Bạn click vào đây xem hướng dẫn sử dụng Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Trung hướng dẫn xem sổ kết quả xổ số miền Trung, so ket qua xo so mien trung
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 18 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 71,77,69,44,49,19,06,23,83,83,13,44,18,05,26,50,97,82
Giải đặc biệt
232371
Giải nhất
22277
Giải nhì
74869
Giải ba
32944 - 16749
Giải tư
41819 - 69306 - 16923 - 83583 - 98283 - 34413 - 28544
Giải năm
4218
Giải sáu
8205 - 1126 - 6550
Giải bẩy
797
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5 6
3 8 9
3 6

4 4 9
0
9
1 7
2 3 3
7

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 38,32,91,77,69,46,50,56,09,88,52,56,18,02,72,65,56,53
Giải đặc biệt
233338
Giải nhất
93532
Giải nhì
75791
Giải ba
62277 - 14769
Giải tư
95846 - 41350 - 44956 - 02509 - 47488 - 56852 - 56256
Giải năm
1018
Giải sáu
5202 - 0072 - 8465
Giải bẩy
256
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 9
8

2 8
6
0 2 3 6 6 6
5 9
2 7
8
1

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 58,33,00,32,64,68,54,36,12,40,62,97,38,14,41,19,13,50
Giải đặc biệt
812358
Giải nhất
18033
Giải nhì
66600
Giải ba
01132 - 86264
Giải tư
53868 - 17454 - 27636 - 94912 - 56840 - 77962 - 79697
Giải năm
9038
Giải sáu
3814 - 2841 - 9219
Giải bẩy
913
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
2 3 4 9

2 3 6 8
0 1
0 4 8
2 4 8


7

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 27 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 47,56,74,75,24,09,20,61,23,17,27,75,56,69,21,67,69,47
Giải đặc biệt
777347
Giải nhất
87556
Giải nhì
60474
Giải ba
41075 - 91124
Giải tư
66109 - 92620 - 97461 - 93223 - 66217 - 31827 - 88175
Giải năm
9756
Giải sáu
5169 - 6921 - 8267
Giải bẩy
469
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
7
0 1 3 4 7

7 7
6 6
1 7 9 9
4 5 5


Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 20 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 83,39,36,88,20,07,94,20,49,48,31,09,36,41,97,50,44,17
Giải đặc biệt
827283
Giải nhất
14839
Giải nhì
14136
Giải ba
66388 - 23320
Giải tư
18807 - 67794 - 33820 - 32749 - 43048 - 26331 - 60509
Giải năm
6936
Giải sáu
3741 - 1597 - 2250
Giải bẩy
444
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7 9
7
0 0
1 6 6 9
1 4 8 9
0


3 8
4 7

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 13 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 13,18,23,43,07,55,47,67,54,61,65,95,04,63,59,65,38,05
Giải đặc biệt
665013
Giải nhất
09018
Giải nhì
93423
Giải ba
79643 - 09007
Giải tư
93855 - 23947 - 81167 - 23254 - 60961 - 50865 - 20895
Giải năm
0604
Giải sáu
0563 - 5759 - 0565
Giải bẩy
038
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 5 7
3 8
3
8
3 7
4 5 9
1 3 5 5 7


5

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 06 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 47,34,40,41,02,00,53,79,55,06,37,37,92,25,35,39,36,34
Giải đặc biệt
208447
Giải nhất
14434
Giải nhì
91940
Giải ba
42141 - 03702
Giải tư
67800 - 76853 - 04779 - 65555 - 62906 - 29037 - 93037
Giải năm
6192
Giải sáu
4025 - 1335 - 0639
Giải bẩy
436
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2 6

5
4 4 5 6 7 7 9
0 1 7
3 5

9

2

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 30 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 30,19,42,79,60,25,80,78,77,74,86,81,76,84,45,05,55,04
Giải đặc biệt
504530
Giải nhất
18919
Giải nhì
98142
Giải ba
18379 - 75960
Giải tư
51225 - 40280 - 64578 - 39477 - 45174 - 23786 - 03581
Giải năm
7976
Giải sáu
9584 - 6245 - 6905
Giải bẩy
555
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4 5
9
5
0
2 5
5
0
4 6 7 8 9
0 1 4 6

