 7
2 9

6 6 6
1 2

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 13 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 37,12,86,44,72,40,23,72,37,63,01,39,56,97,52,69,09,64
Giải đặc biệt
343037
Giải nhất
18612
Giải nhì
32086
Giải ba
46144 - 60472
Giải tư
94440 - 67223 - 81872 - 57937 - 57263 - 19001 - 74739
Giải năm
4156
Giải sáu
0697 - 9152 - 5969
Giải bẩy
109
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 9
2
3
7 7 9
0 4
2 6
3 4 9
2 2
6
7

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 06 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 55,64,94,78,96,06,21,88,82,32,56,42,53,69,03,93,34,51
Giải đặc biệt
920455
Giải nhất
08164
Giải nhì
45794
Giải ba
94778 - 82296
Giải tư
25406 - 18421 - 21988 - 56682 - 67132 - 42056 - 14442
Giải năm
7353
Giải sáu
4969 - 4403 - 1793
Giải bẩy
134
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3 6

1
2 4
2
1 3 5 6
4 9
8
2 8
3 4 6

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 29 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 05,84,82,45,81,46,06,48,42,71,91,47,96,05,56,66,26,46
Giải đặc biệt
511205
Giải nhất
90084
Giải nhì
84182
Giải ba
67345 - 40681
Giải tư
24546 - 94906 - 26248 - 72842 - 49171 - 84391 - 88747
Giải năm
7296
Giải sáu
5205 - 9956 - 0866
Giải bẩy
226
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 5 6

6

2 5 6 6 7 8
6
6
1
1 2 4
1 6

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 22 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 94,11,46,17,05,34,52,54,07,47,11,50,59,37,04,13,09,98
Giải đặc biệt
422094
Giải nhất
96511
Giải nhì
49546
Giải ba
19017 - 19605
Giải tư
35634 - 07052 - 98354 - 85307 - 56447 - 19811 - 63950
Giải năm
4559
Giải sáu
8737 - 1504 - 3013
Giải bẩy
009
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 5 7 9
1 1 3 7

4 7
6 7
0 2 4 94 8

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 84,76,04,28,49,23,12,88,18,28,41,87,40,01,55,45,53,63
Giải đặc biệt
502884
Giải nhất
53976
Giải nhì
52404
Giải ba
44728 - 66149
Giải tư
81923 - 43912 - 94788 - 48018 - 01228 - 92241 - 89387
Giải năm
2140
Giải sáu
1201 - 9955 - 7145
Giải bẩy
853
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 4
2 8
3 8 8

0 1 5 9
3 5
3
6
4 7 8

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 08 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 41,37,01,43,89,46,06,00,85,08,43,55,23,66,47,37,99,06
Giải đặc biệt
636141
Giải nhất
91237
Giải nhì
64301
Giải ba
38543 - 17689
Giải tư
47546 - 72406 - 05600 - 60585 - 79108 - 17043 - 35255
Giải năm
9023
Giải sáu
7566 - 3347 - 4237
Giải bẩy
799
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 6 6 8

3
7 7
1 3 3 6 7
5
6

5 9
9

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 01 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 06,28,10,89,34,22,02,27,28,32,35,52,33,00,51,12,81,15
Giải đặc biệt
954306
Giải nhất
32828
Giải nhì
04610
Giải ba
76389 - 55334
Giải tư
41022 - 53502 - 12627 - 22428 - 35032 - 13435 - 59452
Giải năm
4233
Giải sáu
5500 - 0151 - 9412
Giải bẩy
781
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2 6
0 2 5
2 7 8 8
2 3 4 5

1 2


1 9

goautomovers nurdugunsalonu mazeretimsiirdir sahabanames savbsh-sp startimpresa durvankurhospital intervaltrainingtv danspavenwoodworks sexovideosxxx taartwinkeltje cahayarempahmakmur sedotwcsurabaya-f archdioceseofdavao thestagedoorplano puffwild vallenatostore ringsofkings rc4saLe focus-expo tayLant