Soi cầu bao 18 lô của kết quả xổ số Bình Định
Bạn click vào đây xem hướng dẫn về chương trình Soi Cầu Lô truyền thống hướng dẫn xem chương trình soi cầu lô tam giác, soi cầu, soi cầu lô
Để xem rất đơn giản bạn chỉ cần chọn Biên ngày, Số ngày cầu chạy kiểu soi rồi bấm nút Xem kết quả để xem. Khi bạn muốn xem các cầu trong quá khứ bạn có thể nhập Biên ngày là một ngày khác trước đó.

Chú ý:
- Số ngày cầu chạy: khi xem một kiểu soi mới yêu cầu bạn chọn số ngày bằng 1 cho lần xem đầu. Các lần xem sau bạn có thể xem số ngày lớn hơn.
- Cầu cả cặp: là cầu được tính khi ghép cả 2 vị trí cầu theo chiều xuôi hoặc ngược. VD: 68, 86 là cầu cả cặp chỉ cần về một trong 2 cặp số là ok.
- Cầu Bạch thủ ghép xuôi: là cầu được tính khi ghép 2 vị trí số màu xanh theo chiều từ trên xuống.
- Cầu Bạch thủ ghép ngược: là cầu được tính khi ghép 2 vị trí số màu xanh theo chiều từ dưới lên.


Biên ngày: (dd/mm/yyyy) Số ngày cầu chạy:
Soi cho:
   Kiểu soi :
Soi cầu tính đến ngày 26/05/2023
Chỉ có VIP mới xem được các số ngày cầu chạy khác cùng với các giải khác
Tất cả cầu cả cặp có số ngày cầu chạy là 3 ngày
Chú ý:Để xem vị trí của một cầu bạn chỉ cần di chuột lên link của cầu là thấy.
Bảng cầu rút gọn
Đầu 0 00 01 02 03 04 06 08 09
Đầu 1 10 12 13 18 19
Đầu 2 25 28
Đầu 3 30 31 34 35 37 39
Đầu 4 47 48
Đầu 5 51 54 56 58
Đầu 6 60 63 65 68
Đầu 7 70 72 75 78
Đầu 8 80 83
Đầu 9 90 96 98
 