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 93,96,11,80,07,66,39,76,44,78,76,17,69,81,53,10,13,78
Giải đặc biệt
554993
Giải nhất
10996
Giải nhì
62711
Giải ba
00380 - 30307
Giải tư
61866 - 15139 - 77276 - 82844 - 43978 - 22376 - 12617
Giải năm
3169
Giải sáu
1581 - 6053 - 1710
Giải bẩy
113
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0 1 3 7

9
4
3
6 9
6 6 8 8
0 1
3 6

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 37,67,40,99,13,31,39,98,04,59,16,96,84,37,22,69,34,22
Giải đặc biệt
265537
Giải nhất
46867
Giải nhì
48140
Giải ba
82399 - 93313
Giải tư
62731 - 29739 - 26398 - 90404 - 70159 - 02216 - 06696
Giải năm
3984
Giải sáu
7437 - 6622 - 3269
Giải bẩy
934
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
3 6
2 2
1 4 7 7 9
0
9
7 9

4
6 8 9

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 93,29,07,87,00,85,57,03,21,47,88,29,85,72,85,83,29,34
Giải đặc biệt
773793
Giải nhất
51629
Giải nhì
63707
Giải ba
39187 - 42500
Giải tư
13485 - 45157 - 35203 - 55421 - 20247 - 75188 - 26929
Giải năm
1785
Giải sáu
4672 - 0685 - 3683
Giải bẩy
529
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 3 7

1 9 9 9
4
7
7

2
3 5 5 5 7 8
3

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 45,67,63,18,32,03,43,94,45,50,22,98,51,66,18,84,46,53
Giải đặc biệt
480645
Giải nhất
39467
Giải nhì
49863
Giải ba
44218 - 92932
Giải tư
37003 - 12243 - 75694 - 23545 - 91350 - 29622 - 89598
Giải năm
9251
Giải sáu
5166 - 5818 - 8484
Giải bẩy
846
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
8 8
2
2
3 5 5 6
0 1 3
3 6 7

4
4 8

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 80,51,34,95,06,93,74,18,64,35,65,62,34,57,91,51,99,69
Giải đặc biệt
036980
Giải nhất
64951
Giải nhì
80034
Giải ba
36595 - 44206
Giải tư
04093 - 94674 - 57418 - 42864 - 75035 - 01365 - 13762
Giải năm
9034
Giải sáu
7957 - 8891 - 8451
Giải bẩy
899
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
8

4 4 5

1 1 7
2 4 5 9
4
0
1 3 5 9

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 87,78,42,65,13,73,53,42,48,73,95,31,79,91,87,23,23,79
Giải đặc biệt
622887
Giải nhất
54078
Giải nhì
73742
Giải ba
51665 - 03713
Giải tư
96473 - 14253 - 93342 - 15248 - 28073 - 61895 - 70231
Giải năm
9779
Giải sáu
7891 - 9487 - 4823
Giải bẩy
023
Giải tám
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3
3 3
1
2 2 8
3
5
3 3 8 9 9
7 7
1 5

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 61,24,88,73,99,01,64,55,02,98,54,00,18,46,43,58,44,47
Giải đặc biệt
446761
Giải nhất
82524
Giải nhì
75188
Giải ba
81173 - 11699
Giải tư
39701 - 01164 - 54755 - 72602 - 03698 - 57454 - 68300
Giải năm
0118
Giải sáu
6746 - 2243 - 0758
Giải bẩy
244
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 1 2
8
4

3 4 6 7
4 5 8
1 4
3
8
8 9

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 93,67,33,38,05,42,48,38,21,87,96,39,94,01,14,72,30,76
Giải đặc biệt
706593
Giải nhất
92667
Giải nhì
19133
Giải ba
89938 - 13305
Giải tư
47142 - 75348 - 24638 - 91721 - 59187 - 63896 - 27539
Giải năm
7594
Giải sáu
8801 - 2314 - 0672
Giải bẩy
230
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 5
4
1
0 3 8 8 9
2 8

7
2 6
7
3 4 6

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 26 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 51,72,37,82,49,66,64,24,89,77,30,55,18,69,81,14,86,57
Giải đặc biệt
791751
Giải nhất
14572
Giải nhì
87037
Giải ba
25782 - 72049
Giải tư
81966 - 13264 - 75424 - 81289 - 92777 - 40630 - 61855
Giải năm
8618
Giải sáu
9769 - 7681 - 3414
Giải bẩy
986
Giải tám
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4 8
4
0 7
9
1 5 7
4 6 9
2 7
1 2 6 9

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 48,88,42,20,56,21,00,82,02,25,35,31,24,36,33,49,70,39
Giải đặc biệt
349148
Giải nhất
06888
Giải nhì
26842
Giải ba
43520 - 54656
Giải tư
60921 - 60700 - 30582 - 51402 - 46225 - 67635 - 92231
Giải năm
2424
Giải sáu
1436 - 6233 - 8449
Giải bẩy
370
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 2

0 1 4 5
1 3 5 6 9
2 8 9
6

0
2 8

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 12 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 73,41,83,52,17,66,71,36,01,21,02,52,80,16,37,26,75,39
Giải đặc biệt
424873
Giải nhất
54741
Giải nhì
16783
Giải ba
38252 - 84317
Giải tư
66466 - 02771 - 96136 - 96301 - 27621 - 79702 - 19452
Giải năm
0280
Giải sáu
2116 - 6637 - 6026
Giải bẩy
375
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 2
6 7
1 6
6 7 9
1
2 2
6
1 3 5
0 3

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 05 tháng 01 năm 2023

2 số cuối: 00,26,52,54,86,87,86,66,95,37,36,89,65,41,39,63,62,65
Giải đặc biệt
373200
Giải nhất
21726
Giải nhì
16852
Giải ba
00854 - 19786
Giải tư
96387 - 41786 - 80466 - 68295 - 85437 - 28636 - 79189
Giải năm
9565
Giải sáu
1641 - 4539 - 2063
Giải bẩy
762
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0

6
6 7 9
1
2 4
2 3 5 5 6

6 6 7 9
5

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 29 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 72,45,58,77,13,66,74,82,56,81,10,63,03,55,57,17,75,63
Giải đặc biệt
399272
Giải nhất
90145
Giải nhì
32158
Giải ba
42777 - 77613
Giải tư
54966 - 11974 - 16882 - 61056 - 82881 - 60410 - 71563
Giải năm
0303
Giải sáu
1655 - 4457 - 2317
Giải bẩy
775
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0 3 7


5
5 6 7 8
3 3 6
2 4 5 7
1 2

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 97,69,59,63,72,12,99,41,27,88,50,42,19,16,24,15,99,27
Giải đặc biệt
839597
Giải nhất
10669
Giải nhì
08759
Giải ba
39863 - 72572
Giải tư
27212 - 75699 - 20241 - 73127 - 03788 - 99750 - 15542
Giải năm
7319
Giải sáu
3216 - 0524 - 1115
Giải bẩy
599
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2 5 6 9
4 7 7

1 2
0 9
3 9
2
8
7 9 9

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 08,66,60,09,26,55,33,34,01,02,58,55,50,79,20,41,51,73
Giải đặc biệt
116008
Giải nhất
88766
Giải nhì
74460
Giải ba
08909 - 83326
Giải tư
55555 - 29033 - 33334 - 85701 - 24902 - 41658 - 77055
Giải năm
6450
Giải sáu
5479 - 4120 - 8441
Giải bẩy
551
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1 2 8 9