19 cầu cũ - là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[001] Cặp số: 60, 06
[002] Cặp số: 06, 60
[003] Cặp số: 00, 00
[004] Cặp số: 54, 45
[005] Cặp số: 63, 36
[006] Cặp số: 37, 73
[007] Cặp số: 30, 03
[008] Cặp số: 60, 06
[009] Cặp số: 65, 56
[010] Cặp số: 34, 43
[011] Cặp số: 39, 93
[012] Cặp số: 56, 65
[013] Cặp số: 78, 87
[014] Cặp số: 18, 81
[015] Cặp số: 02, 20
[016] Cặp số: 09, 90
[017] Cặp số: 98, 89
[018] Cặp số: 18, 81
[019] Cặp số: 58, 85
65 cầu mới - là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[020] Cặp số: 10, 01
[021] Cặp số: 12, 21
[022] Cặp số: 18, 81
[023] Cặp số: 06, 60
[024] Cặp số: 01, 10
[025] Cặp số: 04, 40
[026] Cặp số: 00, 00
[027] Cặp số: 04, 40
[028] Cặp số: 01, 10
[029] Cặp số: 35, 53
[030] Cặp số: 30, 03
[031] Cặp số: 31, 13
[032] Cặp số: 31, 13
[033] Cặp số: 35, 53
[034] Cặp số: 68, 86
[035] Cặp số: 72, 27
[036] Cặp số: 37, 73
[037] Cặp số: 58, 85
[038] Cặp số: 51, 15
[039] Cặp số: 19, 91
[040] Cặp số: 13, 31
[041] Cặp số: 60, 06
[042] Cặp số: 65, 56
[043] Cặp số: 68, 86
[044] Cặp số: 68, 86
[045] Cặp số: 01, 10
[046] Cặp số: 01, 10
[047] Cặp số: 02, 20
[048] Cặp số: 63, 36
[049] Cặp số: 13, 31
[050] Cặp số: 70, 07
[051] Cặp số: 90, 09
[052] Cặp số: 13, 31
[053] Cặp số: 10, 01
[054] Cặp số: 90, 09
[055] Cặp số: 10, 01
[056] Cặp số: 19, 91
[057] Cặp số: 13, 31
[058] Cặp số: 34, 43
[059] Cặp số: 39, 93
[060] Cặp số: 37, 73
[061] Cặp số: 48, 84
[062] Cặp số: 06, 60
[063] Cặp số: 08, 80
[064] Cặp số: 06, 60
[065] Cặp số: 06, 60
[066] Cặp số: 03, 30
[067] Cặp số: 04, 40
[068] Cặp số: 83, 38
[069] Cặp số: 68, 86
[070] Cặp số: 78, 87
[071] Cặp số: 28, 82
[072] Cặp số: 96, 69
[073] Cặp số: 09, 90
[074] Cặp số: 47, 74
[075] Cặp số: 00, 00
[076] Cặp số: 48, 84
[077] Cặp số: 28, 82
[078] Cặp số: 25, 52
[079] Cặp số: 75, 57
[080] Cặp số: 78, 87
[081] Cặp số: 90, 09
[082] Cặp số: 80, 08
[083] Cặp số: 56, 65
[084] Cặp số: 08, 80
Tổng số các cầu xuất hiện theo các cặp số là:
Cặp số 00, 00 xuất hiện 3 lần
Cặp số 01, 10 xuất hiện 7 lần
Cặp số 02, 20 xuất hiện 2 lần
Cặp số 03, 30 xuất hiện 3 lần
Cặp số 04, 40 xuất hiện 3 lần
Cặp số 06, 60 xuất hiện 8 lần
Cặp số 08, 80 xuất hiện 3 lần
Cặp số 09, 90 xuất hiện 5 lần
Cặp số 12, 21 xuất hiện 1 lần
Cặp số 13, 31 xuất hiện 6 lần
Cặp số 18, 81 xuất hiện 3 lần
Cặp số 19, 91 xuất hiện 2 lần
Cặp số 25, 52 xuất hiện 1 lần
Cặp số 28, 82 xuất hiện 2 lần
Cặp số 34, 43 xuất hiện 2 lần
Cặp số 35, 53 xuất hiện 2 lần
Cặp số 37, 73 xuất hiện 3 lần
Cặp số 39, 93 xuất hiện 2 lần
Cặp số 47, 74 xuất hiện 1 lần
Cặp số 48, 84 xuất hiện 2 lần
Cặp số 51, 15 xuất hiện 1 lần
Cặp số 54, 45 xuất hiện 1 lần
Cặp số 56, 65 xuất hiện 4 lần
Cặp số 58, 85 xuất hiện 2 lần
Cặp số 63, 36 xuất hiện 2 lần
Cặp số 68, 86 xuất hiện 4 lần
Cặp số 70, 07 xuất hiện 1 lần
Cặp số 72, 27 xuất hiện 1 lần
Cặp số 75, 57 xuất hiện 1 lần
Cặp số 78, 87 xuất hiện 3 lần
Cặp số 83, 38 xuất hiện 1 lần
Cặp số 96, 69 xuất hiện 1 lần
Cặp số 98, 89 xuất hiện 1 lần
goautomovers nurdugunsalonu mazeretimsiirdir sahabanames savbsh-sp startimpresa durvankurhospital intervaltrainingtv danspavenwoodworks sexovideosxxx taartwinkeltje cahayarempahmakmur sedotwcsurabaya-f archdioceseofdavao thestagedoorplano puffwild vallenatostore ringsofkings rc4saLe focus-expo tayLant