0 6
3 4
1
0 1 5 5 8
0 6
3 9


Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 08 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 51,32,19,08,51,45,56,67,23,50,09,99,16,05,46,99,62,02
Giải đặc biệt
167251
Giải nhất
45132
Giải nhì
46219
Giải ba
79608 - 77951
Giải tư
54145 - 94456 - 04967 - 99223 - 06950 - 65409 - 53499
Giải năm
7416
Giải sáu
2405 - 7546 - 8899
Giải bẩy
762
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2 5 8 9
6 9
3
2
5 6
0 1 1 6
2 7


9 9

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 01 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 09,21,29,14,37,79,00,90,61,59,70,65,28,55,12,97,30,06
Giải đặc biệt
315809
Giải nhất
60121
Giải nhì
58229
Giải ba
64614 - 91237
Giải tư
87179 - 63500 - 64690 - 98861 - 25959 - 73170 - 64865
Giải năm
6028
Giải sáu
5755 - 6112 - 8797
Giải bẩy
530
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0 6 9
2 4
1 8 9
0 7

5 9
1 5
0 9

0 7

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 24 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 87,79,94,68,60,29,76,94,20,22,06,40,40,89,19,55,55,73
Giải đặc biệt
428887
Giải nhất
79879
Giải nhì
35394
Giải ba
16068 - 60760
Giải tư
57329 - 40276 - 40794 - 36720 - 02922 - 55306 - 51740
Giải năm
7440
Giải sáu
3089 - 1019 - 9155
Giải bẩy
655
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
9
0 2 9

0 0
5 5
0 8
3 6 9
7 9
4 4

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 17 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 71,32,38,11,34,23,66,70,48,38,42,99,41,75,17,44,64,32
Giải đặc biệt
708171
Giải nhất
05532
Giải nhì
05938
Giải ba
41611 - 84934
Giải tư
22623 - 43066 - 48370 - 86148 - 96738 - 58242 - 44399
Giải năm
8341
Giải sáu
3475 - 0617 - 3944
Giải bẩy
764
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1 7
3
2 2 4 8 8
1 2 4 8

4 6
0 1 5

9

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 75,04,99,61,11,95,73,64,66,94,52,72,97,68,41,56,62,31
Giải đặc biệt
369775
Giải nhất
45504
Giải nhì
40699
Giải ba
17561 - 68011
Giải tư
84995 - 98573 - 11464 - 37066 - 79894 - 33352 - 15672
Giải năm
0197
Giải sáu
2668 - 2041 - 0756
Giải bẩy
762
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
1

1
1
2 6
1 2 4 6 8
2 3 5

4 5 7 9

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 03 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 90,33,56,30,89,20,35,71,93,78,02,79,10,15,57,73,72,64
Giải đặc biệt
169790
Giải nhất
24933
Giải nhì
73356
Giải ba
16630 - 93889
Giải tư
20320 - 94235 - 71971 - 97593 - 26678 - 06902 - 92679
Giải năm
9310
Giải sáu
4915 - 1257 - 9073
Giải bẩy
572
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
0 5
0
0 3 5

6 7
4
1 2 3 8 9
9
0 3

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 75,95,22,50,60,49,05,15,28,66,28,77,66,13,45,88,83,51
Giải đặc biệt
321375
Giải nhất
14495
Giải nhì
07322
Giải ba
93050 - 26460
Giải tư
86449 - 07705 - 74215 - 26728 - 88666 - 66328 - 61477
Giải năm
4866
Giải sáu
4713 - 1545 - 9088
Giải bẩy
083
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
3 5
2 8 8

5 9
0 1
0 6 6
5 7
3 8
5

goautomovers nurdugunsalonu mazeretimsiirdir sahabanames savbsh-sp startimpresa durvankurhospital intervaltrainingtv danspavenwoodworks sexovideosxxx taartwinkeltje cahayarempahmakmur sedotwcsurabaya-f archdioceseofdavao thestagedoorplano puffwild vallenatostore ringsofkings rc4saLe focus-expo tayLant